Stressbehandling i Aarhus

Blog forfatter

 Stressbehandling i Aarhus 


Stress - er glasset halvt tomt eller halvt fyldt?

Jeg tilbyder dig effektive værktøjer til, at du kan skabe dybe indsigter og erkendelser til at skabe den nødvendige livsforandring. 

Læs mere om stressbehandling her.


At gå med en ubehandlet stress i længere tid kan få betydelige konsekvenser for dit helbred, så det er en god idé at få hjælp til at skabe en personlig forandring.

Tilbyder en solid viden om stress med et certificeret psykoterapeutisk speciale i, hvordan stress indvirker og belaster psykisk og kropsligt hos mennesker.

Hvilke psykoterapeutiske strategier kan minimere stress, så der skabes mulighed for en sund udvikling?

Vinklen på stress tager højde for, hvordan mobning skabes i et arbejdsmiljø.

Psykoterapeutisk arbejders der f.eks. med følgende; 

·         Afklar, hvilke stresssymptomer der opleves belastende

·         Få bevidsthed om, at tanker kan begrænse dine valg

·         Få læring til at etablere et konstruktivt tankemønster

·         Find dine ressourcer og potentialer

·         Anerkend det, som er

·         Lær at grænsesætte og/eller sige pyt

·         Kom i bedre mental og fysisk balance

·         Lær at berolige dig selv/regulere dine følelser

·         Lær at give dig selv omsorg og få kontrol over dit liv

·         Lær at adskille dig fra andres perspektiver

·         Lær ikke at identificere dig med alle dine tanker 

 

Du får redskaber til at stoppe dit tankemylder og få kontrol over din situation. Du lærer, at tanker ‘bare’ er tanker. Og at du ikke behøver at på at tro på alt, hvad der suser gennem hovedet på dig.

Det handler om at have det godt med sig selv og andre, og om at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de udfordringer, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og lær hvordan du kan forbedre at have kontrol over dit liv. 

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og har behov for. 

Jeg tilbyder en pædagogisk psykologisk kandidatspeciale i forhold til, hvordan stress og mobning konstrueres gennem sociale interaktioner. Dette handler bl.a. om, hvordan stress opstår gennem sociale interaktioner i et konkret arbejdsmiljø. Jeg møde dig med hjerte, empati, ydmyghed, høj faglighed og respekt. 

Jeg støtter dig igennem din personlig udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer. En forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

 

Individuel stressbehandling. 

Speciale i at skabe udvikling for dem stressramte

Certificeret psykoterapeutisk uddannelse afsluttende speciale i Johans Cullbergs kriseteori og Væk Tigeren. Helbredelse af traumer – den naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser, med Peter A. Levine.

Hvordan indvirker stress fysisk og psykisk hos personen.

Hvordan får man stress.

Flugt – kæmp – frys – hvordan mennesker psykisk og kropsligt reagere.

Stressbehandling; Gennem psykoterapeutisk strategier minimeres stress og der skabes en sund udvikling, ved at få terapeutiske strategier til forløsning.

 

Stressbehandling i den sociale kontekst

Speciale i hvordan konstrueres stress i de sociale relationer i miljøet.

Kandidatspeciale i pædagogisk psykologi, omhandlede hvordan konstrueres stress / mobning gennem de sociale interaktioner.  Med afsæt i Socialkonstruktivisme, professor Michel Foucault magt og diskurs. Med in- og eksklusioner, af professor Dorte Marie Søndergaard.

Det vil sige, hvordan bliver stress til igennem de sociale interaktioner i et konkret arbejdsmiljø. Tilblivelsesprocessen i det sociale handlerum.

Vinklen på stress tager højde for, hvordan (mobning / prygelknabe) skabes i et arbejdsmiljø.

 Jeg tilbyder et forløb i hjertet af Aarhus city, også online, til en god pris med fleksible tider. 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Stressbehandling i Aarhus. Læs mere