Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Konflikthåndtering - lær konfliktløsning hos Fortuna Kurser

Blog forfatter

Hos Fortuna Kurser & Coaching udvikler du din evne til at løse konflikter

Vi tilbyder en bred vifte af kurser og coaching inden for professionel konflikthåndtering og konfliktløsning.

Lær bl.a. at blive den succesfulde konfliktløser på kurset i Konflikthåndtering. Oplev, hvordan du kan mestre den svære dialog med kunder, medarbejdere eller borgere m.fl. på kurset: Konflikthåndtering - dialogen med kunder og borgere eller på kurset i Klagehåndtering

Eller bliv toptrænet konfliktcoach og konfliktmægler på vores Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse. Er du selv havnet i en konflikt, kan du få Personlig konfliktcoaching.

På vores kurser og uddannelser er din underviser Pia Hardy. Undervisningen er uformel med respekt for den enkeltes oplevelser. På alle kurserne arbejder vi med at koble teori om konflikter med din konkrete dagligdag og de konflikter, du møder her.

Herunder kan du læse mere om vores tilbud inden for konstruktiv konfliktløsning.

 

Konflikthåndtering - kursus i at forebygge og løse konflikter i hverdagen

Når konflikter eskalerer, oplever vi ofte, at vi mister overblikket og forståelsen for, hvad det egentlig handler om både for os selv og for modparten. Vi farer vild.

Ønsker du at håndtere og løse konflikter, inden de eskalerer og volder skade på både relationen, samarbejdet og din trivsel, så vil du med dette kursus få både indsigt og træning i at håndtere konflikter, så holdbare løsninger findes, og dit forhold til modparten styrkes.

På kurset i konflikthåndtering træner du bl.a. spørgeteknikker og aktiv og anerkendende lytning med det formål at skabe tillid og styrke relationen til modparten. Du arbejder med konfliktdæmpende og klar kommunikation, der skaber løsninger som imødekommer vigtige interesser og behov. Endvidere lærer du metoder og træner effektive værktøjer til at bevare roen og overblikket, forstå selve konfliktens kerne og vælge den konfliktstrategi, som er mest konstruktiv i situationen.

Læs mere om kurset i konflikthåndtering, og få informationer om datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Konflikthåndtering – kursus i dialogen med vanskelige kunder og borgere

Har du til daglig kontakt med kunder, klienter eller borgere, og støder du undertiden på nogle som er utilfredse, vrede og vanskelige at håndtere? Har du brug for de rette værktøjer til at vende negativ kontakt til konstruktiv og positiv dialog, inden situationen udvikler sig til en uløselig konflikt, så kan vi hjælpe dig videre med dette kursus i konflikthåndtering.

Med kurset bliver du klædt på til at håndtere vanskelige personer med succes. Du får inspiration til at se på dine borgere, kunder eller klienter med andre øjne, så du bliver i stand til at tackle problematiske situationer og vende dem til positive udfordringer, uden at dræne dig selv for energi.

På kurset i konflikthåndtering får du indsigt i hvordan konflikter kan eskalere, hvis der ikke tages hånd om dem i tide. Du bliver mere bevidst om din og andres verbale og non-verbale adfærd i konflikter. Og du vil arbejde med metoder og værktøjer til at håndtere følelser og bevare roen og overblikket i konfliktfyldte situationer.

Du får styrket din kommunikation, så den bliver klar, overbevisende, ligeværdig og konfliktdæmpende. Og du får værktøjer til at skabe større tillid og bedre kontakt til borgeren, kunden eller klienten – så misforståelser undgås og gode løsninger kan findes.

Læs mere om kurset i konflikthåndtering, og få informationer om datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Klagehåndtering - vejen til loyale kunder

To ud af tre kunder, der oplever en dårlig behandling og uindfriede forventninger, kommer ikke tilbage. De optræder i stedet som dårlige ambassadører for din virksomhed. Og hvis kunden alligevel henvender sig og klager, så se dette som en god mulighed for at vende den utilfredse kunde til en glad og loyal kunde.

På dette kursus i klagehåndtering vil du få både viden og værktøjer, der gør dig i stand til at forvandle en utilfreds og negativ kunde til en positiv og tilfreds kunde. Og du vil få styrket din evne til at kommunikere både i skrift og tale, så dialogen med kunden bliver klar, respektfuld, konstruktiv og løsningsorienteret.

Læs mere om vores kursus i klagehåndtering, og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris indhold og tilmelding.
 

Bliv uddannet konfliktmægler og konfliktcoach

På uddannelsen til konfliktmægler og konfliktcoach arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Målet med uddannelsen er at give dig den nødvendige viden og praktiske træning så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af praktisk træning mellem modulerne.

Læs mere om vores Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse, og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris indhold og tilmelding.

 

Få personlig Konfliktcoaching og konfliktrådgivning

Vores konfliktcoaching støtter dig i at skabe et overblik over konfliktens kerne og få dine stærke følelser til at falde til ro. Desuden hjælper coachingen dig til at tage hånd om både relationen og uoverensstemmelsen - så muligheder opstår for at finde løsninger, som alle parter kan gå ind for.
Med et personligt coachingforløb i konflikthåndtering, kan du bla. få indsigt i dine egne og andres konfliktmønstre og reaktioner og tilegne dig effektive værktøjer til konstruktiv konfliktløsning.

Læs mere på om vores Konfliktcoaching-forløb

 

Konfliktmægling - løs konflikter gennem mægling

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem man er på kant med. Måske er relationen præget af negative følelser og tanker, som blokerer for at parterne sammen kan finde frem til en tilfredsstillende løsning - og parterne har måske også næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten.

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem dialog og forhandling at finde en løsning på konflikten, som begge parter kan acceptere.

Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder at mægleren styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Fokus i mæglingen er rettet mod fremtiden og ikke mod fortiden.

Læs mere om vores Konfliktmægling

Læs mere om alle vores tilbud i konflikthåndtering og konfliktløsning, og få informationer om datoer, sted, underviser, pris, indhold og tilmelding, eller kontakt os på tlf. 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
ph@fortunakurser.dk
https://www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Konflikthåndtering - kurser & coaching i konfliktløsning