Simon Vittus Jasper Hansen

Holistisk smertehåndtering

Ufatteligt mange mennesker lider af længerevarende eller kroniske smerter. Så mange at der jævnligt må opfindes nye diagnoser til de smerte-symptomer og sygdomme, som mennesker pådrager sig. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man fx læse, at 20 % af danskerne lider af kroniske smerter.[1] Det svarer til over 1,2 millioner danskere over 16 år! Desværre må vi antage, at dette antal stiger over de næste år og årtier. Der er mange årsager til de kroniske smerter. Én – og måske den vigtigste – er at vi på flere essentielle områder lever uhensigtsmæssigt: fx mht. kost, arbejdsliv, relationer, spirituelt (det spirituelle betyder i denne sammenhæng, at man lever for langt væk fra den, man egentligt er). Men der er mange andre årsager – uheld og ulykker fx. Hertil kommer vores psykologiske traumer. Forskning og videnskab har de seneste år og årtier kunnet dokumentere, hvordan psykologiske traumer rent faktisk bliver til fysiske sygdomme. Nogle af dem dødelige. Andre med kroniske smerter som virkning. Med andre ord lider mange, mange mennesker globalt af kroniske smerter. Jeg vil i det følgende præsentere en holistisk behandlingsgramme, som jeg fremover vil tilbyde. Min tilgang til behandlingen bygger dels på mine egne 9 år med kroniske smerter, dels på viden og forskning i kroniske smerter, og endeligt på de ca. 25 år jeg har arbejdet med personlig udvikling og meditation.
 
Den helt korte version af, hvad denne behandlingsform – holistisk smertehåndtering – dækker over er, at den forholder sig til helheden. At noget er holistisk betyder, at det forholder sig til eller har med helheden at gøre. Herudover betyder det også, at denne smertehåndteringsform inddrager mange forskellige redskaber, og ikke kun ét eller få. Jeg kommer tilbage til selve behandlingsformen.  
 

At bruge smerterne som et udgangspunkt for vækst

Denne smertehåndteringsform har ikke kun det formål at håndtere, behandle og lindre smerterne. Det kan og vil den også kunne, men formålet er større. Formålet er nemlig at udnytte den smerteproces, man har, til at vokse, til at udvikle sig, til at få mere kontakt med sin egen helhed og de store ressourcer der ligger gemt dér. Set på denne måde ligerne dette perspektiv det perspektiv, man har i arbejdet med almindelige psykologiske traumer. Når man arbejder med de psykologiske smerter, traumerne fx, så ender dette også med at skabe vækst hos klienten. Erfaringerne viser, at det ikke altid er klogt at kigge alt for stramt på selve smerterne. Fordi det kan medføre, at man skaber en hård kamp mod smerterne, som det kan være smertefuldt at kæmpe. Når vi inddrager helheden – og får den med i formålet – så løsnes nogle gange noget af den smertekamp, der kan være forbundet med selve kampen mod smerterne. Med andre ord er denne smertehåndteringsmodel optaget af det hele menneske, og den helhed, som mennesket indgår i. Og ikke mindst på at kunne hjælpe mennesket tilbage mod en generel vækst, en generelt øget livskvalitet. En generel følelse af mening.  
 

At sætte ord på smerterne    

Jo længere smerterne har været en del af ens liv, jo sværere kan det være at opdage og derfor sætte ord på smerterne. Min egen personlige erfaring med smertearbejde er, at det har taget mange års arbejde med mange forskellige personlige udviklings-værktøjer, før det er blevet reelt muligt at sætte ord på smerterne. Smerterne kan blive en integreret del af ens liv, og man tænker derfor ikke over det. Men smerterne hæmmer livskvaliteten. Man har mindre energi, mindre overskud. Og overskuddet til de livsområder og aktiviteter, som ellers kunne bringe meget meningsfuldhed med sig bliver mindre, og det generelle liv bliver fattigere. Det værste ved smerterne er formentlig, at de lægger beslag på vores to største ressourcer. Vores opmærksomhed og vores energi. Konstant og ubevidst er opmærksomheden tvunget til at mærke efter: Hvordan er tilstanden i dag? Hvad kan jeg klare i dag? Hvilke hensyn bliver jeg nødt til at tage? Skal jeg aflyse? Og vores samlede energi-niveau daler. Smertetilstande skaber træthed. Man bliver træt – både fysiologisk og psykologisk – af at have smerter. Hvilket kan resultere i, at man isolerer sig, hvilket ofte nedsætter livskvaliteten.
 
Man kan som en forsmag på behandlingen derfor forestille sig et øjeblik – eller meditere på! – hvordan mon livet føles, når opmærksomheden og ens livsenergi er frie. Når opmærksomheden og energien ikke ofte eller hele tiden skal bruges til at forholde sig til smerter. Men simpelthen er helt frie.
 
Det korte og det lange i denne pointe er, at det kan være svært og at det kan tage tid at sætte ord på sine fysiske smerter. Og at det at sætte ord på, er en af vejene frem mod healing.
 

Behandlingsmetoden – holistisk smertehåndtering

Selve behandlingsformen indeholder 10 redskaber, som du kan se her. Det er klart, at ikke alle forløb vil gøre brug af alle redskaberne. Og at de individuelle forløb kan se meget forskellige ud: Nogle har måske primært gavn af fysisk behandling: Massage og træning. Mens andre primært har gavn af mindfulness og samtaleterapi. De individuelle forløb vil via afklarende samtaler tilpasses den enkeltes behov og situation. De 10 værktøjer er:
 

 • Teori & forskning
 • Massagebehandling
 • Mindfulness og meditation                                                
 • Holdningsanalyse
 • Healing
 • Kropsøvelser til hjemmebrug                                                            
 • Terapi, coaching & spirituel vejledning                                             
 • Kostvejledning
 • Åndedrætsøvelser
 • Søvn

 

Introforløb til intropris

Da behandlingsformen er et nyt tiltag hos mig, vil det i en begrænset periode være muligt at komme i introforløb til en intropris. Mine normalpriser for 1,5-timessessioner 1200 kr. Mens introforløbet står på – en periode på 6 måneder – er prisen for sessionerne på 800 kr. Man skal regne med 6-8 sessioner i introperioden. Herefter er man velkommen til at fortsætte behandling på almindelige vilkår, hvis man ønsker det. Der er 6 pladser på introforløbet. Er det ikke relevant for en selv, men kender man én person, som det vil relevant for, er man velkommen til at videresende mailen.
 

Hvad kræver det af dig som klient?

Der skal selvfølgelig være en lyst til at arbejde med dine smertetilstande. Og så skal der være en parathed til at arbejde ud fra den ovenstående beskrivelse: dvs. arbejde med helheden, og med sig selv. Og selvfølgelig en åbenhed overfor de konkrete redskaber, jeg anvender, som ovenfor beskrevet.
 
Dbh. Simon Vittus Jasper Hansen

https://simonvjhansen.dk/
 


[1] https://www.sst.dk/da/kroniskesmerter

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
holistisk smertehåndtering