Kærlige og ukærlige vaner

Vi har alle en naturlig, oprindelig rytme.

En bevægelse, der er i harmoni med den, du er.

Hvis du kommer væk fra din rytme, f.eks. i forhold til søvn, skaber det ubalance.

Alle vores ubalancer kan ses som brud på den naturlige livsrytme, og de fleste har rødder i barndommen, da vi var afhængige af at blive mødt i vores rytme.

Et ekstremt eksempel på det kan være det spæde barns spiserytme, der skal passe ind i et skema med amning efter klokkeslæt og ikke efter barnet.

Men en mere moderne udgave kan være, at der ikke er rum til barnet, fordi forældrene har så meget aktivitet i deres liv, at deres barn skal passe ind i hullerne i programmet.

Det tidlige samspil er en dans, og jo mere vi er ude af takt med vores børn, jo mere er barnet nødt til at opgive sin egen rytme.

 

Barnets opgivelse skaber overlevelsesmønstre eller vaner, der beskytter mod smerten, der opstår, når barnet mister kontakten til sig selv.Der findes mange forskellige overlevelsesmønstre, og mange af dem bliver til indgroede vaner, som alle dækker over noget, vi engang har måttet opgive.

Alle de vaner, der ikke stemmer med din rytme, kalder jeg ukærlige vaner.

 Det er f.eks. en ukærlig vane, når du igen og igen vil trøste dig selv med den flødekage, din mave faktisk ikke kan tåle. Eller det nye tøjkøb, dit budget ikke kan bære mm. 

Og vi kan undre os over, hvorfor vi ikke lytter til vores følelser og kropsfornemmelser, og i stedet trøster, beroliger eller bedøver os selv med noget, der ikke er nærende. Og måske er du meget bevidst om det og reagerer med hårdhed og selvkritik bagefter – og så skal der endnu mere trøst til – en ukærlig cirkel.

Alle vores ukærlige vaner her en function, f.eks. at berolige, at trøste, at glemme, at opmuntre mm Alle de ukærlige vaner skal erstatte et oprindeligt  behov.

Det, du bruger som erstatning, er det, der virker bedst for dig.

Og vi stopper ikke vores ukærlige vaner, før vi lærer at give os selv det, vi i virkeligheden længes efter.

Det kunne f.eks være et ønske om at have fysisk kontakt med en anden, som vi erstatter med at spise. Eller en impuls til at trække sig fra al kontakt og være lidt alene, som bliver overhørt, og hvor vi i stedet blender ind i kontakten, uden at være til stede.

Hvilke vaner har du, der er ude af takt med din rytme?

Vi har brug for VIRKELIG at forstå, at vi ikke lytter, fordi vi som børn, har været nødt til at lukke af for vores signaler indefra. Vi er begyndt at lytte mere med øret til det, der kommer udefra, og har mere og mere opgivet at lytte med hele kroppen – til vores rytme.

Det er kun dig, der kender din rytme, også selvom du måske er kommet væk fra den - og derfor kun dig, der kan skabe kærlige vaner, der er i harmoni med den, du er.

En god start er at få opmærksomhed ind i de ukærlige vaner, så du kan få forståelse for, hvorfor du f.eks. sluger mad som en baby, der ikke tror, der er næring nok.

Hvordan skaber man kærlige vaner?

Vælg at fokusere på et område ad gangen og start med det sted, der er mindst ømt.

Et tema kan f.eks være chokolade, det at føle trang til noget sødt. At få lyst til noget sødt, når du bliver træt. Når du har haft følehornene stillet ind på din omverden og på at være sød mod dine børn, din mand, dine kollegaer, dine venner mm.

Så er det på tide, at du også skal have noget sødt, men du har solgt ud og er for træt til at gøre noget godt for dig selv. Derfor må du opmuntre og trøste dig med en erstatning – chokolade, vin, køb på nettet mm.

En kærlig vane er en vane, der er i harmoni med dig. Når det, du gør, stemmer med det, du har brug for – det, der nærer dig. En krop i balance ved, hvad den har brug for, hvad den kan tale, og et sind i balance lytter til de signaler, der kommer fra kroppen og kan skelne mellem et sundt behov og et erstatningsbehov.

Hvorfor er det så svært?

Det handler om kobling. F.eks er mad koblet til bestemte følelser. 

Hvis dine forældre har haft svært ved at rumme og vise følelser, kan det være, at deres kærlighedssprog er gået gennem mad. Så sovs og kartofler er blevet koblet til kærlighed. Som voksen kan det være, du begynder at mærke, at “sovs og kartofler” ikke stemmer med din mave. Du går på kur, køber bøger med tusindvis af lækre vegetarrette – men det er svært at skifte de gamle madvaner, og du kommer gang på gang til at vælge det, maven protesterer mod. Du kommer til at sætte kurs mod “suppe, steg og is”, når du skal lave mad til gæster, eller til dig selv i hverdagen.

I dette tilfælde er følelser af kærlighed og omsorg knyttet til mad. 

For at der kan komme harmoni mellem det at lytte til kroppen og de ukærlige vaner, skal der ske en “frakobling”. Det er ok, at mad kan være en måde at vise omsorg og kærlighed på, men det er hensigtsmæssigt, at typen af mad ikke er bestemt af fortidens mangelhistorie, men af den mad, der stemmer med maven.

Der ligger mange års selvfornægtelse og afvisning af dig selv bag de ukærlige vaner. Og under hele din bevægelse væk fra dig ligger ideen om, at du mister kærlighed, hvis du lytter til dig selv!

Og profetien går gang på gang i opfyldelse, når du lever efter fortidens begrænsninger, Du mister nemlig hver gang din egen følelse af værdi og selvkærlighed.

Vi kan heldigvis selv skabe nye kærlige vaner

Men det kræver, at vi opdager de steder, hvor vi opgiver os selv.

At vi opdager vores ukærlige vaner med accept og forståelse, så vi kan begynde at se, hvornår de ukærlige vaner dukker op. Er der et mønster?

Og vigtigst, at vi ud fra den viden og begynder at indføre nogle nye kærlige vaner. Når vi er i modstand mod os selv, er vi i disharmoni med vores natur.

Det kan vise sig ved selvkritik, skamfølelse, skyldfølelse mm.

Men det kan også rette sig ud mod omverdenen, så det f.eks. er partneren, din indre modstand retter sig mod – det er den andens skyld, den anden burde skamme sig, eller den anden har fejlet.

Når du kommer i takt med dig selv, er du i takt med livet.

Alt levende bevæger sig i rytmer. Når vi lever et liv, der er præget af overlevelse, er vores svingninger ofte meget store. Som et pendul, der svinger mellem poler - f.eks. fra overspisning til fastekure fra kærlighed til angst mm.

Balancepunktet ligger i en bevægelse omkring midterlinjen.

Hvis vi ryger ind i at ville fastholde en bestemt tilstand, en form for perfektionisme, er vi i dødvande. Bevægelse mellem lyset og mørket er det, der skaber udvikling.

Når du kæmper mod mørket (natten), svarer det til, at du kun vil acceptere lyset (dagen).

Kærlighed er at være i harmoni med alt, hvad du er! At lytte til dig selv er at være i harmoni med den, du er.

At være med alt, hvad der er, er en indstilling uden modstand mod noget af det, du er - det er ubetinget kærlighed. 

Kærlige sensommer hilsner
Anne Kamille, Psykolog i Nordsjælland. 

__________________________

Psykolog Anne Kamille Ahlefeldt
House of Being
Pandehavevej 41
3120 Dronningmølle
Tlf: 25750009
Læs mere på: http://anneahlefeldt.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Vaner kan være kærlige og ukærlige. Læs med hvordan