Erhvervscoach Gitte Olsen

Supervision for ledere m. Systemisk Opstilling

30/01/2019 - 13:00

 

Supervisionsgruppe for ledere, som:

Ønsker at arbejde med temaer omkring ledelse og organisation sammen med andre ledere.

Har lyst til at gå ind i et fænomenologisk og sansebaseret felt, hvor såvel genkendelige som overraskende dynamikker viser sig.

Vil bringe dine egne temaer i spil og stille dig til rådighed for de øvrige deltageres problemstillinger.

Er forundringsparat og klar til at dele dine erfaringer og indsigter, og lytte til de andres.

Datoer:       30/1, 27/2, 27/4, 24/4
Tid:            13.00 – 16.00
Pris:           3600 + moms
Sted:          Svendborg
Delt. antal: Min. 6 – maks. 9 deltagere

Den primære metode i dette forløb vil være Systemisk Opstilling, da jeg har erfaret, at denne metode kan bibringe en klarhed, som nogle gange kan være svær at få adgang til ad andre veje.

Systemisk Opstilling handler om at synliggøre indre processer ved at eksternalisere dem fysisk.
Det, der eksternaliseres, kan være en relation, en vision, en konflikt, et samarbejde, et mål, et projekt, en forhindring mv. Målet er at åbne for forståelse af sammenhænge, relationer, dynamikker og mønstre. Vi søger ikke løsninger, snarere indsigter der kan skabe klarhed og åbne for nye handlinger, retninger og beslutninger.
Facilitator eksternaliserer ved at anvende figurer/visuelle redskaber eller personer som repræsentanter forde elementer, som fokuspersonen ønsker at blive klogere på. Deltagerne kan indgå som repræsentanter i hinandens opstillinger. Dette kræver ikke forudgående kendskab til metoden.

Det er ikke muligt at deltage to ledere fra samme arbejdssted.

Download beskrivelse: Supervision for ledere

Information og tilmelding:

www.gitteolsen.dk/
20209718
gitte@gitteolsen.dk

Gitte Olsen, erhvervscoach og proceskonsulent
Jeg har gennem mange år undervist, coachet og faciliteret processer for medarbejdere og ledere i såvel det offentlige som i det private erhvervsliv. Jeg har, gennem mange kurser og tre længerevarende uddannelsesforløb i Systemisk Opstilling i ind- og udland, erhvervet viden og erfaring med opstillingsmetoden og bruger det i min egen praksis som erhvervscoach og supervisor. Læs mere på www.gitteolsen.dk

 

__________________________

Gitte Olsen
Erhvervscoach, proceskonsulent og underviser
https://gitteolsen.dk/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Supervision for ledere