Personlig Udvikling - anbefalede artikler. Læs på Levlykkeligt.dk

Læs her anbefalede artikler om personlig udvikling af eksperter i psykologi, coaching, mindfulness m.m.

Dit liv bliver derefter

Indstillingen til det, der sker omkring dig, er afgørende for, hvordan du oplever det.

Hvis din indstilling er negativ – jeg bliver snydt, du regner mig ikke for noget, det her er en magtkamp – så skaber du modstand, frygt og kampe i dig selv. Når du er negativt indstillet, vil du automatisk holde øje med store og små tegn på, at det, du frygter er ved at ske i et forsøg på at forudse og forudgribe det. læs mere »

Lev Lykkeligt

Jeg sad og reflekterede over titlen på dette websted. Store ord tænkte jeg. 
Lev lykkeligt er det overhovedet muligt?  Tænkte videre hvad betyder det egentligt at leve lykkeligt?

Ja, store ord det er så sandt, men fordi ordene er store at tage i sin mund, er det ikke det samme som at det vil være umuligt at leve lykkeligt. At leve lykkeligt må være en beslutning vi hver især kan vælge at tage for vores liv. læs mere »

Accept - vejen til et liv uden stress

Prøv at lægge mærke til, hvor ofte du ønsker at være et andet sted end hvor du er. Hvor tit du ønsker at være anderledes eller at omstændighederne var nogle andre. Sikkert rigtigt, rigtigt tit. Nogen sagde engang, at stress i virkeligheden opstår når vi ønsker at være et andet sted end der hvor vi er. Det er måske en lidt simpel fremstilling, men lad os bare lege med idéen et øjeblik.

Du føler dig stresset over arbejdsbyrden og ønsker den var mindre. Du føler dig stresset over en fyldt kalender, der dikterer hver time af dit liv og ønsker der var mere frihed. Du føler dig stresset af den dårlige stemning på kontoret, og ønsker at der var bedre kollegaskab og en sjovere atmosfære. Du føler dig stresset over de mange uforudsete ting og risici, og ønsker at du havde mere kontrol over tilværelsen. læs mere »

Spiritualitet i erhvervslivet - skaber det værdi

Mediernes fremstilling af erhvervslederes brug af spirituel rådgivning sættes ofte fejlagtigt lighedstegn mellem spiritualitet og mystik, fx fremføres astrologi eller clairvoyance her som spiritualitet.

Astrologi og clairvoyance kan dog ikke sidestilles med spiritualitet. Spirit betyder ånd eller bevidsthed, og favner langt større og dybere.

læs mere »

Sladder - godt eller skidt

Vi møder det alle steder. På jobbet, i nabolaget og i venindeflokken. Sladder har en kontrolfunktion der fastholder os enten i negative og positive roller. Så bliv bevidst om hvor og hvordan du benytter den. Sladder er, ud fra en psykologisk vinkel, med til at opstille de sociale rammer for vores samvær med hinanden. I sladderen ligger der nemlig indbygget et sæt usynlige regler, som vi ubevidst indretter os efter. Sladder sætter ofte en ”skjult” dagsorden de steder, hvor den florerer. Derfor det vigtigt at være bevidst om, at sladder altid er en tolkning af en oplevelse eller noget du har hørt. Ikke formidling af fakta. læs mere »

Personlig Udvikling - anbefalede artikler. Læs på Levlykkeligt.dk