General Data Protection Regulation (GDPR)


Privatlivspolitik: databeskyttelse på Levlykkeligt.dk

Transparent databehandling

I denne privatlivspolitik kan du læse hvordan vi behandler data om dig og til hvilke formål de bliver behandlet.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til hver tid muligt for dig som registreret, at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du gøre følgende: send en e-mail til kontakt@levlykkeligt.dk hvorefter Dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage. Du skal være opmærksom på at trækker du dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på den måde vi kommunikerer til dig på, eller der kan være ydelser som fx nyhedsbreve vi ikke længere kan tilbyde.

Registreredes rettigheder

Den registreredes rettigheder

Som registreret hos Levlykkeligt.dk har du nedenfor anførte rettigheder og hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, disse oplysninger er også givet til dig da du registrerede dig. Hvis du har afgivet samtykke, efter 25. maj 2018 i forbindelse med registrering på vores hjemmeside, har du: :

  • Ret til indsigt
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til indsigelse
  • Ret til begrænsning
  • Ret til at tilbagetrække samtykke
  • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter den registrerede, uden unødig forsinkelse, om hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt

Til enhver tid har du ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger: Som registreret på Levlykkeligt kan du sende en e-mail til kontakt@levlykkeligt.dk, som efterfølgende behandles af vores dataansvarlige. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger der er registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt formål hvortil de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger vi behandler om dig. Hvis du som registreret ønsker, at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, så skal du gøre som følger: Den registrerede kan sende en e-mail til kontakt@levlykkeligt.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger der er registreret i forbindelse med berigtigelse af data.

Ret til sletning

Du har som registreret i visse tilfælde ret til sletning af de oplysninger vi behandler om dig, der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem. Vi har rutiner som gør at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål eller som der er retslig forpligtelse til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er ikke er korrekte har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til sletning, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger: Den registrerede kan sende en e-mail til kontakt@levlykkeligt.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, begrundelse og hjemmel for undtagelse. Hvis ikke der findes undtagelser sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse

Som registreret har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysinger.

Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til indsigelse mod behandling, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til kontakt@levlykkeligt.dk og udøve sin ret til indsigelse mod behandling af de oplysninger, som Levlykkeligt.dk har registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt årsag til indsigelse. Efterfølgende behandles denne af dataansvarlig. Personoplysninger vil ikke blive behandlet til formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning mod vores behandling af dine personoplysinger.

Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til begrænsning mod behandling, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til kontakt@levlykkeligt.dk, hvor i det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til begrænsning mod behandling. Dataansvarlige sikre herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere indtil begrænsning ophører.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til at tilbagetrække samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til kontakt@levlykkeligt.dk, hvori det vil fremgå, at den registrerede ønsker at trække sit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykker er givet. Dataansvarlige sikre herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Eller sikre sletning, såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt den registrerede ønsker, at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighed.

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndighed ved, at kontakte tilsynsmyndigheden, i Danmark er tilsynsmyndigheden datatilsynet. På datatilsynets hjemmeside, er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18. så underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for, at sikre den registreredes rettigheder.

Hvad bruger vi dine data til (behandling af persondata)

Vi opbevarer og behandler disse oplysninger om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:
– Indsamling af almindelige persondata
– Trafikdata om brug af internettet

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål. Det sker, når vi har brug for at:

– Forbedring af vores tjenester
– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
– Administration af din relation til os
– I forbindelse med login på vores portal. Disse oplysninger bliver kun brugt til login.

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formål, hvilke oplysninger der er tilstrækkelig og relevante, du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser som gælder for den dataansvarlige, og er årsag til at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf proces ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger når det er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Flere af vores services afhænger af at oplysningerne er korrekte og opdaterede, vi beder derfor dig om at kontrollere om dine personligoplysninger er aktuelle.

Vi bruger din Email og navn i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, vi behandler naturligvis kun de oplysninger som du har givet samtykke til.

Cookies – hvad er det?

En cookie er en lille fil med dataoplysninger som bliver gemt på din computer når du besøger vores hjemmeside. Den kan ikke ødelægge noget på din computer. Cookies bruges primært til at give dig en bedre brugeroplevelse, og til indsamling af oplysninger vedr. brug af vores hjemmeside.

På vores hjemmeside bruger vi cookies til at sikre at hjemmesiden virker ordentligt og til at give dig en bedre brugeroplevelse, dertil kommer at benytter vi cookies til at trække statistik.

Hvis vi gemmer cookies på dit udstyr som del af en tjeneste, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Inden vi gemmer cookies på din computer, tablet, mobil etc. beder vi om dit samtykke. Uden cookies kan du ikke forvente at hjemmesiden fungerer korrekt.

Kan jeg afvise og slette cookies?

Ja, til enhver tid kan du slette cookies i den browser, som du bruger, men husk på, at der så kan være funktioner på vores hjemmeside der derpå ikke virker virker optimalt.

Du kan eventuelt læse Erhvervsstyrelsens vejledning lige her:
https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

GDPR Privatlivspolitik på Levlykkeligt.dk