Profil

Navn
Helle Møller Jensen
Titel
Psykoterapeut - mpf (medlem af Psykoterapeutforeningen), Sandplay terapeut - DSI (Dansk Sandplay Institut)
Hjemmeside
Terapi børn
E-mail
BalanceiLivet@protonmail.com
Telefon
20 69 23 00
Adresse
Jomsborgvej 23A, 2900 Hellerup

Introduktion

Terapi for børn

Børn og unge der er pårørende til fysisk eller psykisk sygdom i familien, bliver let overset. De har udviklingsmæssigt rigtig stor glæde af at blive mødt med en forståelse af deres vilkår i livet.

Det gælder også ved skilsmisse, dødsfald i nær familie, hvis barnet eller den unge viser tegn på angst, depression eller stress. I det hele taget når livet bliver svært og uoverskueligt - for en stund.

Læs mere her: www.BalanceiLivet.com

Gennem Sandplay terapi (sandplay er en veldokumenteret metode, hvor to sandkasser - en med vådt og en med tørt sand - samt hundredevis af figurer bruges til at 'fortælle', vise og symbolisere, hvad der er på færde, hvad der er svært for barnet/den unge), leg, tegning, højtlæsning og samtale vikler barnet/den unge og jeg - i en fortrolig atmosfære - langsomt det indviklede ud. 

Den unge klient og jeg finder i fællesskab måder at overkomme, det der til at starte med virker ganske komplekst og uoverskuligt. Ofte hjælper det bl.a. at have et trygt rum at udtrykke alle slags følelser i. Både vrede, sorg, raseri, forkertheds følelser mm. kan rummes. Når barnet/den unge oplever at jeg kan håndtere, selv voldsomme følelser, uden at gå i stykker eller afvise barnet/den unge, bliver det efterhånden også lettere og mindre farligt at stå ved deres egne følelser.

Efterhånden som vi får italesat det svære og problematiske, bliver det tydeligt for mig hvad vi skal gøre sammen og hvordan. Det er godt med en erfaren terapeut der kommer med forslag til ord og begreber om den situation barnet/den unge befinder sig i. For i modsætning til os voksne, der har flere års erfaring i livet. Vil det for barnet/den unge formentlig være både nyt og måske også første gang de står i den situation, de er i nu. Det kræver derfor både mod og tid at udtrykke sig og at finde tilliden til samarbejdet.

Min mange årige erfaring med at hjælpe og støtte menensker der har det svært, er triste, kede af det eller måske ligefrem helt opgivende, gør at jeg med hjertelighed og professionalisme understøtter barnet/den unges proces i at komme overens med deres livsbetingelser. At finde mod og styrke til at komme videre, selv når det ser ud til at ens verden er brast sammen, kræver energi og håb. Når jeg kan rumme følelserne og spejle dem giver det langsomt den unge klient kræfterne og modet til at tage næste nye skridt i processen.

Den terapeutiske proces der foregår i sandkasserne med sandplay terapi er i sig selv forløsende for barnet. Det ligner måske 'bare leg'. Men leg er i sandhed terapeutisk. I legen gennemspiller barnet/den unge nogle af de dramaer, der bor indeni og som har behov for at blive forløst, set, vidnet og rummet af en erfaren sandplay terapeut.

Terapi for børn og unge er også sjov og ballade. Vi griner, når noget er sjovt. Danser måske, eller synger. Slås med sværd. Bruger tryllestaven til at frembringe magi. Vi sidder stille sammen og læser om børn der har prøvet noget a la det barnet/den unge og jeg mødes om. Der er mange børn, der har prøvet at have det på en tilsvarende måde. Det er godt at vide, man ikke er helt alene i verden med sine problemer. 

 

Specialer

Brancher

 • Psykoterapi
 • børn med angst
 • depression
 • fortrolighed
 • pårørende børn
 • sandplay
 • skilsmissebørn
 • stress
 • svært
 • terapi børn
 • terapi børn
 • terapi med unge og børn
 • trygt rum
 • uoverskueligt

Hjemmesider

Kort


Terapi for børn - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt