Supervision afhjælper stress og udbrændthed

Faglig supervision afhjælper stress og udbrændthed

Der sker rigtig meget på det pædagogiske felt i disse år. Skolereformen har ændret struktur som betyder at pædagogerne får en anden rolle og skal begynde at samarbejde med lærerne, som for mange opleves som en lang positioneringskamp og et svært samarbejde. Oveni hatten skal pædagogerne navigere i forældresamarbejdet på et mere abstrakt plan end tidligere, varetage inklusionsopgaver og rumme mere komplekse opgaver – også i forlængelse af, at vi blandt andet skal til at indsluse traumatiserede flygtningebørn nu i vores daginstitutioner. Derfor er der mange gode grunde til at tænke over hvordan man laver kompetenceudvikling der giver både mening og skaber retning.

Disse komplekse forhold er en virkelig tung byrde – også set i lyset af kravet om, at skulle være konstant forandringsparat som pædagog og samtidig skulle kunne løbe stærkere og magte flere opgaver, som mange pædagoger ikke føler sig klædt godt nok på til at løfte. Det stresser pædagogerne voldsomt. Derfor spøger jeg altid ledelsen derude, hvordan de i teamet arbejder med at aflaste, støtte og løfte hinandens kompetencer. Mange institutioner og organisationer ville nå rigtig langt med meget få midler, faglig udvikling og sund trivsel, hvis de bare tænkte supervision ind som en strategisk investering til kompetenceudvikling at øge motivationen og højne arbejdsglæden i medarbejdergruppen. 

HVAD SKER DER MED OS NÅR VI IKKE FÅR EN VENTIL OG ET UDVIKLINGSRUM?

En del pædagoger og fagfolk nikkede ja til at kende en kollega der er sygemeldt på grund af stress og de løber alt for hurtig. Så hvis man bare kan reducere sygefraværet en smule, ville man spare store summer på vikarbudgettet. Og et længerevarende sygdomsforløb som ofte ender med en afskedigelse, koster snildt omregnet ½ million kr. Vi ved endvidere at hver 4 medarbejder der er sygemeldt med stress, over en 3 måneders periode, ikke vender tilbage til arbejdspladsen igen, så der er rigtig mange gode grunde til at tænke gruppe supervision og faglig sparring ind som et sted hvor der er plads til faglig refleksion, videndeling og en ventil for de ansatte til at læsse af og få den nødvendige faglige feedback. 

HVAD GØR ANDRE FOR AT UNDGÅ AT BLIVE NEDSLIDT?

Det er rigtig ærgerligt, for var man bedre til at bruge metoden faglige supervision, som man i øvrigt gør en del ud af på både social- og specialområdet og inden for psykiatrien, kunne man opbygge et læringsfællesskab, der i højere grad gør pædagogerne i stand til at klare de mange forskelligartede udfordringer og opgaver i deres arbejdsliv og tage brodden af sygemelding og unødvendige konflikter der opstår.

Læringsteorier, heriblandt Laves og Wengers påviser, at vi mennesker er skabt til at lære bedst i fællesskaber. Det er derfor man i grupper med fælles interesser og erfaringsudveksling kan opnå optimal faglig kompetenceudvikling i gruppe-supervision. Vi lærer her at spejle os i hinanden, udveksle erfaringer og finde nye coping-strategier der gør, at vi kan navigere bedre i et krydspres og stresset arbejdsliv.  

HVORDAN FUNGERER EN SUPERVISION HELT KONKRET?

Ud fra en psykologisk erfaringsramme skaber supervision rammen for det optimale udviklingsrum – i gruppesupervision skabes plads til individuelle fagpersonlige spørgsmål. Der lægges også vægt her på sparring, praksisøvelser, cases samt temaer der er aktuelle her og nu, tilpasset institutionspersonalets behov. Her får pædagogerne blandt andet mulighed for at dele sine frustrationer og sætte ord på det der er vanskeligt i arbejdet.

Gruppesupervision er bygget op af systemisk teori og suppleret med andre psykologiske teorier. Der tages højde for ’det hele menneske’ og der tages hånd om kompleksiteten mellem professionel performance og privatsfære samt stiller skarpt på, de udfordringer der er svære.   

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Supervision afhjælper stress og udbrændthed. Læs mere