Uffe Elbæk - om lederskab indefra, ud, nedefra og op

Jeg havde sidste efterår det privilegium at få stillet en lejlighed i Toronto gratis til rådighed. Eneste forventning til mig var, at jeg brugte tiden på at fundere over, hvad jeg havde lært – på godt og ondt – gennem snart 30 års arbejde som kulturel græsrod, uddannelsesmand, iværksætter, meningsdanner og beslutningstager. Hvis der ud af disse refleksioner kom en bog, ville det selvfølgelig være godt. Men det var ikke noget krav.

Så fra september sidste år til januar i år så jeg ud over Torontos skyline, samtidig med at jeg kikkede mig grundigt tilbage over skulderen, ned af min egen historiske erfaringslinje. Det blev et tilbageblik på 80’ernes ungdomsarbejdsløshed og kulturelle vækstmiljøer, på 90’ernes globale optimisme og på nullernes politiske forandringsangst. Men også et tilbageblik på, hvordan mit eget lederskab gennem 30 år har udviklet sig til det, det er i dag. Fra jeg i 1982 blev ansat som opsøgende socialpædagogisk gadearbejder i Århus midtby over min tid som leder af det kulturelle iværksættermiljø Frontløberne og mine 15 år som rektor på KaosPiloterne, til direktørtiden på World Outgames for at slutte ved min beslutning om igen at blive iværksætter.

I alle disse år har jeg skullet træffe små som store ledelsesmæssige beslutninger, håndtere allehånde økonomiske, organisatoriske og mediemæssige kriser, motivere samarbejdspartnere, medarbejdere og studerende, når de enten tvivlede på sig selv eller undertegnede, udvikle strategier og handlingsplaner og føre dem ud livet, og sidst men ikke mindst holde den indre gejst oppe, når det så sortest ud.

Det er summen af disse mange og meget forskelligartede ledelsesmæssige læreprocesser, der har formet mit eget personlige lederskab. Og dermed den ledelsesmodel jeg i dag navigerer efter. En ledelsesmodel, der på mange måder er et opgør med den traditionelle ”top-down”-lederrolle. I mangel af bedre formulering, har jeg her valgt at kalde den for ”indefra og ud & nedefra og op”-modellen. For det er indefra – fra mit indre liv – jeg finder min motivationskraft, og det er nedefra – fra græsrødderne – jeg finder inspirationen til de nye organisationsformer, der er brug for i dagens Danmark. Et langt mere dynamisk samarbejde på tværs af de tre traditionelle samfundssektorer: den private sektor, den offentlige sektor og NGO-sektoren.

Denne ”indefra og ud & nedefra og op”-model tager ikke alene afsæt i mine egne erfaringer som chef og leder, men er også udviklet i tæt dialog med gode kollegaer og inspirerende eksterne samarbejdspartnere. Jeg glemmer for eksempel aldrig den dag for snart 16 år siden, da jeg blev ”overhørt” i min ledelsesforståelse og tænkning af grundlæggeren af Visa Card International, Dee Hock. Vi sad hjemme i hans bibliotek i villaen syd for San Francisco og talte om, at det mest indarbejdede billede, vi i Vesten har, når vi arbejder med ledelse og lederskab, er, at det er forholdet mellem en chef og en gruppe af underordnede medarbejdere. Det vil sige lederskab nedad.

Hvorefter Dee Hock meget kontant spurgte mig, hvilke andre niveauer der kunne være i det at udøve lederskab? Først forstod jeg ikke hans spørgsmål, eller rettere: måtte indrømme overfor mig selv, at jeg ikke havde et præcist svar. Den næste time fik jeg derfor en decideret overhaling i det nye ledelses-paradigme som Dee Hock var og er eksponent for. Han fortalte mig blandet andet, at der er (mindst) tre andre niveauer i godt lederskab. Nemlig:

Lederskab til siden: hvordan du støtter, motiverer og tager ansvar for dine kolleger på samme niveau som dig selv.

Lederskab opad: hvordan du understøtter og bakker op om de personer, der befinder sig på et eller flere organisatoriske niveauer over dig.

Og endelig:

Lederskab indad: hvordan du personligt tager ansvar for dig selv og den opgave, du arbejder med. Herunder hvordan du bliver ved med at udvikle og forfine både dine faglige kvalifikationer og dine menneskelige kompetencer.

Dee Hock anbefalede, at man brugte 5 procent af sit fokus på lederskab nedad i organisationen, 20 procent på lederskab til siden, 25 procent på lederskab opad og hele 50 procent på lederskab indad. Med denne vægtning vendte Dee Hock den traditionelle lederskabsmodel på hovedet. Fra den traditionelle “oppefra og ned”-lederstil til et nyt og meget mere facetteret syn på lederskab, med fokus på udviklingen af det enkelte menneskes personlige lederskab og ansvarlighed. Fra en ledelsesmæssig kontrolkultur til en ledelsesmæssig tillids- og motivationskultur.

Hvis man efterlever anbefalingerne i Dee Hocks ledelsesmodel, vil resultatet blive medarbejdere, som tager ansvar for kolleger og chefer og samtidig udviser en høj grad af personligt lederskab. Dette vil blandt andet betyde, at eventuelle fejl, misforståelser og fejlprioriteringer vil blive bemærket og opfanget af de kolleger, man har tættest på sig. Det er blandt andet kombinationen af Dee Hock’s ledelsestænkning og mine egne personlige erfaringer som leder og chef, jeg har opsummeret i formuleringen ”lederskab indefra og ud & nedefra og op”. For uden den enkeltes indre motivationskraft og ansvarsfølelse, og uden græsrøddernes evne til organisatorisk at tænke ”ud af kassen”, vil vi ikke være i stand til at løse de voldsomme udfordringer, som verden i dag står over for. Afslutningsvis skal jeg måske lige fortælle, at der (heldigvis) kom en bog ud af mit ophold i Toronto. Nemlig bogen Ledelse på kanten, der udkom på Gyldendal Business i foråret 2010.

Bedste hilsner
Uffe Elbæk

Uffe Elbæk er i dag frontfigur i partiet Alternativet. Uffe Elbæk er grundlægger og tidligere rektor for KaosPiloterne. Uffe Elbæk er født i 1954 og har, som han selv siger det, allerede levet flere liv. Både personligt som professionelt. Fra 1991 til 2006 var han rektor på KaosPiloterne, men parallelt med sit arbejde som rektor, har Uffe Elbæk gennem hele sin karriere taget aktivt del i det danske samfundsliv. Både som meningsdanner og beslutningstager. Han har skrevet flere bøger, senest Ledelse på kanten, Gyldendal Business. Uffe Elbæk bor i dag i København sammen med sin mand, Jens.

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Uffe Elbæk - Ledelse på kanten. Læs mere