Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Styrk din evne til at kommunikere og samarbejde med succes

Blog forfatter

Her får du en række kursustilbud, der alle sigter på at styrke din kommunikation og dine relationer – til glæde for både dit arbejds- og privatliv. Du kan vælge mellem kurser i effektiv og professionel kommunikation inden for forskellige områder – assertion, konflikthåndtering, samtaleteknik, den coachende samtale m. m.

Herunder kan du læse mere om Fortuna's kursustilbud inden for vores speciale i kommunikation og samarbejde.

Assertionstræning – kursus i assertiv kommunikation

Får du ikke altid lige sagt hvad du mener, eller oplever andre at du får sagt det for hårdt og direkte? Bliver du nogen gange overmandet af tvivl, svære følelser og kommunikerer du derfor uklart? Dette kursus i assertionstræning og assertiv kommunikation vil klæde dig på til at mestre en direkte, overbevisende og respektfuld dialog mellem dig og din omverden.

På kurset i assertionstræning lærer du at bede om det du har brug for - og sige fra over for det, du ikke ønsker. Du øver dig i at håndtere vanskelige situationer og løse konflikter på en ligeværdig måde, og du bliver bedre til både at give og modtage feedback. Endelig træner du i at modstå andres pres og manipulation.

Efter kurset vil du opleve at du øger din selvtillid og dit selvværd, fordi du får meldt klart ud – uden at krænke andre, og uden at ende med skyld, dårlig samvittighed og selvbebrejdelser. Alt i alt din personlige kommunikation bliver mærkbart forbedret.

Læs mere om vores kursus i assertiv kommunikation, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Konflikthåndtering - kursus i at forebygge og løse konflikter i hverdagen

Når konflikter eskalerer, oplever vi ofte, at vi mister overblikket og forståelsen for, hvad det egentlig handler om både for os selv og for modparten. Vi farer vild.

Ønsker du at håndtere og løse konflikter, inden de eskalerer og volder skade på både relationen, samarbejdet og din trivsel, så vil du med dette kursus få både indsigt og træning i at håndtere konflikter, så holdbare løsninger findes, og dit forhold til modparten styrkes.

På kurset i konflikthåndtering træner du bl.a. spørgeteknikker og aktiv og anerkendende lytning med det formål at skabe tillid og styrke relationen til modparten. Du arbejder med konfliktdæmpende og klar kommunikation, der skaber løsninger som imødekommer vigtige interesser og behov. Endvidere lærer du metoder og træner effektive værktøjer til at bevare roen og overblikket, forstå selve konfliktens kerne og vælge den konfliktstrategi, som er mest konstruktiv i situationen.

Læs mere om kurset i Konflikthåndtering, og få informationer om datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

Kommunikation og samarbejde - kursus i kommunikation

Arbejdslivet fylder en stor del af vores hverdag og både høje krav, travlhed og forandringer kræver sit af både medarbejdere og ledere. Hvis vi skal bevare arbejdsglæden, motivationen og effektiviteten, er vi i høj grad afhængige af gode samarbejdsrelationer. Og det kræver at vi kommunikerer med klarhed, interesse og åbenhed over for hinanden.

Hvis du gerne vil have redskaberne til at skabe større arbejdsglæde og bedre samarbejde, så vil dette kursus give dig både inspirationen og værktøjerne til at styrke en direkte, ligeværdig og respektfuld dialog med andre.

På kurset lærer du at kommunikere klart og overbevisende. Din rummelighed og forståelse for indbyrdes forskelligheder styrkes, og samarbejdet og trivslen får hermed rigtig gode betingelser for at blomstre.

Læs mere om kurset i Kommunikation og samarbejde, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Lær at coache - kursus i den coachende samtale

Ønsker du at blive en professionel samtalepartner for kolleger, medarbejdere, kunder eller borgere? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige coaches benytter? Så vil dette intensive kursus i coaching give dig både praktisk træning og effektive coaching værktøjer til at guide den du coacher til større selvindsigt, til at finde løsninger på egne problemstillinger, tage ansvar og nå egne opstillede mål. Coaching værktøjerne kan du bruge i utallige sammenhænge - uanset om du til daglig er leder eller medarbejder.

Kurset i coaching giver dig et indgående kendskab til hvad coaching er, og hvordan coaching med succes kan bruges. Du træner den specielle lytte- og spørgeteknik i den coachende samtale. Du får indsigt i, hvordan du skaber en tillidsfuld relation til den, du coacher, og du lærer at coache ud fra en struktureret coaching model.

Læs mere om vores kursus i coaching, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Sådan håndterer du vanskelige samtaler

Oplever du, at det kan være svært at tage hånd om de svære emner med dine medarbejdere? Har du en tendens til at udsætte samtalen på grund af bekymringer om dine egne eller medarbejderens reaktioner i samtalen. Eller mangler du redskaber, der kan hjælpe dig med at forberede og gennemføre samtalen på en konstruktiv måde?

Uanset om den svære samtale handler om mistrivsel, konflikter, stress, afskedigelse eller uenigheder om opgaveløsning og spilleregler, så vil dette kursus give dig indsigt og effektive værktøjer til at gennemføre vanskelige samtaler på en professionel og tillidsvækkende måde.

På dette kursus får du indsigt i forskellige typer af vanskelige samtaler og deres kerne-problematikker. Du får værktøjer til at styre samtalen på en professionel og struktureret måde – lige fra forberedelsen til gennemførelsen af samtalen. Du træner din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab til egne følelser og reaktioner, når du tager hånd om svære emner med medarbejderen. Du arbejder med metoder til at bevare roen og overblikket, og du får kommunikative værktøjer til at skabe større tillid og bedre kontakt til medarbejderen – så misforståelser undgås og gode løsninger kan findes.

Læs mere om vores kursus i 'Den vanskelige samtale', og få flere informationer om underviser,  sted, pris, indhold m.m.

 

Samtaleteknik - kursus i ligeværdig kommunikation

At føre en ligeværdig samtale uden manipulation og disrespekt er en kunst, som vi ikke umiddelbart alle har de største kompetencer indenfor. En ligeværdig samtale, hvor samtalepartnerne føler sig hørt og får sagt, hvad de vil, er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø og for et godt samarbejde.

På dette kursus i samtaleteknik lærer du at gennemføre professionelle samtaler, som giver et konstruktivt udbytte, og som styrker både tillid og tryghed i relationen til dine samtalepartnere.

Du bliver trænet i at håndtere både dagligdags og mere vanskelige samtaler. Du får den uundværlige opskrift på at gennemføre en effektiv og tidsbesparende samtale, som hurtigt kommer ind til problemets kerne, og som derfor skaber grobund for din samtalepartners og din succes med samtalen. Du lærer en struktur kombineret med coachende og kognitive teknikker, som hjælper dig til at være neutral og “ikke-dømmende”.

Læs mere om vores kursus i Samtaleteknik, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding. 

Læs mere om alle vores kursustilbud i kommunikation og samarbejde, og få informationer om datoer, sted, underviser, pris, indhold og tilmelding, eller kontakt os på tlf. 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
ph@fortunakurser.dk
https://www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Kurser i kommunikation og samarbejde. Læs mere