Uddannelse i Hjertebevidsthed

Blog forfatter

Hjertebevidsthed - en vej ind 

Mange mennesker oplever et stort indre pres. Måske kender du fornemmelsen af ikke at kunne trække vejret frit, at maven trækker sig sammen, og hjertet går amok.

Det kan føles, som om der ikke er plads nok, tid nok, ro nok, kærlighed nok …  listen er endeløs.

Læs mere lige her: anneahlefeldt.dk uddannelse

Mange gange “løber du hurtigere “, “presser ballerne sammen” eller “ tager dig sammen” på den måde, øger du presset.

Vi forstår det med hovedet på et logisk plan, at vi ikke løser et for stort pres med yderligere pres, men følelsesmæssigt forstår vi det ikke.

Når du er i dit indre pres, er det svært at stoppe, og du er overbevist om, at hele verden går under, hvis du ikke gør “opgaven færdig” eller når alle de vigtige ting på din “to do”-liste.

Det er godt at blive mere og mere bevidst om, hvordan og hvorfor du presser dig selv, så du ikke vrider livsenergien ud af dit system ved at behandle dig selv som en karklud, der bliver vredet i hver sin retning, men derimod kan begynde at tage hånd om dig selv, når overlevelsesenergien vil handle, præstere og “komme videre”. Så kan du i stedet stoppe op og give plads og rum til det, der er.

Når du begynder at “se klart”, har du mulighed for at opdage de gamle ubevidste overlevelsesspor, et levn fra en tid, hvor du vred dig og slog knuder på dig selv for at være med i fællesskabet. Lige bag overlevelsens kraftige energi ligger smerten og ulykkeligheden over, at du måtte opgive dig selv.

Hvis du kan stoppe op og være med dig selv der, sker der en healing af de gamle traumer. Og du vil få kontakt til den del af dig, som er hel, fordi du siger ja til hele dig. Så kan du mærke den opfyldthed, fuldendthed og tilfredshed, der er, når du har kontakt til din virkelighed.

For virkeligheden er, uanset hvad du er i, altid et kærligt sted at være. I væren stopper din lidelse.

Der kan stadig være noget, der er svært, noget i dit liv, du skal tage hånd om – men du drukner ikke.

Når du er i lidelsen, har du kun lige hovedet oppe over vandet. Lidelsen kommer af fortidens smerte, mangel og afsavn. som du forsøger at løse med pres, der kun forstærker håbløsheden. Men lidelsen ophører i nuet, når du samler dig selv, og tillader, at der er plads til alt det, du er. Så er du ikke længere “hjemløs”, men hjemme i dig.

Hjertebevidsthed er at kunne skelne mellem overlevelsens præstationspres og den, du er, når du er i dig selv, i din væren – nok som du er.

Det kan lyde så enkelt, og det er enkelt – men verden omkring os, går for det meste i en anden retning med præstation, højt tempo og flere resultater på kortere tid. Så den del af os, der “bare” er, i en vågen opmærksomhed, har brug for at blive støttet. Det er min erfaring, at vi selv indenfor psykoterapi og andre behandlingsformer, som behandlere, kan komme i en ubalance, hvor vi kommer ud af vores væren og ind i et pres om at hjælpe, få resultater, tage ansvar mm. På den måde støtter vi ikke klienten i selv at kunne hele, og vi slider os selv med unødigt pres.

Hvis du gerne vil blive mere bevidst, om hvordan du kan holde dit energiniveau, og hvis du gerne vil støtte andre, så de kan lære at løfte deres bevidsthed og dermed komme ud af dramaer og lidelse, så kan dette 2-årige forløb uddannelsesforløb i Hjertebevidsthed være noget for dig.

Du er velkommen til at kontakte mig, Anne Kamille Ahlefeldt, Autoriseret psykolog, kropsorienteret psykoterapeut, for at høre mere om uddannelsen i Hjertebevidsthed.

Mail: anne7ahlefeldt@gmail.com

Mobil: 2575 0009 

 

 

 

 

__________________________

Psykolog Anne Kamille Ahlefeldt
House of Being
Pandehavevej 41
3120 Dronningmølle
Tlf: 25750009
Læs mere på: http://anneahlefeldt.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Uddannelse i Hjertebevidsthed. Læs mere