Narrativ Terapeut og Coach i Hørsholm

Workshop om konflikthåndtering - Hørsholm

06/01/2018 - 10:00
06/01/2018 - 10:11

Gratis miniworkshop om konflikthåndtering

Styrk sammenholdet i parforholdet og styrk sammenholdet i familien med udgangspunkt i narrativ konfliktforståelse og konflikthåndtering.       
              
Denne workshop henvender sig til personer, som gerne vil introduceres til narrativ konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Indholdet i workshoppen.

Deltagerne vil blive introduceret til narrative idéer og begreber. Der vil være fokus på konfliktmægling mellem primært to personer. Workshoppen henvender sig derfor også til par, som gerne vil introduceres til min måde at arbejde på og til narrativ konfliktforståelse og konflikthåndtering.

De begreber, der særligt vil blive lagt vægt på i workshoppen er:
• Historiefortælling og dekonstruktion af fortællinger                          
• Eksternalisering og det eksternaliserende sprogbrug
• Praktisering af dobbeltlytning
• Kortlægning af effekterne af en konflikt, og
• Åbning og udfoldelse af en modhistorie

Narrativ mediation kan styrke:
• Sammenholdet i familien
• Sammenholdet mellem dig og din partner
• Sammenholdet om forældrerollen ved skilsmisse
• Jeres foretrukne måder at omgås hinanden på. I danner fælles front mod problemet eller problemerne og ikke personen eller personerne (problemet er problemet, personen eller personerne er ikke problemet)

Form.
Høj deltageraktivitet, træningsøvelser og refleksion.

Varighed.
Workshoppen foregår på Hørsholm bibliotek i Spiessalen den 6.1.2018 i tidsrummet fra kl. 10.-11. Max antal deltagere er 6.

Tilmelding.
Arrangementet er gratis. Tilmelding: Skriv til booking@rikkethue.dk og skriv i emnefeltet: ”Narrativ konflikthåndtering”. Tilmelding er senest den 15.12.2017. Læse mere på www.rikkethue.dk

Kærlig hilsen
Rikke Thue Schick-Hansen
Cand.merc. psyk, Narrativ Terapeut og Børne- og Familiekonsulent

__________________________

Cand.merc (psyk) Rikke Thue Schick-Hansen
Narrativ Terapeut og Coach i Hørsholm
http://www.rikkethue.dk/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Konflikthåndtering