Psykoterapeut København og Kalundborg

Traumeterapi København og Kalundborg

Blog forfatter

Hvordan kan traumeterapi og chokterapi hjælpe dig?

Ved traume- og chokterapi kan du gradvis får mere kontrol over dine ubehagelige følelsesmæssige og kropslige reaktioner. På den måde kan du hurtigere stoppe og regulere reaktionerne og få en bedre livskvalitet.


 Traumer
eller chok
kan vise sig sådan:

 • du ser voldsomme indre billeder, som trænger sig på
 • du har psykisk ubehag og et stort indre pres
 • du har forskellige kropslige symptomer f.eks. forhøjet puls, mavekneb, ondt i brystet, svimmelhed
 • noget du ikke har kontrol over, noget udefinerligt, noget som ødelægger det hele, kan tage dig, lamme dig, få dig til at glide væk igen og igen
 • du føler dig forkert, hjælpeløs, isoleret, og at du ikke slår til
 • du føler stort ubehag, skam eller skyld 

Hvordan kan et traume påvirke dig?

Hændelser som du har oplevet som livstruende, kan lagre sig i din krop. Det kan være alvorlige omsorgssvigt eller overgreb i din barndom, seksuelle overgreb, ulykker, krigsoplevelser, sygdom eller vold. De vil hæmme din udfoldelse og din livskvalitet mange år efter, at de er sket, hvis du ikke ryster dem af dig i tide.

Eksempler

 • Kontakten med andre mennesker kan være svær, hvis du i din barndom har været alene, hvis du har følt dig forladt eller hvis du ikke har haft voksne at snakke med og støtte dig til
 • Samlivet med en partner kan ødelægges af billeder af en tidligere voldtægt
 • Billedet af en tidligere, alvorlig bilulykke kan pludselig dukke op og gøre dig bange for at køre bil.

Chok eller traumer?

Man skelner mellem:

Akutte chok som er hændelser, som du i situationen oplever som livstruende

Traumer eller PTSD (post traumatisk stress disorder), som er akutte chok, som du ikke har rystet af dig, og som lagrer sig i din krop og hæmmer din livsudfoldelse. 

Hvordan behandler Psykoterapeut Lisbeth Nuka Pedersens traumer?

Vi tager udgangspunkt i dine følelser og dine kropslige fornemmelser. Jeg er nænsom, medfølende og respektfuld, jeg holder fast, hvor det er svært, og jeg styrer processen. Et traume skal forløses forsigtigt. Bid for bid. Der må ikke frigives for meget energi eller for mange følelser på een gang. Tempoet skal afpasses efter dit nervesystems behov, så det kan regulere sig.

Jeg er specialist i at behandle dybe, ordløse tilstande.

Gode fornemmelserne i din krop, f.eks. jordforbindelse, kan være dit anker og dine vejvisere. Det kan ressourcepersoner i dit liv, dine egne styrkesider og andre positive forhold i dit liv og dine omgivelser også være. Skiftevis vil vi være opmærksomme på dine ressourcer og dine styrkesider, OG på de mere vanskelige følelser og fornemmelser du har i kroppen, som følge af traumet. Dine ressourcer vil være dine holdepunkter, som kan give dig overskud til at udforske og forløse dit traume.

Denne rolige og balancerede skiften mellem dine ressourcer og dine mere vanskelige følelser og fornemmelser skaber nye spor i din hjerne, som vænner dit nervesystem til at regulere sig bedre.Du vil gradvis opleve, at du bliver bedre til at regulere dit følelsesliv, og at din livsenergi forøges. Ikke bare i terapirummet, men også i det virkelige liv. 

Traumeterapi kan være lidt af et mas, men det virker! 

Ring 4089 3616, skriv mail@lisbethnuka.dk, læs mere www.lisbethnuka.dk

 

__________________________

Psykoterapeut og Parterapeut Lisbeth Nuka Pedersen København og Kalundborg
Læs mere på http://lisbethnuka.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Traumeterapi - få hjælp af Psykoterapeut i Kbh og Kalundborg