Coaching hvad er Coaching?

Coaching hvad er Coaching?

Coach er en træner eller en instruktør som udøver coaching. Coaching handler dog ikke på forhånd om at noget opnå noget bestemt. Coaching handler derimod om at lade personen selv finde egne svar for derudfra at skabe sin egen forandring på en hensigtsmæssig måde der er bedst muligt integreret i den enkeltes liv og personlighed. Coaching minder i sin tilgang om den sokratiske samtale (at hjælpe mennesker til at lære, snarere end at lære mennesker noget) hvor ”læreren”, coachen, gennem en spørgsmål og en særlig spørgeteknik får ”eleven”, klienten, til at selv at finde svarene.  Coaching har altså til formål at personen selv finder forløsende svar. Svar der låser op for et menneskes fulde potentiale der kan maksimere egne præstationer.  Både i menneskers professionelle og personlige liv. Coaching er derfor personlig udvikling centreret omkring en samtaleteknik der bygger på ægte hjælp til selvhjælp.

Coach samtale og dagligdags samtale: hvad er forskellen

I den coachende samtale beskriver og fastsætter fokuspersonen helt sine egne mål. Coachen anses som en slags jordemoder, fødselshjælper, der i øjenhøjde guider og sjælevejleder så trinene på vejen bliver tydelige og overkommelige. Coaching er derfor på en gang proces- og resultatorienteret. Især det resultatorienterede aspekt ved coaching ses af at samtaler som regel afsluttes med en "hvad skal du hjem og gøre nu "-aftale. Denne handleplan sikrer at fokuspersonen kommer ind i en proces hvor han eller hun foretager "trin for trin" fremskridt.

Coaching er forskellig fra person til person. Men de overordnede rammer er som regel: først dialog, dernæst at finde frem til et fokuspunkt. Handleplanen kan også bestå i noget så simpelt som at fokuspersonen trænes i at tænke "jeg vil, jeg ønsker" i modsætning til at tænke "jeg bliver nødt til, jeg skal" – altså en fokusforflytning fra pligt til lyst. Netop fordi lyst er en positiv følelse skabes der mere motivation. Og netop fokuspersonens positive motivation er afgørende for at skabe varig forandring.

Coaching begyndte i halvfjerdserne, nærmere bestemt amerikansk sport på topplan, - derefter har det spredt sig til fx business coaching og life coaching.

Coach og coaching bruges i mange sammenhænge, og er ikke en beskyttet titel. Disse to faktorer gør at coaching ikke har en klar og entydig definition. Derfor er der mange meninger om hvad coaching egentlig er og hvordan og hvad det kan bruges til. Når det er sagt er der forskellige organisationer, fx ICF, EMCC, ICC, INLPTA som på hver sin måde udsteder certificeringer for coaches for på den måde at opsætte en målestok for en coachs kompetencer.

Business Coaching hvad er det

Business coaching kan rådgive og hjælpe medarbejdere og ledere til udnytte deres fulde potentiale og derved opnå mere i forretningslivet. Derfor anbefales business coaching til virksomheder og mennesker som ønsker karriereudvikling på flere planer. En business coach kan hjælpe ikke bare i virksomheder men også i privatlivet fx til at få mere styr på sit work life balance.

Business Coaching kan med fordel benyttes til forbedre en bred vifte af kompetencer; fx Nonverbale kommunikationskundskaber, Verbale kommunikationskundskaber. Public speaking, Gennemføre et salg eller en forhandling. Planlægningsevne, Opstarte din egen virksomhed, at forbedre dine egne præstationer, Forbedre dine egne lederevner.

Her er et udpluk af de elementer der indgår i business coaching til at hjælpe med at opnå succes. Konflikthåndtering, konflikt coaching, konfliktmægling og mediation, er et uundværligt redskab også i forretningsverdenen, og handler om, som navnet siger; hvordan man effektivt løser konflikter

Præsentationsteknik – En god præsentation. Der er mange egenskaber, som er nødvendige for at kunne lave en god præsentation. Dette kan være alt fra at skabe PowerPoint shows til at tale klart og tydeligt foran et publikum.

Retorisk coaching består af retoriske redskaber der styrker din personlige udstråling, giver dig ro, mod og styrke. En væsentlig del indgår mundtlige og skriftlige værktøjerne til at bygge en effektiv tale op. Med gode argumenter til at opnå den ønskede effekt. Retorik er kunsten at overbevise. Retorik handler om at kunne gribe og vinde mennesker for sig.

Filosofisk coaching: coaching af en universitetsuddannet filosof vinder mere og mere udbredelse. Fra gammel tid har filosofi været filosofisk tænkning været værktøjet til at indfange essensen, meningen, gennem begrebsbestemmelse, som også øger dømmekraften. Filosofien har altid haft det formål at bevidstgøre mennesker gennem deres egen refleksion, selvforståelse med henblik på aktiv stillingtagen til hvad de har som grundlæggende værdier i tilværelsen. I de filosofiske samtaler får man kvalificeret sin selvrefleksion. Filosofisk coaching består af dialoger om de vigtigste ting i dit liv - måske er der valg som skal træffes, måske tanker om dit liv, ting du finder værdifulde. Fx udfordringer på dit arbejde, konflikter, nye muligheder etc..

I centrum er det dine egne refleksioner ud fra dine erfaringer, livsindstilling, idealer og værdier. Hvordan træder jeg i karakter som menneske, eller hvordan skabe mening, kan være spørgsmål som danner udgangspunkt for den filosofiske coaching.

Kommunikationscoaching – at være bevidst om sine verbale og nonverbale kommunikationsevner kan være afgørende værktøjer for at opnå succes. Heri er ikke mindst aktiv lytning også en vigtig del –  måske især for ledere.

Forhandlingsteknik –  eller rettere kunsten at forhandle er svær, men ikke umulig. Her kan en business coach også coache med at forbedre forhandlingsevner og forhandlingsteknik.

Ledelsescoaching – coaching af ledere er et værktøj der kan tjene som middel til det mål at give den nødvendige støtte og de nødvendige informationer til ansatte i virksomheder. Ledelsescoaching er yderst nyttig ikke bare for nye ledere, men også for gamle og mere garvede ledere.

Executive Coaching– er mest målrettet ledere i, som regel større, virksomheder. Det er yderst vigtigt for mennesker i ledelsen i en virksomhed at bevidst om  hvordan de opnår succes – ikke bare for sig selv, men også for aktionærer, og ikke mindst for virksomheden som helhed. Executive coaching kan gøre ledere endnu bedre.

Motivationscoaching – Der er flere former og flere teknikker, som kan læres, lige fra at motivere medarbejdere, ledere og teams.

Medietræning – I en mere og mere virtuel verden er det vigtigt at kende til mediernes muligheder. I særdeleshed for virksomheder som ønsker at fastholde deres førerposition i erhvervslivet.

Time Management –  at kunne planlægge sin tid effektivt øger produktiviteten og giver personen frihed til a opnå mere på kortere tid.

Iværksætter – At starte sin egen virksomhed op er både en spændende og udfordrende opgave. Her kan en business coach hjælpe så det bliver en succes oplevelse.

Performance Coaching –  når en leder optimerer sine medarbejdernes præstationer - uden at stresse dem  - er det at betragte som en påskønnet evne, som kan få en leder til at være vellidt.

Salgscoaching – teknikker til at fremme salget kan læres. Nogle mennesker har en naturlig sælger i sig, hvor andre kan have stor brug for og glæde af salgscoaching til at mestre kunsten at sælge.

Hvad er online terapi og coaching?

Online coaching, online psykoterapi, online psykologi, online business coaching, online kognitiv terapi og mange andre online terapi former er blot konsultationer over mobiltelefonen eller over skype på din computer.

På skype er der mulighed for audio sessioner, audio/video sessioner. Effektiviteten af og hensigtsmæssigheden i online terapi og coaching er stærkt omdiskuteret og kontroversiel. Især når det drejer sig om terapi, peger kritikere på, herunder formanden for Danmarks Psykologiforening, at når hele den nonverbale kommunikation mangler, dvs. når psykoterapeuten eller psykologen ikke fysisk kan aflæse klienten, så mistes indfølingen og derved forståelsen for en egentlig indlevelse i klientens univers og problemer. Det optimale er at betragte online coaching, online psykologhjælp, online psykoterapihjælp, som et supplement sideløbende med et mere traditionelt terapiforløb hvor man mødes ansigt til ansigt.

Bor man langt fra en psykolog, psykoterapeut, konfliktløser, coach, kan der være fordele ved online terapi: Du sparer rejseudgifter og derved tid, får hurtig rådgivning, vejledning og støtte. Online terapi kan være et godt supplement.

Se også: Læs dette før du vælger coach, psykoterapeut, psykolog, mindfulness- meditations lærer, stresskonsulent
 

Læs også dette: Læs dette før du vælger coach, psykoterapeut, psykolog, mindfulness- meditations lærer, stresskonsulent

Læs også omPsykoterapi- hvad kan en psykoterapeut

Læs her om: Psykologi - hvad kan en psykolog

Læs om: Mindfulness - hvad er Mindfulness

Læs om: Meditation - hvad er Meditation

Læs også her om: Stress symptomer og stress 

Eller tag en: Stress Test Gratis

Læs også Professor i Psykiatri Poul Videbech: 
Depression. Værd at vide

Læs også her omMindfulness - hvad er Mindfulness 

Eller læs også om: Positiv Psykologi hvad er Positiv Psykologi

 

 

Relaterede artikler efter områdeCoaching hvad er Coaching? Alt om Coaching på Levlykkeligt