Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Uddan dig til professionel coach hos Fortuna Kurser & Coaching

Blog forfatter

Hos Fortuna Kurser & Coaching bliver du certificeret coach

Du kan vælge at blive professionel coach eller stresscoach på vores Coachuddannelse eller Stresscoach uddannelse, eller tilegne dig kompetencer i konflikthåndtering og konfliktløsning på vores Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse. Du kan også ajourføre dig med de nyeste metoder inden for den coachende samtale på uddannelsen i Narrativ coaching.

Alle vores coach uddannelser udbydes både som åbne uddannelser, hvor du kan tilmelde dig individuelt eller som virksomhedstilpassede uddannelser.

Hos Fortuna Kurser & Coaching arbejder vi altid med de nyeste metoder og teorier inden for coaching, og alle vores kurser og uddannelser har et solidt teoretisk fundament suppleret med masser af praktisk træning. Læs mere om de forskellige uddannelser herunder.

 

Coach uddannelse - 3 moduler a 2 dage med certificering

På denne intensive og professionelle coachuddannelse lærer du at bruge coaching som en effektfuld kommunikationsform. Du får effektive coaching redskaber til at skabe udvikling af ressourcer og potentialer, motivation, handlekraft og positiv forandring hos den du coacher. Coaching værktøjerne kan du bruge i utallige sammenhænge - uanset om du til daglig er leder eller medarbejder.

Du får en ekstraordinær coachuddannelse fordelt på tre moduler og masser af træning. Det teoretiske fundament bygger på kognitiv / narrativ coaching, mennesketyper samt kraftfuld kommunikation og personligt lederskab.

Fortunas coachuddannelse er en professionel og grundig uddannelse med et optimalt læringsmiljø. Vi uddanner professionelle coaches, der kan udføre situationsbestemt og udviklingsorienteret coaching, og undervisningen sættes i relation til din virkelighed og dit arbejde. Det betyder at du får integreret det, du lærer, så coaching bliver naturligt for dig at bruge i din hverdag.
Coachuddannelsen slutter med at du bliver både skriftligt og mundtligt certificeret som coach på vores intensive coachuddannelse i København.

Læs mere om vores Coachuddannelse med certificring og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris og indhold.

 

Bliv certificeret stresscoach og stressvejleder

Brænder du for at hjælpe andre med at håndtere et af vores tids største problemer – nemlig den voksende stress i hverdagen? Så vil denne stresscoach uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 4 moduler a 2 dage.

Stresscoachuddannelsen henvender sig til både ledere, medarbejdere og selvstændige, som ønsker at udvikle deres faglige ekspertise i at støtte og vejlede virksomheder og individer i at håndtere og forebygge stress. Deltagerne er typisk konsulenter, rådgivere, behandlere, ledere og andre professionelle.

På vores stresscoach uddannelse erhverver du et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan stress påvirker det enkelte individ og dets omgivelser. Du arbejder med at identificere stress-symptomer og stress-profiler, og du får effektive værktøjer til at hjælpe den stressramte med at håndtere og forebygge stress-faktorerne.

Du bliver præsenteret for den nyeste teori inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede stressforebyggende samtaler. Du vil få masser af praktisk erfaring i at stresscoache og i at arbejde forebyggende i din organisation.

Læs mere om vores Stresscoach uddannelse og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris indhold og tilmelding.

 

Bliv uddannet konfliktmægler og konfliktcoach

 Ønsker du at forebygge og håndtere konflikter inden de vokser sig for store og skader både samarbejdet, motivationen og trivslen? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så vil denne uddannelse give dig den nødvendige indsigt og praktiske træning i hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

På uddannelsen til konfliktmægler og konfliktcoach arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Målet med uddannelsen er at give dig den nødvendige viden og praktiske træning så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af praktisk træning mellem modulerne.

Læs mere om vores Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse, og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris indhold og tilmelding.

 

Uddannelse i Narrativ coaching - Bliv narrativ coach

Uddannelsen i Narrativ Coaching er et unikt tilbud til dig, som ønsker ny inspiration til coachende samtaler. På uddannelsen føres du ind i et nyt coachingunivers – med den seneste viden inden for den coachende samtale. Du får en narrativ ”specialnøgle”, som løsner op for tilbagevendende problemfortællinger, hæmmende tanker og vaner og som åbner op for styrkende fortællinger, der støtter den du coacher til at foretage nye skridt og handlinger.

Når den narrative nøgle er virksom, gemmer der sig bag døren fortællinger, følelser og tanker af livgivende og styrkende karakter. Døren åbnes op og fokuspersonen bliver mere fri fra såvel eget indre pres som ydre omverdenspres. Gennem den narrative coaching metode får fokuspersonen mere selvindsigt, styrker sine potentialer og sin handlekraft. Metoden er velegnet til både individuel coaching og gruppecoaching. 

Læs mere om Uddannelsen til Narrativ coach, og få flere informationer om undervisere, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Se alle vores forskellige coachuddannelser her, eller kontakt os på 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Bliv certificeret coach, stresscoach eller konfliktcoach