Yoga hvad er det?

Yoga bliver mere og mere populært i Danmark. I dag er der større Yoga festivaler og flere og flere tager på på Yoga rejser eller kombinationen Yoga Mindfulness retreat.

Men hvad er Yoga ?

Yoga stammer fra Indien og er en flere tusind år gammel indisk lære og praksis. Yoga betyder på sanskrit at "forene" og formålet med yoga er at forene og skabe harmoni mellem kroppen, sindet og sjælen.

Yoga-asanaer eller "Yoga stillinger" er udviklet ved at iagttage naturen. De indiske lærermestre, Yogierne, studerede dyrs bevægelser og lagde mærke til, hvordan de trak vejret, bevægede sig og hvordan de slappede af. Mange af yogastillingerne efterligner eller repræsenterer dyr, f.eks. hunden, løven og katten. Stillingerne efterligner også omgivelserne som f.eks. bjerge eller træer og kan åbne vores øjne for disse naturens skønhed. At efterligne dyrenes bevægelser kan gøre os mere bevidste om vores potentiale som mennesker. Det vil sige, at for at udvise kærlighed, omsorg, tilgivelse og glæde er vi nødt til at kontrollere vores mere grundlæggende dyriske instinkter som f.eks. grådighed, selviskhed og lyst. 

Kroppe i voksealderen har brug for at bevæge sig, da fysisk aktivitet forbinder de to hjernehalvdele, så deres fulde potentiale udvikles. Mange går til Yoga, og flere bliver så bidt af det at de bruger deres ferier på Yogaferier undertiden kombineret med Mindfulness. At bruge 20 minutter to eller tre gange om ugen til at dyrke yoga på et yogahold er en sjov måde at være sammen med andre på.  Yoga kan også hjælpe voksne til at holde sig i form, hvilket er endnu en god grund til at træne regelmæssigt. Det anbefales, at du får noget yogaundervisning selv, før du går i gang med de forskellige øvelser. Efterhånden som du bliver bedre og mere fortrolige med de forskellige stillinger, vil du måske også få lyst til at gå til på et mere avanceret yogahold, så du kan træne Yoga sammen med andre og blive endnu bedre. 

Yogas gavnlige virkning er helt åbenlys. Yoga kan hjælpe dig til at komme i tættere kontakt med naturen og livets gang. Det kan opmuntre dig til at blive et mildere og venligere menneske, som forhåbentlig kan bidrage til en mere fredfyldt verden i fremtiden. Yoga giver dig sunde og stærke knogler og smidige muskler, som gør dig bedre til andre fysiske udfoldelser. Balanceøvelserne udfordrer det mentale fokus og koncentrationer og sætter gang i kreativiteten. Regelmæssig træning hjælper dig også til at forstå og styre dine følelser, så du nemmere finder ro og får en bedre søvn. Yoga holder dig også ung. Indiske yogier, der har dyrket yoga hele deres liv, har et meget ungdommeligt og tidløst udseende. De fleste mennesker vil elske at dyrke yoga, og sjovt da mange af stillingerne efterligner dyr og ting i naturen, og så er det en sjov aktivitet uden konkurrenceaspekt. Det ideelle er at få etableret er fornuftig, regelmæssig og hyggelig yogarutine.

Yoga er i oprindelige form en koncentreret filosofi, som handler om alle former for opnåelse at kontrol over tanker, følelser og handlinger. Yogapraksis, altså selve yoga øvelserne, er vejen, men ikke målet. Yoga betyder ordret forening med sjælen, dvs. at blive ét med noget større og guddommeligt, som i inderes optik er ens sande Selv - at man er (i) sig selv, uforfalsket og ærligt. Foreningen kan ske ved koncentration, meditation, hengivenhed eller handling. Målet er åndelig frigørelse, oplevelsen at frihed og hvilen i sig selv, Samadhi. 

Yoga - der er mange varianter og retninger inden for yoga

Yoga retninger findes der mange af.  Men her er en lille oversigt hvor man kan se, at der er stor forskel på fokus inden for de forskellige yogaretninger: 

Karma yoga er handlingens yoga. Enhver handling, som udspringer af en indre tilskyndelse og hengivelse til en upersonlig, altomfattende energi, og som giver en meningsfuldhed, der hæver sig ud over ønsket om personlig vinding, er Karma yoga. 

Tantra yoga har den seksuelle fokusering som udgangspunkt for menneskelig udvikling. Det centrale er, at ingen af parterne må udløse sin seksuelle energi i orgasme. 

Raja yoga fokuserer, ud over at beskæftige sig med de fysiske øvelser, med træning af tankerne, det være sig positive, negative, tanketomhed, og så videre. 

Jnana yoga berører de mere abstrakte ideer om personlighedens og tilværelsens illusion, næsten identisk med mange af antikkens filosoffers livsanskuelse. 

Bhakti yoga er en vej til udvikling, der går igennem de universelle principper for hengivenhed, kærlighed og rene følelser: Hengivenhed til den kraft, som er i alt og alle, kærlighed til alt levende samt forøget evne til at kanalisere følelsesmæssige påvirkninger. 

Disse er blot nogle få af de utallige retninger inden for yoga, der eksisterer i Indien. Dit temperament og behov er derfor de afgørende faktorer, når du skal vælge, hvilken vej du skal gå.

De mest udbredte indenfor yoga i Danmark er: astanga yoga, hatha yoga, vinyasa yoga, kriya yoga og Yin yoga. Power Yoga indeholder elementer fra flere af stilarterne, især fra astanga yoga.

Yoga indeholder flere elementer der tilsammen danner rammen for at leve et rigt, fuldt og oplyst liv med klarhed og nærvær. Udover åndedræts- og koncentrationsøvelser og meditation indeholder de retningslinjer for selv-disciplin og etisk opførsel.

I sidste ende er formålet at opnå den højeste tilstand kaldet Samadhi, som er en tilstand af salighed. De fysiske øvelser som yoga er mest kendt for, kaldet ”asana”, er et vigtigt element hen imod at nå til en højere bevidsthedstilstand som er det egentlige formål med at dyrke Yoga.

Herunder følger Yogaens historie i en light version for viderekomne

Yoga er et af den indiske filosofis seks systemer og omtales allerede i Vedaerne, hinduismens hellige skrifter. Et andet vigtigt skrift er Bhagavadgita, “Den ophøjedes sang”, hvor guden Krishna underviser Arjuna, den store helt fra digtet “Mahabharata”, i de forskellige yoga-retningers lære og disciplin. 

Fra det andet århundrede f.Kr. og ind i det fjerde århundrede e.Kr. opstod yoga-sutraerne. Dette værk omfatter 195 sentenser og læresætninger, som i knap form giver grundlaget for alle yogavej ene. Endnu et vigtigt skrift er Hatha Yoga Pradipika (“Hathayogaens Lys”), som blev forfattet af Yogi Swatmarama omkring 1400 e.Kr. 

Gennem Indiens tusindårige udvikling har de mange forskellige yoga-retninger udviklet sig. De søger dog alle at realisere det samme mål: Foreningen (“yoga”) af den individuelle sjæl (“Jivatma”) med Alsjælen, Det højeste Selv eller Gud (“Paramatma”). 

De kendteste yoga-veje er: Bhakti-yoga, hengivelsens vej, som det følelsesbetonede menneske følger for at nå til sit højere Selv gennem kærlighed og bøn. Jnana-yoga, erkendelsens vej, som det intellektuelle menneske vælger for ved studiet af religiøse skrifter at nå til en forening med det guddommelige. Karma-yoga, handlingens vej, som vælges af det menneske, der udfører sit arbejde uden at vente ros eller løn, kun for at tjene Gud. 

I Hatha-yoga ligger vægten på udførelsen af asanas (kropsstillinger) og af pranayamas (åndedrætsøvelser). 

Hatha-yogaens mål er den åndelige Raja-yoga (Den kongelige yoga). Dette bliver lettere at forstå, hvis man ser på de otte trin, som er fælles for alle yoga-vejene, og som gradvis bringer eleven nærmere foreningen med det guddommelige. 

De to første trin — yama og niyama — består af moralregler, som hjælper yogaeleven til at leve i fred og harmoni med sig selv og sin omverden. Yama indebærer ikke-vold, sanddruhed, affioldenhed og at man gør sig fri af grådighed og havesyge. Niyama indebærer renhed, tilfredshed, askese, skriftstudium og gudshengivelse. De næste trin er: 

Asana — kropsstillinger 

Pranayama — åndedrætsøvelser 

Pratyahara — at trække sanserne tilbage fra ydre genstande, dharana — koncentration 

Dhyana — meditation 

Samadhi — oplysning.

Yoga bliver ofte kombineret med Mindfulness som du kan læse om og hvor du også kan få en gratis guidet mindfulness meditation lige her: Mindfulness kort og godt - værd at vide om mindfulness

Yoga er rigtig godt mod stress Læs mere her:  Stress hvad er det? 

Eller tag en test for stress her : 
Stress Test Gratis

Læs også Professor i Psykiatri Poul Videbech: Depression. Værd at vide

Se også: Læs dette før du vælger coach, psykoterapeut, psykolog, mindfulness- meditations lærer, stresskonsulent

Relaterede artikler efter områdeYoga - de forskellige typer Yoga. Læs mere her