Fællesskab og spiritualitet, ny megatrend

Hvis grådighed, egoisme, svigt og spekulationer har skabt den økonomiske krise, er det karakter, fællesskab, tillid og spirituel ledelse, der skal få os ud af krisen.

Ofte sker udvikling i kølvandet på en krise. Det kan være i et enkelt menneskes personlige liv, eller det kan være samfundet som helhed, der er i krise.

Den amerikanske psykolog, Dr. Clare W. Graves har forsket i den udvikling, der ligger i vores menneskelige værdier. Fra 1952 og fremefter spurgte han mere end 50.000 mennesker om deres livsværdier, og ud fra de mange svar, lavede han en model, der beskriver udviklingen af de menneskelige værdier. Modellen kaldte han for Spiral Dynamics.

Graves konkluderede blandt andet, at den menneskelige natur ikke er statisk, og fordi vi hele tiden bliver mødt af nye udfordringer i vores omgivelser, er vi nødt til at ændre på vores psykologi og konstant opføre os på nye måder.  I sin forskning fandt han frem til, at mennesker skal igennem en kriseperiode og en regressionsperiode, hvor de afsøger tidligere løsningsmodeller, før de kan løse den nye situation. Først da kommer de frem til løsninger baseret på nye og højere værdier. Blandt andet har han sagt:

"For mange mennesker ser fremtiden dunkel ud, fordi de oplever samfund er I moralsk forfald. Men min forskning gennem mere end 20 år indikerer, at der virkelig er en forandring I de menneskelige værdier, men der er egentlig ikke så meget et tegn på moralsk forfald, som det er et tegn på menneskelig intelligens og sundhed. Jeg har fundet ud af, at et menneske lærer, at de værdier og måder at leve på, der var gode for ham eller hende i en periode ikke længere fungerer, fordi livsbetingelserne ændrer sig, og man erkender, at de gamle værdier ikke længere er hensigtsmæssige, men man har endnu ikke forstået de nye."

Der er mange forskere, der undersøger og dokumenterer, hvad det er for værdier, vi mennesker har, og ikke mindst hvilke værdier, det er, vi ønsker os. Når resultaterne samles og sammenholdes er det muligt at komme med bud på, hvad det er for værdier, der vil bestemme vores liv og udviklingsretning det næste årti. En af dem, der har stor succes med at komme med bud på fremtiden er den amerikanske forfatter, Patricia Aburdene. Hun kalder sine forudsigelser for Megatrends. I sin forrige bog, Megatrends 2000, forudså hun overgangen fra industrisamfund til informationssamfund. Bogen er solgt i et tocifret  million antal eksemplarer verden over.

Patricia Aburdene har efterfølgende udgivet en ny millionsællert,  Megatrends 2010. Her forudser hun en overgang til mere spirituelt ledede virksomheder. Hun siger, at vi er nået til et punkt i den økonomiske historie, hvor menneskelig bevidsthed er det nye råmateriale for vækst – og dermed i sidste ende grundlaget for, at en virksomhed kan tjene penge. Fremover vil bevidsthed være en virksomhedsværdi på lige fod med kapital og teknologi.

Megatrends er interessant. De vestlige samfund befinder sig i disse år i en transformation opstået som en kombination af økonomisk nødvendighed og nye værdier. Finansielle skandaler, ejendomsmarkedets stagnation, virksomhedskrak osv. er alt sammen tegn på, at kapitalismen, som den ser ud nu, er nødt til at tage et kig på sig selv. Samtidig skal der være en positiv følelse af nye muligheder, og de findes i form af stigende interesse for spiritualitet i erhvervslivet; en markant vækst inden for socialt ansvarlige investeringer; og fornyet forbrugerbevidsthed om økologi og bæredygtighed.

Milton Friedmans klassiske definition af kapitalisme som noget, der skal øge aktionærernes fortjeneste, gælder ikke længere. Vi er oplever nu konsekvenserne af et system, der har jagtet profit for enhver pris. I dag er vi vidne til de sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger ved den slags "bevidstløs" kapitalisme. Reaktionen er den bevidste kapitalisme, altså kapitalisme, der bygger på integritet og højere standarder, og hvor virksomhederne ikke blot er ansvarlige over for ejere og aktionærer, men også kerer sig om de ansatte, kunderne, leverandørerne og samfundet som helhed.

Ser vi på, hvad spirituelle værdier egentlig er, er det i bund og grund alt det, man ikke kan købe for penge. Det kan fx være ønsket om at finde en højere mening med livet og et formål, med det, man laver; medfølelse, bevidsthed, at gøre noget godt for samfundet og sin familie plus personlig velvære. Netop disse værdier bliver vigtigere for mennesker i vestlige lande.

I 1994 spurgte Gallup amerikanerne, om de ønskede spirituel vækst: kun 20 % svarede ja. I 1999 var det 78 %, der ønskede sig mere fokus på de spirituelle værdier, altså en stigning på 58 %. Samme stigende interesse kan ses på folk, der dyrker yoga og mediterer i USA. Antallet af yogadyrkere steg 43 % fra 2002 til 2005; antallet af folk, der mediterer, blev fordoblet i samme periode. I Danmark er trenden den samme. For eksempel var yoga ikke noget, motionscentrene tilbød for bare få år siden - i dag tilbyder alle de store fitnesskæder en bred vifte: fx astangha yoga, hatha yoga, vinyas yoga, pilates m.m.

Et anden måde at se den stigende interesse for spiritualitet, er ved at kigge på salget af bogtitler, der handler om personlig udvikling, psykologi, meningen med livet, bedre selvforståelse, vejen til lykke osv. I USA er bøger med spirituelle emner de mest solgte af alle bogtyper. Også her i Danmark kommer der også nye titler på boghandlernes hylder hver eneste uge. Og hvorfor? Naturligvis fordi, der er læsere til dem. En af de største salgssucceser på verdensplan er Echardt Tolles, The Power of Now (”Nuets Kraft”). Som hertil lands alene på to år er udkommet i 12 oplag. Det er der ikke mange bøger, der opnår; ud fra de enorme salgstal, kan man konkludere, at interessen for spiritualitet er bred – også i Danmark. Mange forskellige typer mennesker fra alle samfundslag læser bøger som ”Nuets kraft”: fra medarbejdere til virksomhedsledere.

Da Eckhart Tolle udsendte sin bog ”En ny jord”, afholdt han og Oprah Winfrey i foråret 2008 en onlineserie på nettet i ti dele. Webarrangementet havde 20 millioner lyttere og seere fra hele verden og blev sponsoreret af Chevrolet, Skype og Post-it Notes. Det høje seertal viser, hvor stor interessen er for seriøst spirituelt indhold. Det bliver bestemt ikke mindre bemærkelsesværdigt, at det netop var et bilfirma som Chevrolet, kernesymbolet på mainstream capitalism America, der var sponsor for disse netsamtaler mellem en tysk født mystiker og en afroamerikansk talkshowvært, der taler om at transcendere egoet. Alene på den baggrund kan man begynde at overveje, om tiderne mon ikke er ved at skifte? (Kilde enlightennext)

To amerikanere, Paul Ray ph.d. og Sherry Anderson ph.d. , har sammen skrevet bogen ”The Cultural Creatives”. Gennem 14 år har de gennem spørgeskemaer og fokusgrupper identificeret tre kulturer i den vestlige verden, som fremkommer af folks værdisæt. De moderne, som forfatterne kalder den ene gruppe, udgør 50 %, og det er mennesker, hvis topprioritet i livet er at klare sig godt, tjene penge og i det hele taget opnå succes.

Den anden gruppe kalder Paul Ray og Sherry Anderson for de traditionelle, og det er mennesker, der tror på en religion, er autoritetstro og konservative i væremåde. Gruppen udgår omkring 25 %, og forfatterne til The Cultural Creatives vurderer, at det er en uddøende gruppe, der vil forsvinde i takt med, de ældste nulevende generationer dør.

Den tredje og sidste gruppe, som Paul Ray og Sherry Anderson har identificeret, er de kulturelt kreative. I USA udgør denne gruppe cirka 25 % af alle, mens den i Vesteuropa inkluderer 30-35 % af befolkningerne. Dem, der befinder sig i gruppen af kulturelt kreative, er de mennesker, der sætter værdi på natur, spiritualitet, fred, social retfærdighed og social ansvarlighed. De skaber bogstavelig talt den nye kultur, deraf navnet. Ifølge de to amerikanske forskere vokser gruppen af kulturelt kreative med en procent om året, og der vil komme så mange nye mennesker i denne gruppe, at den bliver den dominerende inden 2010.

Ovenstående undersøgelse og kategorisering af de vestlige landes befolkninger er interessant, fordi den dominerende gruppe fremover vil være dem, der sætter de indre og de spirituelle værdier højest. Når en gruppe bliver dominerende, betegnes den også som den kritiske masse. Overført til den voksende interesse for spiritualitet og indre værdier, betyder det, at de nye værdisæt vil sprede sig hurtigt; ikke bare i folks personlige liv, men også ind i erhvervslivet.

Artiklen bygger på uddrag fra bogen ”Vejen til indre ro i en travl hverdag” af Henning Daverne, som udkommer i juni 2009 på forlaget Gyldendal business. 

Artiklen er den tiende artikel i Levlykkeligt’s tema om Fællesskab: at give og gøre andre godt. Fik du ikke læst de andre artikler i serien, har du her listen - klik på titlerne:

Jens Estrup: Himlen er de andre

Emilia van Hauen: Farvel til ego-frihedens fængsel

Lars Muhl: Det eneste, vi savner ...  

Lucy Vittrup: En hånd i mørket

Thomas Milsted: Tilbage til fællesskabet

Charlotte Mandrup: Fra ego til storhed

Jan Runge: Vær den forandring du ønsker at se i verden

Gitte Jørgensen: Fra selvudvikling til sam-skabelse

Svend Trier: Spiritualitet uden dogmer

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Fællesskab og Spirituel Ledelse ny megatrend. Læs mere på Levlykkeligt.dk