Brugerbetingelser


For at beskytte Levlykkeligt Portalen, beder vi dig om at overholde følgende forskrifter:

Privatlivspolitik

Levlykkeligt.dk's privatlivepolitik er beskrevet her (GDPR)

Kopier ikke tekster

Du må aldrig duplikere (kopiere) indhold. Det er en hovedregel overalt på nettet at du aldrig må direkte kopiere og publicere de samme tekster: dette gælder al tekst – som også indebærer at du fx heller ikke må kopiere de tekster som du har på din hjemmeside og kopiere dem ind på din Levlykkeligt profil. 

Hvis du som udgangspunkt vil genbruge tekster som du allerede har publiceret andre steder på nettet på Levlykkeligt.dk, skal de iflg. Google omskrives 90% for ikke at blive registreret som kopiering af indhold (duplicate content). Dette gælder også for dine tekster for kurser, foredrag, retreats, seminarer i Event Kalenderen, og Aktuelle tilbud etc. Selvom det virker besværligt har det dog store fordele for din synlig – og søgbarhed på nettet: du og dine tilbud, kurser, foredrag m.m. har nemlig meget større chance for at blive fundet når forskellige unikke tekster peger hen på dig og det du tilbyder.

Du må foretage et valg om du vil blogge på din hjemmeside, et andet sted, eller på Levlykkeligt.dk. Google straffer dobbelt publicering (duplicate content) meget hårdt. Dobbelt publicering medfører nemlig at både du og Levlykkeligt.dk bliver både dumpet i ranking (troværdighed), og ryger ned i søgeresultater på Google. Google opfatter det som en slags spam af blogs.

Før du blogger - læs vores regelsæt om blogs på levlykkeligt.dk.

Generelle regler og brugerbetingelser

Du ønsker at fremme, overholde og opretholde en høj etik og forholde dig ærligt, oprigtigt, fordomsfri og åben over for andre.

Du vil udtrykke dig hensynsfuldt og bidrage til at bygge broer – og ikke mindst at bidrage til at give inspiration, sprede glæde og motivation.

Når du som professionel tilbyder produkter, services og/eller ydelser vil du gøre det med respekt for de andre ombord og efter gældende markedsføringslov. Det betyder at du ikke uopfordret henvender dig direkte til andre med henblik på at ville sælge produkter, services eller ydelser - medmindre der er blevet opfordret til det. Du vil drive forretning på ansvarlig og lovlig vis. Som professionel bør du oplyse din uddannelses- og eller erfaringsmæssige baggrund, og i nødvendigt omfang have dine certificeringer og registreringer i hus. Det er tilladt at markedsføre produkter og ydelser i din profil, eventkalender og som aktuelt tilbud – dog ikke i blogs, se hvorfor nedenfor.
 
Som professionel på Levlykkeligt må du kun markedsføre dine egne events, services osv.  Det er ikke tilladt at markedsføre andre professionelle som ikke har enten en Pro eller Super Pro profil på Levlykkeligt. Er I fx et konsulenthus, et center for psykologer, større kursusudbydere etc, så er det alene de som er fastansatte som må promoveres – ikke associerede partnere, ad hoc undervisere m.fl.

Generelle etiske forskrifter for alle profiler

Selvom vi sidder foran skærmen hver for sig, skal vi tænke, handle og kommunikere som vi ville gøre til et middagsselskab. Vis storsind og konduite: undgå personlig kritik – hold dig til sagen – bøj af i tide – frem det opbyggelige.

OBS: I det følgende fremgår etiske forskrifter som vi som netværk er forpligtede til at oplyse om. Vi pointerer at Levlykkeligt.dk aldrig har været udsat for brud på nogen af disse betingelser og at der altid har været en meget fin omgangstone blandt brugerne!

1. Etiske forskrifter

Diskriminér aldrig andre mht.: beskæftigelse, erhverv, uddannelse, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion, tro. Brud på dette kan medføre eksklusion.

 • Informationer må aldrig krænke, skade eller kompromittere andre.
 • Beskeder, henvendelser, kommentarer, og blogs etc. må ikke krænke privatlivets fred.
 • Publicering af billeder skal overholde jf. forskrifter og profilaftaler og i det hele taget have god takt og tone.
 • Du må ikke misbruge andres tillid.
 • Tag hensyn til hvad der kunne påvirke andres følelser, uvidenhed eller manglende dømmekraft.

2. Aftalebetingelser for alle profiler

Når du indtaster din e-mail adresse accepterer du også at vi må sende Levlykkeligt nyhedsbreve til dig. At vi har din e-mail adresse er samtidig en sikkerhed, hvis du skulle glemme din adgangskode, da den så automatisk kan blive sendt til din e-mail. Nyhedsbreve kan indeholde annoncer. Nyhedsbreve kan du til enhver tid afmelde.

Det er ulovligt at indtaste en falsk eller en andens e-mail adresse, telefonnummer eller andre personrelaterede oplysninger.

Levlykkeligt.dk er som andre netværk underlagt 'lov om behandling af personoplysninger' og er forpligtet overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger. Sker der chikane vil dette blive anmeldt til politiet med IP nummer og tidspunkt for oprettelsen.

Levlykkeligt.dk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, og uden forvarsel, at kunne slette/ændre profiler hvis det vurderes at Levlykkeligt.dk udnyttes kommercielt eller indeholder anden form for reklame der vækker anstød, er upassende og udenfor Levlykkeligts fokus, er useriøst, usandt, diskriminerende, eller som kort sagt ikke lever op til god takt og tone. Vi er nødt til at skrive det, men Levlykkeligt.dk accepterer ikke indhold med stærkt obskøne, fx pornografiske eller makabre, undertoner. Dette angår naturligvis også når du tilføjer et billede på din profil.

Levlykkeligt.dk accepterer heller ikke:

 • Nogen form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter som vil blive politianmeldt uden varsel med IP nummer og tidspunkt for oprettelsen.
 • Kommentarer og indlæg i Debatten eller blogs generelt, skal opfattes objektive og må ikke have til hensigt at sælge et produkt. Blogs, kommentarer og indlæg skal have relevans for Levlykkeligt.dk's brugere. Det betyder at det ikke er tilladt at oprette indhold der fx har til hensigt at skabe opmærksomhed omkring produkter eller ydelser der ikke kan betegnes som relevante for Levlykkeligt.dk's brugere.
 • Tillige er det ikke tilladt at profiler reklamerer for andre professionelle brugere eller andres produkter: der må ikke optræde reklame, herunder omtale af andres virksomheder, eller links til kommercielle hjemmesider. Overtrædelse af dette medfører en henstilling, som hvis ikke efterkommes fører til øjeblikkelig eksklusion.

3. Tekst- og Blogbetingelser: Duplikering og indhold

Undgå for enhver pris at duplikere indhold på nettet, dette gælder al tekst – dvs. også de tekster du har på din hjemmeside.  Læs mere her: Regler for blog på Levlykkeligt

Især mht. blogs er det en forbudt at publicere det samme indhold forskellige steder: du må altså ikke publicere den samme blog både på din egen hjemmeside og på Levlykkeligt.dk. Lige præcis sådan noget straffer Google meget hårdt. Både du og Levlykkeligt.dk bliver nemlig både dumpet i ranking (troværdighed), og ryger ned i søgeresultater på Google. Google opfatter sådanne handlinger som en slags blogspam. Det er vigtigt at forstå at det er Google's regler som Levlykkeligt blot overholder.

Netop derfor har vi holdt en stram redaktionel politik siden begyndelsen i 2004, fordi det er så altafgørende for at fastholde den troværdigheds- og stigende læserskaresucces som vi oplever i dag. Så den værner vi om.

Derfor: Ønsker du at publicere blogs på Levlykkeligt.dk skal de være skrevet til Levlykkeligt og kun det – nøjagtig ligesom du heller ikke må sende den samme “klumme” ind til 2 forskellige aviser – sker det og bliver det opdaget, ja så bliver du black-listet netop fordi det underminerer avisernes unikke nyhedsværdi.

Derfor fjerner vi dobbeltpublicerede blogs så snart vores søgerobot opdager det – med en henstilling på mail.

Du må selvfølgelig selv vælge hvor du helst vil publicere dine blogs og hvor du mener at de vil nå ud til flest mulige læsere. Mange af vores profiler, også kendte skribenter, har af samme årsag droppet deres egne hjemmesideblogs og publicerer kun på Levlykkeligt fordi her er mest trafik og dermed flest læsere.

Indholdet i dine blogs

Reklame og/eller henvisning til egen hjemmeside er ikke tilladt i blogs!

Dine tilbud og arrangementer skal du sætte ind under fx “aktuelt tilbud” eller som ”arrangement” i eventkalenderen.

Vigtigt er det for hele Levlykkeligt’s værdigrundlag og redaktionelle troværdighed at lige præcis indholdet i blogs, som jo vises på forsiden, giver læserne noget med hjem at tænke over. Din blog skal derfor have almen oplysende interesse og givende karakter, og gerne med et interessant og personligt præg uden at være indforstået.

Læserne må heller ikke mærke en hensigt og blive forstemte af "et vedhæftet girokort" og/eller det man kalder “jeg hiver dig lige væk” - links til en anden hjemmeside link. Det er i alles interesse at sikre LL en høj troværdighed, et interessant seriøst redaktionelt indhold uden at læserne får bagtanker - du, som blogger, og LL skulle jo gerne tiltrække nye og tilbagevende læsere.

Derfor har vi bevidst opdelt LL sådan: at du frit kan reklamere andre steder; fx oprette “arrangement”, “aktuelt tilbud” etc. Hele idéen med blogs, som er den bedste form for PR på nettet overhovedet, er at de i sig selv netop vækker så meget interesse så læserne automatisk klikker videre over på din profil for at se hvem du er og hvad du tilbyder; på din profil skriver du naturligvis at du har en hjemmeside, tilbyder x, y, z.

Du må ikke publicere materiale (tekst, billeder, video, lyd etc.) som du enten ikke har rettighed til eller som ikke har en åben licens.

Læs mere om Levlykkeligt blogpolitik her: Levlykkeligt's redaktionelle retningslinjer for blogs

Publicering af materiale på Levlykkeligt.dk betragtes som ulovligt medmindre:

 • Du selv har produceret materialet.
 • Du har fået overdraget retten til videreformidling af den oprindelige ejer af materialet.
 • Materialet har en åben Licens tilknyttet, eksempelvis film fra Youtube, vimeo m.fl.

Selvfølgelig er det tilladt at linke til materiale fra andre sider, herunder billeder, video (YouTube etc.) lyd og tekst, så længe materialet ikke overtræder copyright-lovgivningen, og/eller ikke er af anstødelig/ulovlig karakter. Du skal altså ikke eje retten til videreformidling for at linke til indhold.

Ophavsret

Du har fuld ophavsret til de tekster som du publicerer på Levlykkeligt, blot skal du vide at vi ikke sletter indhold på Levlykkeligt medmindre det er stærkt kontroversielt, anstødeligt og ikke i overensstemmelse med vores etiske forskrifter. Ønsker du at ophæve dit profil abonnement bliver alt indhold og links slettet, herunder dine Events og Tilbud – men ikke dine blogs. Skulle du ønske at benytte, genbruge, allerede dine publicerede tekster (blogindlæg) på Levlykkeligt i andre sammenhænge, står det dig frit for - men vær opmærksom Googles anvisninger mht. ”kopiering af indhold”, såkaldt ”duplicate content”.

Særregler for blogindlæg:

Vi understreger at det er i Levlykkeligts store interesse at bloggere klart angiver deres fulde navn, profession etc. Levlykkeligts målsætning er transparens og oplevet brugervenlighed for de mange besøgene. Derfor indgår angivelse af bloggerens navn, profession etc. som et fast punkt i REGLER FOR BLOGGING som alle profiler hver gang bliver mødt med INDEN de publicerer blogindlæg. Det påhviler således bloggerens eget ansvar, tydeligt selv at angive disse ophavsretslige oplysninger i bunden af SELVE blogindlægget og ikke kun i Signatur-funktionen. Signatur-funktionen er en valgfri feature funktion som optræder UDENFOR selve blogsteksten, på samme måde som med topbanner for profilens virksomhed, - disse profil features har profiler mulighed for at benytte eller undlade. Men vær opmærksom på at Signatur-funktionen bliver slettet sammen med alt indhold på selve profilen ophør af profil abonnement.

Signaturfunktionen er således en profil funktion og kan under ingen omstændigheder gøre det ud for en ophavsretslig garant (”underskrift”) i et blogindlæg: i og med at Signaturfunktionen netop forsvinder når en profil ophører sit profil abonnement.

Se i øvrigt: Regler for Blogging

Når du publicerer materiale på Levlykkeligt.dk, giver du samtidig samtykke til at vi kan gengive hele tekster såvel som udsnit deraf på Levlykkeligt.dk, og dertil hørende af Levlykkeligt ejede søstersites, og i Levlykkeligt.dk's publikationer, fx Nyhedsbrevet, og på Levlykkeligts virksomheders sider på Sociale Medier med angivelse af dit navn, profession etc.

Ønsker du ikke at foretage dette samtykke, bedes du meddele dette skriftligt til Levlykkeligt.dk. Det materiale som allerede er publiceret vil fortsat være tilgængeligt på Levlykkeligt.dk, og Levlykkeligt.dk vil fortsat være tilgængelige for gengivelse i fx andre publikationer, som nævnt ovenfor.

Kommentarer og indlæg i Debatten og blogs generelt kan slettes af Team Levlykkeligt såfremt det skønnes at disse ikke formår at formidle et budskab med almeninteresse, hvis det fx er for indforstået, har en decideret negativ effekt for brugernes oplevelse på Levlykkeligt.dk.

Enhver form for henstilling fra Team Levlykkeligt skal følges. Så udvis imødekommenhed overfor påmindelser, henstillinger og advarsler. Advarsler gives hvis Team Levlykkeligt vurderer, at den uønskede adfærd bryder med den redaktionelle linje,  er til gene for de andre brugere eller for Levlykkeligt Portalen som helhed. Ignoreres dette kan det medføre en profilsletning og/eller karantæne fra Levlykkeligt.dk.

Levlykkeligt.dk kan ikke gøres ansvarlig for opslåede arrangementer og tilbud på Levlykkeligt.dk. Levlykkeligt.dk formidler alene kontakten mellem brugeren og arrangøren. Såfremt du som besøgende finder fx et arrangement utilstrækkeligt opfordrer Team Levlykkeligt til at du kontakter arrangøren. Kan du som bruger ikke komme i kontakt eller kommunikere tilfredsstillende med arrangøren, er du velkommen til at kontakte Team Levlykkeligt. Bliver Team Levlykkeligt gjort bekendt med at reglerne for oprettelse/afholdelse af et event ikke er overholdt, kan Team Levlykkeligt til enhver tid - og uden forvarsel - slette arrangørens arrangement og/eller profil.

Det er ikke tilladt at bruge Debatten eller blogs til at markedsføre events, tilbud, produkter etc. Team Levlykkeligt kan til enhver tid, og uden forvarsel, slette blogs eller profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav bliver brudt.

Når du opretter din profil på Levlykkeligt.dk giver du også samtykke til, at Levlykkeligt.dk må vise din profil for Levlykkeligt.dk's brugere.

Levlykkeligt.dk tilstræber at vise så relevante annoncer som muligt. Relevansen afgøres af de oplysninger du udfylder for at have en profil på Levlykkeligt.dk.

Levlykkeligt.dk er nidkært opmærksom på at alle brugere skal kunne føle sig trygge, glade og opløftede på vores site. Vi må derfor opfordre alle til at anmelde enhver form for indhold der nedgør andre brugere eller Levlykkeligt.dk, eller som på anden vis konflikter med vores betingelser. Disse anmeldelser vil blive behandlet af Team Levlykkeligt.

Betingelser for at publicere videoer, fotos/logo på Levlykkeligt.dk

 • Billedet skal være dig selv (evt. kvadratisk logo), det skal være nutidigt og du skal have brugsretten til billedet.
 • Billedet må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.
 • Billedet skal være af sådan en størrelse og kvalitet så man kan se at det er dig.
 • Video og/eller billedet må ikke virke voldeligt eller truende eller på anden måde indeholde ulovligheder.
 • Video og/eller billedet må ikke vise komplet nøgenhed.
 • Billedet må ikke indeholde spildplads (dvs. billedet skal gå fra kant til kant), og det skal vende rigtigt.
 • Video og/eller billedet som ikke opfylder ovenstående krav vil blive slettet uden varsel.

Betingelser for billeder i blogs/blog

Billeder skal have relevans for tekstens budskab (fokus), og må ikke være hentet fra internettet medmindre det er noget konkret som illustrerer det du ønsker at fortælle.

Billeder må ikke publiceres i blogs uden en passende beskrivende og givende tekst , dvs. publicér aldrig blogs kun med billede og "Nyd lige det dejlige billede her" og intet andet, det forbeholder vi os ret til at slette.

Sikkerhed og Data

Levlykkeligt.dk råder alle til ikke at videre give personlige oplysninger dvs. fx adresse og kontonumre. Der er ingen steder på Levlykkeligt.dk hvor vi bruger dit kontonummer udover på betalingssitet.

 • Levlykkeligt.dk opfordrer alle brugere til ikke at give penge til personer, de ikke kender.
 • Levlykkeligt.dk fraskriver sig ethvert ansvar, når brugerne går imod vores forskrifter og henstillinger.
 • Levlykkeligt.dk kan ikke holdes ansvarlig eller afkræves kompensation for mistede data.
 • Bemærk at annullering af betaling på Pay Pal for professionelle profiler medfører øjeblikkelig sletning af profilens indhold, links m.m. 

Levlykkeligt.dk påtager sig ikke ansvar for holdninger i brugeres materiale. Publiceret materiale er i alle tilfælde udtryk for brugerens egen holdning.

Brud på datasikkerheden: ved sikkerhedsbrud får brugere der skulle have fået deres brugernavn og adgangskode kompromitteret tilsendt mail senest 72 timer efter at bruddet er blevet opdaget.

Vejledende tidsfrist på besvarelse af henvendelser fra betalende medlemmer

Team Levlykkeligt bestræber sig på at besvare henvendelser fra betalende medlemmer så hurtigt som muligt, og i hvert fald indenfor 48 timer på hverdage.

I weekender, på helligdage, i ferieperioder og ved sygdom kan besvarelsesfristen naturligvis være længere.

Alt i alt, husk på: alle ovenstående regler er lavet for at sikre dig den bedste brugeroplevelse og sikreste service. Levlykkeligt.dk forbeholder sig ret til løbende at opdatere og udvide ovenstående betingelser og forskrifter.

Oplever du at en person bryder forskrifterne, eller kommer du selv i tvivl om noget er rigtigt eller forkert, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os ved at skrive til "kontakt (a) levlykkeligt.dk

Alt det bedste
Team LevLykkeligt

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Brugerbetingelser Levlykkeligt Portalen. Læs mere