Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Anerkendende Kommunikation

Blog forfatter

I anerkendendekommunikation.dk tilbyder jeg kurser, foredrag og coaching til personalegrupper, familier og par, som ønsker at udvikle deres kommunikation i en mere anerkendende og empatisk retning.

I januar 2019 udgav jeg bogen Anerkendende Kommunikation - med empatien som vejviser på forlaget Frydenlund. Den røde tråd i bogen er de 3 principper i anerkendende kommunikation, som jeg har udviklet som en syntese mellem IVK (IkkeVoldelig Kommunikation) og AI (Appreciative Inquiry).

De 3 principper har til hensigt at hjælpe os med at anerkende alle parter i samspillet - altså både mig selv og de andre, ud fra en betragtning om, at hvis ikke jeg er i stand til at møde mig selv med empati og anerkendelse, er jeg heller ikke i stand til for alvor at give empati og anerkendelse til andre.

På den måde opkvalificerer de 3 principper vores måde at praktisere anerkendelse på. Væk fra det ensidige fokus på at give anerkendelse til de andre - som har været meget udbredt de sidste mange år med megen udbrændthed til følge - og hen imod et balanceret samspil, hvor jeg fylder både min egen og de andres kop med anerkendelse. Så vi alle kan drage fordel af de mange gaver, anerkendelsen har til os, og så vi sammen kan hæve kvaliteten i vores samspil med hinanden, voksne som børn.

En anden nyskabelse i de 3 principper i anerkendende kommunikation er, at de giver os redskaber til også at tale om det, der ikke fungerer og som skaber mistrivsel. Hvor den klassiske måde at praktisere anerkendelse på, har været et ensidigt fokus på det positive og det, der fungerer, er tiden nu kommet til at lære, hvordan vi taler om det, der ikke fungerer - men på en anerkendende måde. Så vi ikke fejer dysfunktionerne ind under gulvtæppet, men møder hinanden og vores uenigheder på en åben og ærlig måde og bruger dem til sammen at løfte vores fællesskaber.

I forlængelse heraf giver de 3 principper os også redskaber til at sætte grænser på en anerkendende måde. På den måde imødegår de den frygt for grænsesætning, som den klassiske anerkendende tilgang efterhånden har medført - en tvivl og usikkerhed om det nu også er OK at sige nej og sætte grænser, hvis jeg gerne vil være anerkendende. Ingen - hverken voksne eller børn - har glæde af grænseløse relationer eller fællesskaber. Sunde og tydelige grænser øger trivslen for alle - vi skal blot lære at undgå at have pegefingeren ude efter andre, når vi sætter grænser.

Med disse nyskabelser har de 3 principper fået betegnelsen Anerkendende Kommunikation 2.0. da de tilbyder at tage vores måde at praktisere anerkendelse på til næste niveau.

 

Kurser og foredrag for personalegrupper

Da jeg har været lektor på Pædagogseminariet i Aalborg i 10 år, før jeg blev selvstændig i 2007, er de pædagogiske faggrupper - eller de varme hænder i bred forstand - mine primære målgrupper.

Jeg tilbyder mange forskellige ydelser - fra 2 timers inspirations-foredrag over en hel kursusdag til længerevarende kursusforløb - til personalegrupper og andre sammenhænge, hvor mennesker indgår i samspil med hinanden.

Den røde tråd i alle foredrag og kurser er de 3 principper i anerkendende kommunikation, men fokus kan være forskelligt og f.eks. rette sig mod:

 • kommunikationen mellem voksne og børn

 • kommunikationen mellem kolleger

 • kommunikationen mellem fagpersoner og forældre og pårørende

 

Det konkret indhold i det enkelte foredrag/kursus aftales altid i samarbejde med arrangørerne. Dog er der bestemte emner, som er særligt populære og efterspurgte. Dem ser du herunder:

 • Sig NEJ og sæt grænser - på en anerkendende måde

 • Anerkendelse eller ros - en lille men vigtig forskel

 • Anerkendende Kommunikation i personalesamarbejdet

 • Den svære forældresamtale

 • Løs konflikter med empati - og skab win-win-win-løsinger

 

NYHED: Video-kurser

Som noget nyt er jeg i 2019 begyndt at producere video-kurser til personalegrupper, som ønsker at opkvalificere deres interne kommunikation på en billig og fleksibel måde.

Et videokursus består af 2 undervisningsvideoer på 30-40 minutter med tilhørende øvelser. Et videokursus giver stof til ca. 3 timers kursusforløb for personalegruppen, gerne fordelt over 2 x 1½ time på personalemøder eller fyraftensmøder.

 

Se mere HER om kurser, foredrag og videokurser. Brug menuen i toppen af siden

 

Coaching

Hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for coaching til dig som leder, medarbejder eller privatperson, læs mere under Specialet Coaching eller ved at trykke på ovenstående link og derefter coaching i menuen i toppen af siden.

 

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Anerkendende Kommunikation. Kurser. Foredrag. Coaching