Naturlig vildskab

Fra naturens side, er vi vilde i vores livsenergi. Den kraft der får planeter til at snurre rundt, floder til at strømme, frø til at spire, vulkaner til at bryde ud, er den selvsamme kraft, som strømmer gennem os og gennem det felt vi lever i.

Livet og vækst ER vildt og kraftfuldt ud over alle forståelsesrammer. Små bitte frø kan spire ogbryde gennem asfalt med deres organiske natur. Livet er i evig forvandling, cyklisk, fra altings undfangelse til dets gåen bort. Væsener, som eksempelvis sommerfugle og frøer, forvandler sig gennem deres stadier til ugenkendelighed. Vi lever i en enorm levende organisme, hvor alting har sin vilde orden og puls, vekslende mellem mørke og lys, ebbe og flod, stilstand og bevægelse, harmoni og kaos.

Afskåret fra vores natur

Og vi mennesker lever for mestendelen afskåret fra kontakten med denne vilde natur, vores natur, både den indre og den ydre. Mange er vores handlinger er prædefinerede ud fra mentale billeder og forestillinger, som var vi robotter, der reagerede på livets vilde og uforudsigelige natur, ud fra en allerede fastlagt og indlejret fil, der i mange tilfælde baserer sig på fejlinformation og -konditionering, frygt og dårlig kontakt til vores væsens og livets natur.

Religioner har blandt andet været stærkt prægende i dresseringen af vore væsnener. Naturen - vores instinktive natur, vores iboende viden om livet, og naturen, som er det liv der udfolder sig i alt overalt, er blevet gjort sekundært og primitivt, og vore idealer er en kontrollerende, frygtbaseret tilgang til livet, som ud fra denne tilgang skal holdes under opsyn og kontrol, skal kultiveres og tæmmes.

Frygt tæmmer vildskab

Vi er så bange for at stritte ud og for at give indtryk af, at vi ikke har 'styr' på livet. Der er en kedelig ensretning, der forhindrer så mange individerers  ægte organiske, pulserende tilgang til livet, og lægger en dæmper på den kreativitet og levende ekstase, som livet i sin natur i grunden er. Vi er bange for vildskab, og tillægger selve ordet en negativ ladning, der ofte associerer til glubske, bestialske rovdyr. Men vildskab er langt mere end rovdyr. Vildskab bor i den fineste blomst, i dyre- og menneskebørns uskyld, i vandets strømmen, i fuglens kvidren.

Det er en lang rejse ind i én selv, at befri sig selv for alle de bånd vi har bundet os selv og hinanden med, slippe os selv og vores natur, vores vildskab, ud af de bure og fængsler vi i så mange år og generationer har spærret os inde i. Det kræver tid, disciplin og hjertemod, at ville og fortsætte denne rejse, for det er så enkelt og trygt for vore egoer og frygtbaserede sind, at følge flokken og fortsat leve i den form for døs og dvale, vores moderne samfund tilbyder, med al dens ydre tilfredstillelse og bedøvelse, i form af underholdning, mad, oplevelser, adspredelse, ydrestyret og korrigerende bevægelse, regler og restriktioner.

Verden vågner

Verden over er der et kald om at vågne i disse tider. Vågne til vores vildskab, vågne til vores natur. Vågne til de storslåede væsener vi er, og leve vore dage årvågne, nærværende, i en levende kreativ puls, hvor vores indre navigationssystem og iboende visdom generindres, og vore hjerters passioner og viise stemmer bliver vores kompas.

Vågn med!

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Naturlig vildskab