Stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen

Blog forfatter
Stress kurser i mindfulness for virksomheder 
Stress er en af de største sundhedsrisici på moderne arbejdspladser. Stresshåndtering er derfor centralt for både ledere og medarbejdere når det kommer til at drive en succesfuld virksomhed.
 
Stress er en uundgåelig og vigtig drivkraft, når der skal ydes noget ekstra i pressede arbejdssituationer. Men hvis stress niveauet gennem en længere periode er forhøjet, kan det påvirke helbredet negativt og medføre psykiske problemer. Stress nedsætter således medarbejdernes trivsel og begrænser, i kraft af øget sygefravær, virksomhedens effektivitet.
 
Mindfulness er et videnskabeligt dokumenteret og yderst effektivt redskab til at reducere stress. Mindfulness har vist sig at være yderst effektiv både med hensyn til forebyggelse samt behandlingen af stress. Mindfulness stress kursus består af øvelser til træning af opmærksomheden, hvorved man bliver bedre til at identificere tankemæssige, følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige stressfaktorer. Dette gør at man bedre bliver i stand til at håndtere stressede situationer og forholde sig nøgternt til planlægning og udførelse af arbejdsopgaver.
 
Stress kursus i mindfulness til ledere
I dag forventes virksomhedsledere at opnå succes i et globalt og evigt omskifteligt miljø, der udvikler sig stadigt hurtigere. For at kunne tilpasse sig og være fleksibel i disse rammer, bliver virksomhedslederen nødt til konstant at ”flytte sig” og tænke innovativt. Disse evner kan trænes via et mindfulness stress kursus. På kurset kan man opnå en større følelse af dygtighed, åbenhed og balance. Mindfulness kan hjælpe ledere til klarere kommunikation samt forbedret beslutningstagning.
 
Det ansvar, som alle virksomhedsledere har, kan til tider opleves som et stort pres, der kan være svært at lægge fra sig. Formår man ikke at forlade sine bekymringer, kan de rumstere som tanker, der bringer kroppen ind i en tilstand af konstant alarmberedskab. Denne tilstand af stress derpå længere sigt kan føre til bl.a. hjertekarsygdomme, angst og depression, kan som nævnt effektivt forebygges og behandles via mindfulness stress kurserne.
 
Stress kursus i mindfulness til medarbejdere
Såvel ledere som medarbejdere kan have oplagt interesse i bedre stress forebyggelse på arbejdspladsen. Mindfulness har videnskabelig dokumenteret effekt i forhold til at nedsætte sygefraværet og skabe øget trivsel på arbejdspladsen. Mindfulness stress kursus kan bl.a. hjælpe medarbejdere til at reagere mere hensigtsmæssigt på deres daglige udfordringer.
 
Læs mere om stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen: https://mindfulnesskurser.dk/stresshaandtering-trivsel-paa-arbejdspladsen/

__________________________

https://mindfulnesskurser.dk
https://psykisksundhed.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen. Læs mere