Psykoterapi hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi hvad er Psykoterapi?
Psykoterapi er en behandlingsform som består af tilbagevendende samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Et terapi forløb kan strække sig fra et par uger til flere år. Psykoterapi bygger på slags samarbejdskontrakt mellem terapeuten og klienten. Ikke alene er klientens livssituation omdrejningspunktet for terapien, formålet med psykoterapi er også at klienten selv løser sine problemer og udfordringer gennem selverkendelse.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet - som psykoanalyse - af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

De overordnede psykoterapeutiske retninger er de: psykoanalytiske, psykodynamiske, eksistentialistiske, humanistiske, systemiske, strukturelle, kognitive, og den adfærdsterapeutiske.

Dertil kommer de videre moderne forgreninger indenfor de psykoterapeutiske retninger: kropsterapien, oplevelsesorienteret terapi, den jungianske analyse, familieterapien. For ikke at nævne; drømmeanalysen, gestaltterapien, tegneterapien, hypnoterapien, åndedrætsterapien, fobitræningen, samlivsterapien,  sexterapien, musikterapien, transaktionsanalysen.

Psykoterapi: Hvem har gavn af psykoterapi?

Psykoterapi kan du benytte som individuel klient, til parterapi, til at deltage i gruppeterapi, eller til at gå i familieterapi hvor familiemedlemmer også kan deltage.

Psykoterapi kan hjælpe mange mennesker. Fx hvis du ønsker at hjælp til personlig udvikling, eller slet og ret til til at komme videre i dit liv. Man kan fx være i en krise (skilsmisse, en traumatisk krisesituation, sorg) og har brug for hjælp. Men også hvis man lider af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, følelsen af isolation, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, følger efter incest m.m.

Det er også hvis der er problemer på dit arbejde eller hvis der er problemer  i parforholdet - måske havner du tit i de selvsamme konflikter, eller problemer i dit sexliv eller problemer med opdragelsen af børnene.

Forudsætningen  at terapi bliver et vellykket forløb er at det selvom det kan være smertefuldt, er parathedene tilat  betro sine intime forhold til psykoterapeuten.

Psykoterapi: bliver du lykkelig af psykoterapi?

Psykoterapi er ikke en "lykkepille" og psykoterapi er ej heller evig lykke. Derimod kan psykoterapi hjælpe  dig med at få en større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder til at være sammen med andre på. Du vil dermed blive bedre til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. Psykoterapi kan dermed hjælpe dig til en større tilfredshed med dig selv og dit liv.

Men du får intet forærende hos terapeuten. Indsatsen skal komme fra dig selv - og nogle gange kan det være hårdt arbejde at gå i terapi.

Psykoterapeutiske ordforklaringer

For dig der ikke har erfaring med psykoterapi er her en oversigt over de forskellige "psyko-begreber".

En psykoterapeut er en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Hvis psykoterapeuten er medlem af en Psykoterapeut Forening skulle der være garanti for at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

En psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.

En psykolog = en cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Det er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, der ikke inkluderer uddannelse som psykoterapeut. Mange, men ikke alle, psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.

En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der efter sin psykoterapeutuddannelse praktiserer en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser.

Hvem udøver psykoterapi?

Psykoterapi har lige siden 30'erne været udøvet af flere forskellige faggrupper.

I det offentlige, dvs. på behandlingssteder eller hospitaler, hvor man tilbyder psykoterapeutisk behandling, arbejdes der som regel tværfagligt, dvs. læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker er trænet i psykoterapi.

Det samme er tilfældet i privat praksis, men her er viften af grunduddannelser bredere.

Hvornår kan man kalde sig psykoterapeut?

Alle kan i princippet kalde sig Psykoterapeut, da der i Danmark desværre ikke er regulering af psykoterapeuter. Derfor kan hvem som helst for så vidt kalde sig psykoterapeut. Det betyder, at personer helt uden eller med en utilstrækkelig psykoterapeutisk uddannelse kan nedsætte sig som psykoterapeut.

Vil du sikre dig at du vælger en psykoterapeut der har opnået medlemskab af en Psykoterapeut Forening, kan du spørge psykoterapeuten om det eller ved at se at vedkommende skriver at han/hun er medlem af en Psykoterapeut Forening.

Psykoterapuet: Hvornår er man uddannet som psykoterapeut?

Der er ingen faste normer for uddannelsen som psykoterapeut.

En Psykoterapeut Forening opstiller altid kriterier, der skal være opfyldt for at blive medlem. Det kunnne fx være følgende:

Alle foreningens medlemmer skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut, dvs. at den skal have en "mellemmenneskelig" karakter, fx. fra social- og sundhedsområdet. Det vil typisk sige læge, socialrådgiver, ergoterapeut eller fysioterapeut, psykolog eller sygeplejerske. En uddannelse som præst eller indenfor uddannelsesområdet kan også være relevant. Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig.

Derudover skal alle medlemmer have en psykoterapeutisk efteruddannelse, som indeholder både teori, egenterapi og supervision. Den psykoterapeutiske efteruddannelse skal være mindst 4-årig.

Endelig skal man i nogle tilfælde have flere års praktisk erfaring som psykoterapeut bag sig, før man kan blive ordinært medlem af en Psykoterapeut Forening.

Psykoterapeut: Hvor bliver man uddannet til psykoterapeut?

Der findes i Danmark en del forskellige private uddannelsesinstitutioner og -grupper.

Der eksisterer endnu ikke officielle kvalitetskrav til eller autorisation af uddannelsessteder, men ifølge nogle Psykoterapeut Foreninger bør lederne og de vigtigste lærerkræfter selv have psykoterapeutisk uddannelse, der mindst svarer til kriterierne for deres medlemskab af en Psykoterapeut Forening. Desuden bør det være et krav til uddannelsesstederne, at de både inden begyndelsen af en længerevarende terapeutuddannelse, undervejs og ved afslutningen vurderer individuelt om den studerende er egnet som psykoterapeut.

Hvordan betales psykoterapi

De fleste praktiserende speciallæger i psykiatri har som andre læger overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at behandling hos en praktiserende speciallæge i psykiatri er gratis, dog begrænset til et antal samtaler årligt. Gruppe 1 patienter skal henvises af egen læge. Der findes også praktiserende psykiatere uden overenskomst med sygesikringen.

Nogle psykologer har overenskomst med sygesikringen om et begrænset antal behandlinger, når man er henvist af en praktiserende læge. Man skal betale en del af regningen selv, og ordningen gælder kun et begrænset antal samtaler i særlige situationer, fx. når man har været udsat for vold, en ulykke eller i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Begivenheden må højst ligge ½ år tilbage. Alle andre behandlinger hos en psykolog betales af klienten selv.

På nogle hospitaler er der afdelinger der tilbyder psykoterapi i lidt større målestok. Der er behandlingen gratis.

Inden for det sociale system er der visse muligheder for behandling, især for familier og børn og unge. I specielle tilfælde kan der ydes tilskud til terapi over bistandsloven. Spørg din kommune.

Psykologisk Institut på Københavns Universitet kan yde gratis behandling, men har yderst begrænset kapacitet. Det samme gælder studenterrådgivningerne for uddannelsessøgende. Desuden findes der muligheder i nogle patientforeninger og på nogle få psykoterapeutiske uddannelsessteder.

I langt de fleste andre situationer må man selv betale for sin terapi. Prisen aftales med den enkelte psykoterapeut. Normalt er behandling i gruppe billigere end individuel behandling.

Psykoterapi: Hvordan kommer du i gang?

Overvej først om skal det være en kvindelig eller mandlig terapeut. Kontakt terapeuten og forhør om ventetid og pris. Aftal eventuelt en eller to samtaler så I ser  hinanden an.

Psykoterapi er hjælpsomt i en lang række af livets kriseprægede situationer, såsom:

  • vanskeligheder med at danne familie, parforholdsproblemer, forældrerollen, seksuallivet, utroskab, skilsmisse.
  • problemer på arbejdspladsen, samarbejdsproblemer, mobning, stress.
  • brug for at få skabt klarhed og ro om svære valgsituationer.
  • et ønske om personlig udvikling, lære sig selv bedre at kende, komme i balance, gøre op med   gamle vaner og mønstre, mindreværd, generthed.
  • hjælp til at komme igennem sorgen over at have mistet nære personer, eller til at komme videre efter alvorlige hændelser og ulykker.
  • Depression – angst - tomhedsfornemmelse – meningsløshed – søvnløshed - spise problemer.
  • hjælp og støtte til at komme videre i livet i forbindelse med en psykisk lidelse.

Psykoterapi - en ubeskyttet titel

I Danmark er der ingen regler for, hvem der må udbyde psykoterapi. Enhver kan tilbyde psykoterapi og og at tage klienter. Med andre ord, er det et gråt marked hvor det er en god idé at undersøge den professionelle, læse, se video osv. om personen inden du vælger.

Hvem har tilstrækkelig uddannelse og erfaring til at arbejde med psykoterapeutiske metoder? Der findes mange forskellige faggrupper, som anvender psykoterapeutiske arbejdsmetoder. Mange mennesker har svært ved at adskille de forskellige faggrupper og forveksler derfor ofte de mest kendte faggrupper - psykologer, psykiatere og psykoterapeuter.

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig psykoterapeut, uden at dette siger noget om personens udannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund. Hvis psykoterapeuten er medlem af en Psykoterapeutforening, har psykoterapeuten en relevant grunduddannelse af X antal års varighed samt fx en af foreningen godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse (med egenterapi, teori og supervision) på X antal år og min. X års fuldtids klinisk erfaring som psykoterapeut.

Læs også her: Psykolog - hvad er en Psykolog?

Læs også Professor i Psykiatri Poul Videbech: Depression. Værd at vide

Læs også her omMindfulness - hvad er Mindfulness 

Læs også dette: Før du vælger coach, psykoterapeut, psykolog, mindfulness- meditations lærer, stresskonsulent

Læs her om: Konfliktmægling - hvad er konfliktmægling 

Læs her om: Coaching - hvad kan en Coach

Læs her om: Meditation - hvad er Meditation

Læs også her om: Stress symptomer og stress 

Eller tag en: Stress Test Gratis

Eller læs også om: Positiv Psykologi hvad er Positiv Psykologi

Relaterede artikler efter områdePsykoterapi hvad er Psykoterapi? Læs om Psykoterapi her