Meditationslærer Svend Trier

Vaclav Havels spirituelle livsindstilling

"Verden vil være et bedre sted den dag magten ikke længere er i hænderne på dem, som ønsker den". - Vaclav Havel

En af de modigste og viseste statsmænd gennem de seneste100 år er netop død, Tjekkiets forhenværende præsident Vaclav Havel. Når man læser de forskellige nekrologer om Vaclav i aviser og blade, fremhæves hans dybe engagement i demokrati og universelle menneskerettigheder og hans ledende rolle i den såkaldte fløjlsrevolution, som førte til det kommunistiske styres fald i hans hjemland. Men ingen steder nævnes det, at Vaclav Havel også havde en dyb spirituel livsindstilling, som han bl.a. har givet udtryk for i forskellige essays og taler. Havel var i øvrigt ven med Dalai Lama, som han havde den glæde at mødes med i Prag kun 10 dage før sin død – et møde han var meget opmuntret af.   

Vaclav Havel har flere lejligheder påpeget nødvendigheden af et kollektivt bevidsthedsskift fra det egocentrede bevidsthedsniveau, som er fremherskende i dag, til en mere global og universel bevidsthed, som erkender og oplever den transcendente sammenhæng og indre forbundethed i alt liv. Ifølge Vaclav Havel er det i dagens multikulturelle verden vigtigere end nogensinde, at vi husker vores fælles rødder og oprindelse i noget, som rækker ud over kulturforskelle, og som ”ligger uendeligt meget dybere i menneskers hjerter og sind end politiske meninger, overbevisninger, antipatier og sympatier”.
     
Med Vaclav Havels egne ord er vi nødt til at genvække eller genoplive bevidstheden om, at vi har vores fælles rødder og fundament i selve den jordklode, vi bebor, og i det uendelige kosmos, vi alle er en uadskillelig del af. En ny verdensorden må ikke kun basere sig på respekten for de universelle menneskerettigheder, men også på en dyb respekt for selve ”livsmysteriet” – det forunderlige mirakel, som udfolder sig i vores Væren og eksistens, i hele naturen og universet.
    
Kun ved at overgive os til en større universel orden og opleve vores forbundethed og samhørighed med denne orden, kan vi nå til en sand værdsættelse af vor egen, vore medmenneskers og hele naturens eksistens. Kun gennem selvtranscendens finder vi vejen til fredelig sameksistens og skabende samarbejde på vores fælles planet.
    
Heri ligger ifølge Vaclav Havel det eneste virkelige håb for menneskehedens fremtidige overlevelse og blomstring.

"Håb er ikke optimisme. Det er en overbevisning om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går".  - Vaclav Havel.

Med de bedste ønsker for det nye år
Svend Trier

Svend Trier er meditationslærer og forfatter

Kilde: Tale holdt af Vaclav Havel i Independence Hall, Philadelphia, USA, den 4. juli 1994.
     
     

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Vaclav Havel ..har sået mange frø her på Moder Jord. De vokser og vokser .....smukt
Vaclav Havels spirituelle livsindstilling. Artikel af meditationslærer Svend Trier på Levlykkeligt.dk