Systemisk familieterapi - familieopstilling

Blog forfatter

Familieopstilling

Vores familier består alle af personer, der har erfaringer og oplevelser med sig. Disse erfaringer er alle med til at præge os som mennesker og vores tilgang til livet og andre mennesker. For nogle kan erfaringerne og oplevelserne gøre, at man har en tendens til at skabe mindre positive og måske direkte dysfunktionelle mønstre. Disse mønstre kan være svære at bryde, når man først befinder sig i dem.

 Læs mere om familieopstilling her.

Kender du til, at føle dig fastlåst i nogle bestemte måder at reagere på i bestemte sammenhænge? Oplever du, at trods årelang terapi, tager “automatikken” stadig over?

Uanset om du har arbejdet kort eller lang tid med dit mønster, er familieopstilling meget anvendelig til at bryde det. Psykoterapi kan hjælpe dig til, at finde frem til hvem og hvor mønstrene kommer fra.

Vi har både mønstre, der støtter os og mønstre, der er ødelæggende for os. Altså de der er negative for dig. Mønstre der forhindrer dig i at være den, du er. Mønstre der ødelægger nogle muligheder for dig. Mønstre, der gør, at du opfører dig på måder, som du fortryder eller ikke kan agere anderledes i.

Hvad er familieopstilling

Det betyder helt konkret, at man ’opstiller’ sin familie. På den måde får man mulighed for at se familiedynamikken udefra og det vil kunne give dig bedre mulighed for at forstå din familie og de mønstre og dynamikker, I har i familien.

Opstillingen laves oftest i grupper, men man skal ikke have sin familie med, for at lave en familieopstilling. Det foregår på den måde, at de andre deltagere i gruppen anvendes som repræsentanter for din families medlemmer. Som facilitator styrer jeg opstillingen, så der skabes klarhed over: hvad der er vanskeligt i livet, hvilken forandring man ønsker sig, hvad vil man gerne gøre anderledes og hvad er der sket i slægtens historie. På den måde kommer man ind i de konkrete sansninger og følelser der er på spil.

Find balance i harmoni i familien

Alle i en familie har lige ret til at være til stede i familien og har lige ret til at blive hørt, anerkendt og elsket. I nogle familier er det dog ikke tilfældet, og det kan være svært at komme dertil. Familien skal dog være klar over, at der er visse regler, der skal være opfyldt: at alle har lige ret til at høre til, alle skal give i samme omfang som de modtager, det naturlige hierarki i familien skal respektere og man skal tage ansvar for egne handlinger, adfærd og beslutninger. Det er grundlæggende nødvendigt, at familien accepterer og respekter disse værdier eller regler for at kunne finde en harmoni som familie.

Familieopstilling bryder uforståelige mønstre og skaber dybe, vedvarende forandringer i menneskers liv.

Når man arbejder med opstillingsmetoden, er det nogle meget tankevækkende sammenhænge, der viser sig i forhold til, hvordan børn påvirkes og skades af ubalancer i familien, samt hvordan familiehistorien kan have indflydelse på vores personlige udfordringer.

Min fornemmeste opgave som psykoterapeut og facilitator ifb. med familieopstilling er, at møde dig der hvor du er og i forhold til dine behov. At støtte dig igennem din personlig udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer, så du får en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Som psykoterapeut har jeg træning i at rumme det svære og være en støtte i de samtaler, som også kan handle om traumatiske oplevelser eller andre vanskelige situationer.

 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Få systemisk familieterapi- familieopstilling