Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Coaching

Blog forfatter

Ud over de kurser, foredrag, e-kurser og videokurser, som er beskrevet i mine 2 øvrige specialer, tilbyder jeg coaching-sessioner. Coaching sessionerne kan hjælpe dig som:

 • privatperson

 • kollega eller leder på arbejdspladsen

 • medlem af en familie, et parforhold eller en anden gruppe med nære relationer.

Se nærmere om de forskellige vinkler, vi kan anlægge i coaching sessionerne herunder.

 

Coaching af dig som privatperson

Hvis du søger hjælp og støtte til at optimere dit liv som privatperson, vil jeg typisk lægge op til, at vi inddrager viden om Loven om Tiltrækning og de øvrige universelle love til at få et større perspektiv på dig og dit liv.

Du vil få en klarere forståelse for, hvorfor dit liv er som det er nu - og endnu vigtigere hvad du kan gøre for at bringe det derhen, hvor du ønsker det, så du øger din trivsel og din livsglæde.

Vi kan kalde det spirituel coaching, da det hviler på en forståelse af, at du er en sjæl, der lige nu er inkarneret i en krop. Sjælen har et bestemt ønske og formål med dette liv - som vi også kalder dit livsformål. I coaching sessionerne leder vi sammen efter, hvilken retning du skal gå for at bringe dig i større samklang med sjælens ønsker. Dette vil i sig selv hæve dine vibrationer og give dig bedre trivsel, mere livsglæde og en oplevelse af dybere mening i dit liv.

Grundstenene i Spirituel Coaching er:

 • selv-kærlighed

 • selv-empati

 • selv-respekt

 • selv-anerkendelse

 • selv-kendskab

 • selv-ansvar.

Jo bedre du bliver til at lade disse nøgleord være fundamentet for dit liv, jo mere opkvalificerer du alle områder af dit liv og både relationen til dig selv og til andre mennesker bliver mere givende.

I sessionerne vil vi have meget fokus på at genoprette kontakten til din indre GPS, som er det fine navigations-system, du fik i fødselsgave, men som de fleste af os desværre har afskåret kontakten til. Din indre GPS hjælper dig med at lytte til og forstå dine følelsers budskaber til dig - de fortæller dig nemlig om dine vigtige behov, værdier og ønsker. I coachingen vil vi derfor have fokus på, hvilke handlinger, du kan sætte i værk for at imødekomme dine vigtige behov, værdier og ønsker.

Når du således foretager handlinger, som imødekommer dine behov, værdier og ønsker, sikrer du dig en høj følelsesmæssig grundtilstand (i Loven om Tiltrækning-sprog et højt vibrationsniveau). I denne tilstand kan du meget lettere tiltrække endnu mere af alt det gode, fordi et af de grundprincipper, som Loven om Tiltrækning hviler på, er lige tiltrækker lige.

Coaching sessionerne kan også bruges som supplement til mine e-kurser, se mere under specialet Selvkærlighed og kontakt med sjælen. For nogle kan det være en fordel at have én-til-én coaching som støtte i arbejdet med e-kursernes redskaber.

Bemærk: Hvis du køber et af mine e-kurser, får du coaching sessioner til special-pris. Du betaler 500 kr. pr. time, hvor normalprisen er 800 kr. pr. time.

Uanset om du bruger  coaching som supplement til e-kurserne eller som enkeltstående hjælp og støtte - og uanset hvad du er utilfreds med i dit liv - vil det hjælpe dig ind i en positiv spiral, hvor du målrettet hæver dine vibrationer og skaber et liv, der mere og mere er i samklang med din sjæls ønsker.

 

Coaching af dig som kollega eller leder på arbejdspladsen

Måske ønsker du coaching omkring udfordringer og problematikker på din arbejdsplads, enten som kollega eller som leder. Det kan være i forbindelse med begyndende stress-symptomer, symptomer på depression og/eller tab af mening. Eller det kan være samarbejdsproblemer eller ledelsesproblematikker af forskellig art.

Her vil jeg typisk lægge op til, at vi bygger coachingen på den forståelse af vores trivsel og samspil med andre, som den anerkendende og empatiske tilgang tilbyder.

Vi vil dels have fokus på, hvad der skal til for at du kan trives og (gen-)finde lysten til at bidrage positivt på arbejdspladsen og dels på, hvordan dit samspil og din kommunikation med kolleger kan optimeres. Her vil vi typisk inddrage de 3 principper i anerkendende kommunikation, som du kan læse mere om under specialet Anerkendende Kommunikation.

Lige som beskrevet ovenfor, vil vi genskabe kontakten til din indre GPS med henblik på at afdække dine behov, ønsker og værdier. Gennem træning af din selvempati, hvor du bliver bedre til at mærke dig selv og hvad du har brug for, øger du både din bevidsthed om dine vigtige behov, værdier og ønsker, de handlinger der vil kunne imødekomme dem og hvordan du kommunikerer det ud på den mest hensigtsmæssige måde.

På den måde vil det, at du gennem coachingen bliver klogere på dig selv og optimerer din kommunikation med andre, sprede sig som positive ringe i vandet i din personalegruppe og i alle de øvrige sammenhænge du indgår i.

 

Coaching af dig som medlem af en familie, et parforhold eller en anden gruppe med nære relationer.

Hvis du oplever udfordringer og konflikter i familien, i parforholdet eller en anden privat sammenhæng, kan du også have glæde af coaching sessioner. Alt efter udfordringens karakter og den sammenhæng, den optræder i, vil vi inddrage de forskellige perspektiver, som er ridset op i de 2 øvrige coaching-former herover.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt også at inddrage de øvrige medlemmer af familien/parforholdet eller den eller de, som du evt. har en konflikt med. Så vil vi typisk lave en konfliktløsning, som hviler på principperne fra Ikkevoldelig Kommunikation, med empatien med alle parter som vejviser for at finde win-win-løsninger, hvor alles behov bliver tilgodeset.

Dette er en tilgang til konfliktløsning, som er meget brugbar og tilfresstillende for alle, og som i dag bruges i mange sammenhænge, bl.a. på Center for Konfliktløsning.

Hvordan den enkelte konflikt skal håndteres, vil du og jeg selvfølgelig altid beslutte i et tæt samarbejde, før vi evt. inddrager andre. Så det tager vi, når vi snakker sammen første gang.

 

Praktisk omkring Coaching

Coaching sessionerne kan foregå ved, at vi mødes én gang eller over flere gange, det er helt op til dig. Vi kan enten mødes face-to-face eller over Skype hvis vi bor langt fra hinanden.

 

Læs mere om coaching af dig som privatperson her

Læs mere om coaching af dig som medarbejder/leder her

 

 

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Coaching. Få bedre trivsel, mere glæde og dybere mening