Lykke og vækst. Etisk forbrug, fairtrade og økologi boomer

Vækst, vækst, vækst har længe været det store mantra for politikere og virksomhedsledere. Og i globaliseringens tidsalder arbejder Danmarks beslutningstagere lige nu på at finde nye svar på spørgsmålet om, hvad nationen skal leve af – hvad der skal til for at sikre fortsat økonomisk vækst og velfærd.

Imens spørger stadig flere mennesker, hvad det er vi skal leve for – hvad skal der til for at skabe det gode, meningsfulde liv? For i takt med at verden er blevet mindre, er effekten af vores ubæredygtige handlinger også blevet mere synlige, og bevidstheden om dette således højere end nogensinde.

Det er derfor, værdier som etik, ansvarlighed, mening og bæredygtighed er i gang med at gøre deres indtog i virksomheder, organisationer og hos individer. Der er tale om en global bevidsthedsbevægelse – en social megatrend.

Det gode (arbejds)liv
Vi kan se effekten af den sociale megatrend inden for fx etisk forbrug, hvor salget af fairtrade og økologi boomer i disse år – også under finanskrisen. Vi kan også se det i civilsamfundet, hvor stadig flere ønsker at give en hjælpende hånd med i deres fritid som frivillig – også de travle børnefamilier og karrierefolk.

Ja, frivilligt arbejde er endda gået hen og blevet et frynsegode i flere virksomheder, som betaler for at deres medarbejdere bruger deres arbejdstid på frivilligt arbejde. For værdier som status, prestige og materiel velfærd er ved at blive overhalet af en længsel efter udfoldelsen af det gode (arbejds)liv – et ønske om at kunne gøre en positiv forskel både for sig selv og for omverdenen.

Med andre ord ønsker stadig flere medarbejdere næring til sjælen i form af et arbejdsliv, hvor det de brænder for indeni også er det de rent faktisk arbejder med i den ydre verden. Og måden at finde helhed og lykke på er for stadig flere at gøre noget godt for andre.

Bæredygtig business

Jeg er selv én af dem, der ønsker et meningsfyldt (arbejds)liv. For syv år siden sagde jeg mit vellønnede job i reklamebranchen op, fordi jeg ganske vist var dygtig til mit job, men simpelthen ikke brændte for det. I stedet startede jeg min egen rådgivnings- og formidlingsvirksomhed, hvor jeg siden 2003 har levet af at rådgive, skrive og holde foredrag om sociale business tendenser for en lang række af landets førende virksomheder, kommuner, fagforeninger, frivillige organisationer, iværksættere og private individer.

Formålet med mit arbejde er at vejlede og inspirere til nytænkning og bæredygtige praktikker, som kan skabe både menneskelig og økonomisk vækst. At bidrage til en kultur, hvor man giver, mens man selv vokser. At bidrage til en positiv samfundsudvikling – til gavn for både denne og næste generation. Og gennem de sidste fire-fem år har jeg oplevet, at stadig flere iværksættere og virksomheder ønsker at gøre netop dette.

De ønsker både at tjene godt og at gøre godt. For dem er målet ikke at skabe vækst for enhver pris, men at skabe bæredygtig vækst – altså at profitten ikke skal være på bekostning af hverken miljøets eller menneskers ve og vel.

Men der er ikke kun tale om et moralsk anliggende. Virksomheders sociale ansvarlighed er faktisk ved at blive et konkurrenceparameter på linie med pris og kvalitet. I erkendelse af at netop denne måde at tænke forretning på kan skabe en unik styrkeposition for danske virksomheder har regeringen således udgivet en handlingsplan, som skal få flere danske virksomheder til at indarbejde bæredygtighed og ansvarlighed som en del af deres forretningsstrategi. Det skal styrke virksomhedernes globale konkurrencekraft og brandingen af Danmark som ikke bare en grøn men en ansvarlig nation.

En positiv virus
Den globale bevidsthedsbevægelse er med til at sprede en positiv virus, der handler om livskvalitet og bæredygtig udvikling. En virus, der er godt på vej til at opnå kritisk masse, og allerede nu er i gang med at gøre sin indflydelse gældende på lovgivning, på nye standarder og retningslinjer, på de finansielle markeder, blandt civile organisationer, forbrugere, blandt medarbejdere og ledere, i virksomheders og organisationers praktikker.

I kølvandet af hele denne udvikling er der også opstået nye logikker, hvor samfundsproblemer er blevet til forretningsmuligheder. Og hvor vækst og værdi ikke kun måles på størrelsen af omsætning eller profit, men også på fx miljøforbedringer eller medarbejdernes BLP (Brutto Lykke Produktion). Nogle virksomheder anvender endda profit som et middel til at tjene samfundsgavnlige formål, frem for som et mål i sig selv.

For bæredygtig udvikling er ikke bare et meningsfuldt, men også et muligt grundlag for fornyet vækst og velfærd i det 21. århundrede, og en større omstilling er allerede i gang. Vækst vil fremover blive anskuet i et bredere perspektiv, så det tjener både borgere, brugere og bundlinje.

Tania Ellis

Tania Ellis har bl.a. skrevet en international bog om emnet ”The New Pioneers – Sustainable business success through social innovation and social entrepreneurship” (Wiley, 2010).

Du kan læse mere om flere sociale business tendenser på www.taniaellis.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Tak for levlykkeligt. Og tak til dig Tania for en inspirerende artikel. Dejligt at der er så mange der arbejder med hjerte til hjerte. Claus V.
TAk også herfra. Jeg glæder mig til din bog. Dén udvikling er der så meget liv i. Af hjertet Joan Birk
Etisk forbrug, fairtrade og økologi boomer. Læs med på Levlykkeligt.dk