Mindfulness uddannelse Eve Bengta Lorenzen

Husk dig selv – men glem ikke de andre

Vi står over for et skift i den vestlige verden. Ideen om den enkeltes selvfølgelige ret til velstand er blevet vingeskudt, og en stille ydmyghed og eftertænksomhed er langsomt ved at indfinde sig.

Naturligt nok ønsker vi alle at kunne leve komfortabelt og være lykkelige. Men når stræben efter personlig komfort går over gevind og medfører store omkostninger for andre levende væsner, går det i sidste ende ud over vores egen lykke. Jo mere fokus vi har på at få opfyldt vort eget behov, jo mere mister vi fornemmelsen for andres behov og dermed mister vi også fornemmelsen af at være en del af en større sammenhæng, af at være del af et fællesskab.

Derfor er der også et stigende antal mennesker, der har valgt at vende blikket mod den større helhed og verden omkring sig. Der har set at kloden består af en vidunderlig blanding af skabninger, der alle har det til fælles, at de ønsker en vis grad af komfort og lykke. Mennesker som ønsker at bidrage til at skabe en bedre verden og som er villige til at give afkald for at standse den globale miljøkrise. For at andre også kan spise sig mætte og få en seng at sove i. Så det afgørende fundament for en større ansvarlighed for fællesskabet, nemlig intentionen eller den gode vilje er på plads.

Det næste skridt er at lade denne intention blive et levende udtryk for vores menneskelighed og medfølelse igennem vore handlinger.

Det begynder paradoksalt nok med, at vi omfatter os selv med venlighed. Og her falder vi nemt i en fælde, der består af dømmende tanker og bebrejdelse mod os selv, når vi ikke føler at vi er, som vi gerne vil være. Denne mangel på en dybere venlighed til os selv kan ofte få de gode intentioner til at visne og skabe grobund for opgivelse og resignation.

Gennem Mindfulness træner vi netop opmærksomheden, så vi kommer helt til stede, vågner op og finder ind i en levevis der udtrykker ansvarlighed i forhold til os selv og andre. Centralt i Mindfulness står netop en kultivering af venlighed. At tillade os selv at være den vi er. At vise blødhed og medfølelse med det, der bevæger sig i os, hvad enten det er behageligt eller ubehageligt. At favne og rumme os selv. For kun ved at være venlige og medfølende med os selv, kan vi i sandhed være det i forhold til andre.

Praktisering af venlighed fordrer at vi kender os selv. Det betyder blandt andet, at vi ikke ubevidst og automatisk identificerer os med de tanker, vi har. Mange gange ænser vi slet ikke de små spændinger i hjertet, som er et resultat af den måde, vi bevæger os i livet på. Hvis vi fx forfølger tanker om ikke at være dygtige nok, slanke nok eller kærlige nok, krymper det sig i os. Hjertet trækker sig sammen, og ofte mister vi forbindelsen med kroppen og fortaber os i tankerækker om vor egen utilstrækkelighed. Eller sammenligner os med andre. Gennem venlighed kan vi tillade tankerne at komme og gå. Vi behøver ikke kræve af os selv, at vi skal være tanketomme eller kun have gode tanker. Vi kan være tålmodige og overbærende - og tillade os selv at hvile dybere ind i kernen af den vi er: en værenskvalitet, der er meget større end de tanker vi har.

Derfor er medfølelse, kaldet Metta meditationen, en vigtig del af Mindfulness træningen. Gennem denne meditation kultiverer vi vores iboende evne til at være venlige og kærlige. Vi ønsker for os selv og andre, at vi må være fredfyldte og leve med lethed og glæde. Når venlighed og blidhed først favner hjertet, åbner det sig. Og vores tilgang til os selv og til vores omverden forandres.

Denne åbning gør os i stand til at møde vores nabo med venlighed og medfølelse. Også selv om han taler et andet sprog eller har en kultur, der afviger fra vort eget verdensbillede. Venligheden er udgangspunktet for fællesskabet. Og vi må begynde med os selv. Når vi dagligt og med opmærksomhed vander intentionen, spirer den gode vilje og bliver til en naturlig handlende bevægelse.

Det kan være meget enkelt. Du behøver ikke føle venlighed. Men ved dagligt at foretage en venlig handling - og det kan bare være at smile til buschaufføren, eller bevidst at sende et venligt ønske, til dig selv eller måske en ven - former du dit sind. Intentionen danner herved basis for, at følelsen af venlighed og fællesskab kan opstå og udvikles.

Eve Bengta Lorenzen, mindfulness underviser

Artiklen indgår i Levlykkeligt’s tema om Fællesskab: at give og gøre andre godt. Fik du ikke læst de andre spændende artikler i serien, har du her listen - klik blot på titlerne:

Henning Daverne: Fællesskab og spiritualitet, ny megatrend

Jens Estrup: Himlen er de andre

Emilia van Hauen: Farvel til ego-frihedens fængsel

Lars Muhl: Det eneste, vi savner ...  

Lucy Vittrup: En hånd i mørket

Thomas Milsted: Tilbage til fællesskabet

Charlotte Mandrup: Fra ego til storhed

Jan Runge: Vær den forandring du ønsker at se i verden

Gitte Jørgensen: Fra selvudvikling til sam-skabelse

Svend Trier: Spiritualitet uden dogmer

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Mindfulness og fællesskab - Men husk dig selv. Læs hvorfor