Stress Kurser og Arbejdsglæde Psykolog Johnny Schultz

Sådan forebygger du stress - få 10 konkrete råd

Der er 2 vigtige forklaringer på det høje stressniveau i vores samfund i dag:

Den ene forklaring knytter sig til arbejdets indhold og krav:

Misforholdet mellem arbejdskrav og personaleressourcer bliver større og større på stort set alle arbejdspladser. Der fyres og stilles krav om effektivisering på et niveau, som virker umulige at indfri. Tag blot sygehusvæsnet, som et eksempel på, hvordan patientsikkerheden og serviceniveauet nærmer sig det katastrofale grundet et ekstremt stort arbejds- og tidspres.

Den anden forklaring er af personlighedspsykologisk karakter:

Følgende type bemærkninger, hører jeg på stort set alle mine stresskurser:

”Sandt at sige, så har jeg et stort arbejdspres. Men hånden på hjertet, så er jeg nok min egen værste arbejdsgiver, fordi jeg er så pligtopfyldende og ærekær at jeg driver mig selv rundt i manegen og stiller langt større krav til mig selv en både min leder og mine kolleger gør”.

Arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer, vil altid interagere med hinanden i en række komplekse sammenhænge. I mange tilfælde er det helt klart arbejdsbetingelserne, der er årsag til det store stressniveau men det skal understreges, at der også er tilfælde, hvor det er medarbejdere, der driver unødig rovdrift på sig selv.

Snart 30 års erfaringer har vist mig, at det især er de ekstremt pligtopfyldende, ærekære 12-tals-personer, der har størst risiko for at udvikle stress. Det er helt klart prisværdigt, at være ærekær og pligtopfyldende men ikke i en sådan grad at du risikerer at blive syg af det. Husk, der ligger mange ærekære og pligtopfyldende mennesker ude på kirkegården.

Jeg hører ofte kritiske indvendinger mod stresskurser. Et typisk argument lyder, at det jo udelukkende er symptombehandling og ikke løser det store samfundsproblem, som stress har udviklet sig til. Det er jeg i princippet fuldstændig enig i - men jeg har to kommentarer til denne kritik.

For det første afhænger det i høj grad af kvaliteten, dvs. den faglige substans og praktiske anvendelighed af kurset. For det andet er er der så mange mennesker, der er plaget af stress, at det reelt er det bedste alternativ i forhold til at vente til denne samfundsmæssige udfordring er blevet løst.

Det positive er, at der er mange virksomheder, der har indført en stresspolitik. Det ændrer dog ikke på det faktum, at alt for mange mennesker stadig kæmper med langvarig stress og stressrelaterede sygdomme. Langtidssygemeldinger og førtidspensionering pga. stress koster samfundet enorme summer.

Det er derfor mit håb, at du kan lade dig inspirere af mine 10 råd, der er en række konstruktive handlestrategier, du måske kan anvende præventivt i din travle hverdag. Handlestrategierne har naturligvis kun en positiv effekt, hvis du handler aktivt og konstruktivt. Det kræver derfor, at du selv etablerer:

Viljen til ændring:

1.  Synliggør dine stress-belastninger over for din leder på en konstruktiv måde. Hav så vidt muligt selv konkrete løsningsforslag til problemet. De bedste løsningsforslag, set ud fra modpartens synspunkt, vil oftest være dem, som den pågældende selv kan se en række fordele ved. 

2.  Spørg så vidt muligt ikke din leder om, hvordan du skal prioritere dit arbejde eller hvordan du skal løse dine problemer. Det er du naturligvis i din gode ret til men pointen er: Sæt du fik et svar, som du ikke brød dig om. Tag så vidt muligt teten selv og sig: ”Jeg har tænkt mig at løse/prioritere opgaverne på følgende måde…Min begrundelse for at bruge netop denne fremgangsmåde er…Jeg skal blot have din godkendelse, så klarer jeg resten selv!”

Der kan selvfølgelig være mange situationer, hvor du bliver nødt til at trække på din leders rådgivning, støtte og godkendelse. Det er indlysende. I de sammenhænge håber jeg du har en leder der bakker dig op. Det hører med til lederrollen ellers skal man ikke være leder.

3. Lær at afstemme dit ambitions- og præstationsniveau i forhold til dit aktuelle arbejds- og tidspres. Ikke alt behøver at være til karakteren 12. Et 9-tal er også en god karakter. Hvem er din strengeste arbejdsgiver? Dig selv eller din chef? Det er ikke nok, at din chef accepterer et 9-tal, hvis du selv er så ærekær og ”pligtopfyldende”, at kun et 12-tal er godt nok for dig.

 Jo, hvis du stortrives med det, så er det jo helt fint. Hvis det derimod resulterer i, at du er ved at blive syg af stress, så er det jo indlysende, at omkostningen for 12-tallet alt for stort. Et godt råd: Spørg ikke dig selv, hvorfor du gør som du gør. Svarene kan blive mange og giver ofte mere forvirring end afklaring. Spørg hellere dig selv: Hvordan har jeg det med at gøre, som jeg gør?

4. Dvæl ikke for meget ved dét, som du ikke nåede eller ved dét, som du måske kunne have gjort bedre, hvis du havde tiden til det. I mange tilfælde vil du  være i din gode ret til at sige: ”Set i lyset af det store arbejds- og tidspres jeg har, så har jeg al mulig grund til at være tilfreds med resultatet. Jeg gør det trods alt så hurtigt og så godt som det er realistisk muligt”

5. Undgå jammer, brok og andre negative ytringer. Dét er der ingen, der gider høre på i længden. Du risikerer derimod, at både familie, venner og kolleger bliver godt trætte af at høre på dig! Det er naturligvis både rimeligt og forståeligt at du ”læsser af” og bruger dine relationer som sparringspartner, men pas på at du ikke trække for store veksler på omgivelsernes tålmodighed!  

Hvis du eksempelvis siger til din chef: ”Jeg har alt for meget at lave!” Så vil din chef med stor sandsynlighed svare: ”Ja, Peter; det har vi jo alle sammen! 

Hvis du konstant jamrer, klager eller brokker dig, uden at du selv tager initiativ til at handle aktivt, så risikerer du at dine omgivelser til sidst udbryde: ”Jamen så se dog at få gjort noget ved det! Nu er det på tide, at du tager ansvar for dit eget liv og kommer ud af din neurotiske offerrolle!”

6. Får du stress på grund af konflikter, så gå altid direkte til kilden og gør det lige så hurtigt du opdager, der er noget galt. Den mentale tid og energi du bruger på en uløst konflikt, er helt ude af proportion i forhold til den tid og energi, du må anvende til at opnå en konstruktiv løsning på konflikten. Som udgangspunkt bør du have en imødekommende og positiv indstilling, hvis det er dig, der ønsker at få konflikten løst:

”Hvordan kommer du og jeg videre på en måde, der er god for os begge to?”. Husk! Den anden part også har sine forklaringer og bevæggrunde. Gå i konstruktiv dialog. Lyt også til den anden parts synspunkter og meninger. Fremhæv noget positivt, noget den anden har hjulpet dig med, noget du respekterer eller lignende. Så er sandsynligheden for gensidig forståelse og forsoning større.

7. Begynder du at udvikle stress-symptomer, så gå altid op til din læge og bliv undersøgt. Måske er symptomerne udtryk for stress, måske noget helt andet.  Du bør altid søge læge, hvis kroppen begynder at ”opføre sig mærkeligt” 

8.  Lyt til kroppen. Kroppen lyver aldrig. Med forstanden kan du bilde dig selv, hvad som helst ind. Du kan drive dig selv ”rundt i manegen” lige til du dejser: ”Lige en tand mere! Lidt mere overarbejde! Lidt mere tryk på! Hvem skal ellers lave det. Der er jo ikke andre end mig”. Begynder du at udvikle stress-symptomer, så får du en klar melding fra dig selv til dig selv om, at du presser dig selv for hårdt! Hvis du ikke lytter til kroppens advarselssignaler, så risikerer du at blive syg! 

9.   Du har hørt det igen og igen! Hold dig i god fysisk form. Dyrk den form for motion, som du bedst kan lide. Motion giver dig mere overskud til såvel arbejdsliv som privatliv. Motion styrker immunforsvaret, du bliver mindre syg, mindre stresset og du sover bedre om natten. 

Motion fjerner naturligvis ikke selve årsagen til stress. For at fjerne selve årsagen til stress bør du anvende et eller flere af de første 6 råd. Men motion er et af de få områder i livet, hvor du bruger noget energi og får langt mere energi tilbage. Hvis du ikke har mulighed for at ændre på de livsomstændigheder, som er årsag til din stress, så må du i det mindste sørge for at få større overskud til at tackle dit pres.

10. Bliv bedre til at passe på dig selv, din familie og dem du holder af. For en del år tilbage, havde jeg æren af at sidde i audiens hos Dalai Lama og her sagde han bl.a.: Problemet for mange mennesker her i Vesten er, at jeres bevidsthed enten er optaget af irritation og ærgrelser over dét, der skete i går eller bekymringer for dét, der vil ske i morgen!

Så Husk: Lev lige her og nu! Thi du ved ikke om du lever om to minutter!

Mit næste kursus om Metoder til at Forebygge stress og blive mentalt stærk, afholdes den 25. – 26. februar 2019 på Rungstedgaard i Rungsted. Kontakt mig gerne for mere information.

De bedste hilsner
Johnny Schultz, Psykolog og stressforsker og bl.a. forfatter til Politikens bog om Stress.

 

 

__________________________

StressCoach og Psykolog Johnny Schultz
Læs mere om stress kurser, trivsel og arbejdsglæde
http://www.stressnet.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Stress - få 10 konkrete råd fra stressekspert lige her