Personlig Udvikling - anbefalede artikler. Læs på Levlykkeligt.dk

Læs her anbefalede artikler om personlig udvikling af eksperter i psykologi, coaching, mindfulness m.m.

Fra ego til storhed

Gennem en årrække, har vi været vant til at mætte egoets behov gennem præstationer, oplevelser, forbrug. Mange af os er gået fra den ene succes til den anden, har oplevet stigende indkomst og købekraft, større hjem, flere børn, rejser til stadigt mere eksotiske steder. Det har været gode tider.

Vi har haft tilstrækkeligt mange år med vækst til at have vænnet os til en konstant oplevelse af fremgang. Vi har taget udviklingen for givet. Som vores fødselsret. Måske lige bortset fra alderens kødelige fortæring, som vi har svært ved at sluge. Men nu er det slut. læs mere »

Forårstema om fællesskab: Vær den forandring du ønsker at se i verden

Det at ville have et godt liv er i sidste ende det samme som at ville give et godt liv til andre”.
Fernando Savater, ”Tanker fra en Kannibal”.

Min ven Jens Estrup (partner i levlykkeligt.dk. red)  sagde til mig, at han tror, at tiden fremover vil byde på ”mere 1. maj-end mig først”. Et sjovt ordspil, men også en påmindelse om, at vi i vor stræben kan komme til at fokusere for meget på ”number one” - os selv. læs mere »

Forårstema om fællesskab: Fra selvudvikling til sam-skabelse

Gitte Jørgensen

I løbet af de seneste måneder har jeg mødt så mange kvinder, der taler om, at nu må der ske noget andet i deres liv. Jeg ved godt, at det slynger kvinder meget tit ud (inklusiv mig selv), men denne gang er der en fælles rød tråd i det, der efterfølgende bliver sagt. Det pudsige er nemlig, at det ser ud, som om de har succes og trives i deres liv. De har job. De har børn og mænd. De har muligheder og selvværd. De har læst en masse bøger og gået på selvudviklingskurser, hvor de har lært at ”udleve deres drømme”, sætte sig nogle mål og opfylde dem, men nu keder de sig! Der må ske noget andet læs mere »

God og dårlig vrede

Nogen gange er vores vrede ikke så konstruktiv som vi ønsker os. For nogle er vrede en yderst skamfuld følelse. De har en oplevelse af, at AL vrede er dårlig. Sådan er det langt fra. Vrede er en naturlig reaktion på, at dine behov ikke bliver mødt eller at dine grænser bliver overtrådt. Derfor en følelse, det er vigtigt at give udtryk for. Dér hvor vrede bliver problematisk er, når den bliver udtrykt ukonstruktivt.

Nogle forsøger at skjule deres vrede. De vender vreden indad og går rundt med en knude i brystet – det er passiv vrede. Andre har voldsomme vredesudbrud, de råber og skriger, kaster med ting, begår fysiske overgreb – det er aktiv vrede. læs mere »

Coaching for alle

Coaching har indimellem fået ry for kun at være for de få og de privilegerede - dem med masser af overskud, som bare vil have det endnu bedre. Men om det nu også er helt rigtigt, vil jeg gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved. For min erfaring siger mig noget andet.

Først og fremmest er coaching en værktøjskasse. Denne kan bruges i en lang række sammenhænge, fordi den er baseret på at stille de rigtige spørgsmål. Det gør coaching til et åbent værktøj at arbejde med. Et værktøj der kan bruges af mange forskellige mennesker. læs mere »

Personlig Udvikling - anbefalede artikler. Læs på Levlykkeligt.dk