Sygdomme - hvad er fællesnævneren bag spontane helbredelser?

Uanset om vi taler om fysisk eller psykisk sygdom, findes der efterhånden en del optegnelser over fælles faktorer, der ligger til grund for spontane helbredelser.

Selve ordet "spontan" er misvisende, da det refererer til en form for helbredelse, der sker uden det pågældende menneskes indgriben. Intet kunne være længere væk fra sandheden, ifølge de tusindvis af tilfælde, der efterhånden er beskrevet i litteraturen. Det er ikke et hyppigt fænomen, det anslåes at en ud af 60.000 med en kronisk fysisk eller psykisk lidelse oplever helbredelse, der ikke kan tilskrives konventionel medicinsk behandling. Men der er nogle interessante fællestræk for alle de mennesker, der har gennemgået en tilsyneladende uforklarlig helbredelse.

Det er ret tankevækkende , at langt størstedelen af kroppens daglige funktioner foregår, uden vores aktive indblanding. Hele kroppen og dens ufatteligt intelligente design, funktion og konstante aktivitet gør alt arbejdet for dig.

Vidste du, at hver af kroppens tilsammen 100 trillioner celler, hvert sekund gennemgår 100.000 kemiske reaktioner?

Vidste du, at hjertet slår over 100.000 gange hver eneste dag?

Vidste du, at en enkelt krops samlede mængde DNA kan strækkes ud og rejse op til Solen og tilbage igen ca. 100 gange? (Der er en del variation i litteraturen, men lad os slå fast med det samme, at det er ufattelige afstande vi taler om)

Måske kendte du allerede de nævnte facts, men tænker du ofte over dem?

 

Heling og bevidsthed

Allerede som barn havde jeg, som så mange andre, en dyb interesse for, hvorfor nogle tilsyneladende oplever mirakuløse helbredelser, mens andre ikke kommer i nærheden af bedring trods samme behandling for samme lidelse.  De medicinske mirakler havde og har min interesse, da det kombinerer to fascinerende områder: Kroppens uovertrufne evne til heling samt bevidstheden om vores egen styrke.

Der findes masser af enkeltstående beskrivelser af mennesker med eksempelvis cancer, der er blevet spontant helbredt efter en infektionssygdom, der aktiverer nogle af kroppens egne cancer-dræber-celler. Andre har oplevet helbredelse efter en religiøs oplevelse. Der er mange andre smukke helbredelsesberetninger, men for at de måske kan bruges af andre, skal der noget mere statistik til. Der skal altså være tale om store grupper af mennesker, der har nogle fællestræk bag deres oplevelse af spontan helbredelse.

Heldigvis er der efterhånden indsamlet en masse viden om dette felt, så vi kan få muligheden for at give informationen videre.

 

Erkendelse af en højere eksistens

En af de første erkendelser der kan ses som en rød tråd igennem de spontane helbredelsesberetninger, er en tro på eller erkendelse af, at der findes en bevidsthed eller en guddommelig eksistens der er større end os. Det er netop denne der holder hele vores krop i gang, og den der heler vores sår på knæene, uden vi gør andet end at vente på, kroppen gør sit arbejde. Om der er tale om en særlig religiøs eller spirituel retning har tilsyneladende intet med udfaldet at gøre, når man ser på statistikken. Det er alene troen på, at der er noget større end os mennesker, der er med til at puste fornyet liv i den fysiske krop.

Disse mennesker besluttede at de ville overlade den medfødte mulighed der er for heling, til denne guddommelige kraft. De ville så at sige overgive sig til noget større.

 

Tunge tanker og følelser er bidragydere

Derudover havde de alle en oplevelse af, at deres tanker og følelser eller gamle uforløste traumer, havde bidraget til at de udviklede sygdom, af den ene eller anden karakter.

Jeg vil gerne her indskyde, at lige netop dette er et område jeg personligt har det svært med, for jeg synes det er utroligt vovet at sige, man selv er skyld i sin sygdom. Personligt er jeg meget splittet da videnskaben ikke længere levner tvivl om, at tanker udløser følelser der udløser kemiske processer, der kan måles direkte i blodbanen. Negative tanker og stress skaber målbare skadelige stoffer, og positive tanker gør det modsatte. Men der findes masser af eksempler på mennesker, der mentalt er ret sunde, men som ikke desto mindre lider af en sygdom af den ene eller anden art. For slet ikke at tale om børn. De har slet ikke nået at udvikle en bevidsthed om, at de har tanker og følelser, men de går jo heller ikke fri for alvorlig sygdom.

Ikke desto mindre ved vi, at stress kan udløse et hav af sygdomme. Altså at tanker (stress) skaber tunge følelser hvis effekt kan aflæses i kroppen. At forelskelse skaber hjertebanken, at angst kan fremkalde opkastning, at sorg kan ændre vores hårfarve på en nat. Vi har en ret kraftfuld evne til at fremkalde meget konkrete fysiske manifestationer. Så må det omvendte også kunne gøre sig gældende; At vi med et lettere tankesind kan være med til at vende en sygdomsproces.

 

En stærk bevidsthed om tankemønstre

Mennesker der har gennemlevet en uventet helbredelse har desuden det tilfælles, at de ikke tror på, at helingen kommer af sig selv. De udtrykker alle, at de var meget bevidste om, at de selv måtte foretage bevidste valg i forhold til tilbagevendende tanker.

Hver en tanke der opstod, kiggede de på og analyserede utallige gange hver dag. I starten er det et næsten uoverkommeligt mentalt arbejde, men netop pga. angsten for fremtiden, følte de at der ikke var andet valg, end at undersøge tankesindet til bunds. Dette indebar for en stor del daglige meditationer, men ikke for alle. Nogle opøvede sig i en øget bevidsthed uden deciderede meditationsteknikker, alene ved at gentage deres betragtning af egne tanker. Hver gang de havde fokus på, at de samme uhensigtsmæssige tanker kom igen, blev det efterhånden en smule mere overkommeligt, at erkende hvor ofte denne tanke kom, og hvor lidt nyt den egentlig havde at fortælle. Gradvist blev de bedre til at erkende, den oftest ubrugelige tanke, inden den rigtigt fik overtaget.

Ikke nok med det, så udtrykker de alle, at de blev nødt til at genopfinde sig selv. At bryde med gamle vaner, at bryde med en del af den de tidligere var, og som var lig den fysiske person der fik sygdommen.

Diæter og kosttilskud synes ikke at være fremherskende hos alle, der har haft oplevelsen af at helbrede sig selv, men er bestemt en vigtig ingrediens i mange af disse rapporterede case-stories.

Placebo-effekten er vel nok den vigtigste af alle: At man inderligt tror på helbredelse, og bevidst gentager dette tankearbejde så mange gange, at den til sidst bliver en del af din underbevidsthed- og helbredelsen indtræffer. For gentagelse er vejen, da vores underbevidsthed udgør helt op til 95 % af alt hvad vi er: Følelsesmæssige reaktioner, tillært adfærd, overbevisninger og holdninger.

Derfor er den bevidste, gentagne øvelse så utrolig vigtig, da vi derved får lagret ny information i underbevidstheden. Og det er absolut denne vi skal have fat i. For de fem procent positive bevidste tanker vi kan fremmane på en god dag, og de dertil svarende gavnlige, kemiske processer i kroppen er jo ingenting i forhold til de 95 procent ubevidste- oftest frygttanker, som underbevidstheden producerer- med sine dertil hørende skadelige, kemiske kropsprocesser.

Du har så uendelig meget styrke indeni. Find den frem, lær den at kende og brug den.

 

Kærlig hilsen

Stine

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Sygdom - både fysiske og psykiske sygdomme kan spontant helbredes. Læs mere