Spiritualiteten og den feminine ur-kraft !

Den feminine kraft og den Sorte Madonna.. Første gang jeg mødte den feminine kraft på det indre plan, var i form af Den Sorte Madonna, det var på et kursus hos Estrid Nordby i Århus. Ved kursets afslutning, fortalte Estrid os, at vi skulle opleve noget spændende , så hun guidede os ind i en meditation for at møde Den Sorte Madonna , på de indre spirituelle planer ( Den Sorte Madonna har været dyrket, som en Gudinde for frugtbarhed i middelhavsområdet, allerede før Kristendommens udbredelse, så vidt jeg ved). Vi blev alle guidet ind i os selv og jeg sank dybere ind i meditationen. Dybt hensunket i mig selv, opdagede jeg pludselig en stor og sort kraft ved min side, først blev jeg meget forskrækket, men bagefter oplevede jeg en stor styrke og en tryghed strømme imod mig. Den Sorte Madonna smilede og jeg mærkede hvordan kraften fra hende bragte mig dybere ind i kroppen, helt ned i rodchakret og længere ned i jorden , mine rødder voksede og gav en dyb forbundethed med jordens kraft. Jeg oplevede også at denne ur-kraft var en del af cellerne i min krop, jeg følte mig styrket og forbundet med mig selv og min krop på en ny måde. Estrid Nordby fortalte efter kurset, at hun mente jeg kunne have glæde af at arbejde med at møde Den Sorte Madonna og integrere denne energi og kraft. Der skulle dog gå mange år, hvor meget andet skete , bl.a. med nogle åbninger opad og indadtil mod min Sjæl. Indtil jeg igen oplevede Den Sorte Madonna, men på en ny måde, mere som det helt essentielle i kvaliteten, også kaldet Den Sorte essens. ( Beskrevet af Esoterikeren A.H Almaas ).1) Kundaliniens forvandlende proces. Mødet skete i forbindelse med en periode, hvor jeg havde en voldsom kundalinirejsning, en kundalinirejsning 2), der på kort tid brændte hele vejen igennem kroppen og energisystemet. Det var der jeg mødte Den Sorte essens. Undervejs i kundalini-processen oplevede jeg at dø eller nærmere, at det meste af det jeg kunne identificere mig med af følelser, tanker og sanser forsvandt , så min gamle identitet måtte slippe. Det var en fysiologisk og psykologisk nedbrydningsproces, som var kaotisk og smertefuld , en proces hvor kun en endnu større overgivelse og accept var den eneste sande løsning. Midt i den brændende forvandling og nedbrydning, faldt jeg ind i centrum af hjertets stilhed , der var stilhed og accept samtidig med smerte og oplevelsen af dødens nærhed. Jeg valgte at lade mig falde ind i oplevelsen af dødens essens og fandt en vældig stor smuk fred , en stor stilhed og en styrke . Det var som et stort mørk tæppe der omfavnede mig og blev til himmel rummet , samtidig med at jeg oplevede en næsten fysisk sort essens fylde mine knogler ud med kraft og styrke. Jeg oplevede at denne styrke blev en integreret del af mit væsen, en ur-kraft fra min sjæl, som også var forbundet med altet og evigheden. Den Sorte essens Den Sorte essens, ser jeg og oplever som den feminine ur-kraft, noget jeg har brugt hele livet på at turde møde. Det er ikke en ny viden, men en gammel kendt bevidsthed om naturens kraft og visdom, en dyb visdom om død og fødsel , en accept af og hengivelse til livets dans med dets nedbrydning og genskabelse (transformation ), en dyb forståelse for livets ( og følelsernes ) grundvilkår , som vi ikke er herrer over. Det kan også kaldes Den store Moder , denne vilde feminine ur-kraft , som nedbryder og skaber , en kraft som ikke kan kontrolleres , den er livets essens , en grundlæggende bevidstheds form , som kan give et dybt nærvær i nuet og i kroppen . Sjælens essens-kvaliteter findes som muligheder i alle sjæle, men har forskellige udtryk og niveauer af udfoldelse hos alle. På et vist tidspunkt i en inkarnationsrække vil Den Sorte essens uundgåeligt skulle integreres, hvilket kan betyde at man perioder i sit liv oplever at skulle leve med kaos og følelsesmæssige frustrationer eller problemer. Den Sorte essens, som er lig med naturens kraft, det feminine, følelsesmæssige og kropslige, er fuld af indre styrke, værdighed, visdom og nærvær. Når den er mødt og integreret vil man kunne acceptere alle følelser og dermed tillade kærligheden at blomstre. Idet kærligheden jo transformerer vores egoistiske /følelsesmæssige mønstre, men også fordi kærlighed dybest set er det samme som integreret sjæls styrke. Maria Magdalene Maria Magdalene er for tiden det mest kendte eksempel på en feminin spirituel bevidsthed, der er blevet genopdaget og beskrevet, især af Lars Muhl, med stor succes og interesse fra spirituelle menneskers side. At Maria Magdalene har fået så meget interesse i vores tid, er jo netop et tegn på, at vi har brug for at integrere det dybere og mere fysiske aspekt af spiritualiteten, dette gælder både for mænd og kvinder. Jeg mener ikke at vi kan realisere dybere aspekter af spiritualiteten, uden vi på en eller anden måde må overgive os, give slip, hengive os i fuld accept af os selv og vores fysiske livs betingelser. Vi er på vej mod at helliggøre / gøre hel, det fysiske, åndelige og spirituelle liv også sexualiteten , hvilket Maria Magdalene bl.a. er symbolet på. At få forenet krop og sjæl For mig har det været vigtigt at få forenet krop og sjæl på en dybere plan, det har betydet at min sjæl kan udfolde sig igennem det fysiske liv, ikke igennem nogen spirituel praksis, men som en naturlig del af den jeg er. Selvom det lyder som om at min transformation, skete meget pludseligt, vil jeg understrege, at det blot er et resultat af dette og mange livs forberedelse og bestræbelser, varig forvandling foregår over meget lang tid . Den ny spirende bevidstheds vækst Mit håb og ønske er, at andre vil møde og acceptere deres vilde feminine ur-kraft , gennem mødet med Den Sorte Madonna , Den Sorte Essens eller måske gennem mødet med Maria Magdalene. Måske gennem hengivelse til foreningen af kærlighed, sexualitet , følelser og spiritualitet. At mange vil komme til at leve et levende liv med overgivelse til sjælens livgivende essens, levet i den fysiske krop. Tilslut vil jeg påpege at det ikke er på trods af det maskuline princip, men netop fordi vi er kommet så langt med vores mentale og strukturelle spirituelle evner , at vi kan tillade os at give slip og hengive os til en ny dans og en ny transformation med overgivelse til det feminine bevidstheds aspekt på en ny og integrerende måde. Noter : 1 ) Almaas arbejder med en forståelsen af sammenhængen mellem spiritualitet og psykologi . De grundlæggende egenskaber i sjælen beskriver han gennem essentielle farver .. rød, grøn , gylden, hvid , sort, blå o.s.v. der alle står for forskellige grundlæggende kvaliteter. Se også www.ahlmaas.com. 2) Kundalini er en bevidstheds-energi, der forbinder det psykiske og spirituelle med det fysiske gennem rygsøjlen og alle chakrarerne. Er ofte afbilledet som en slange der rejser sig gennem røgsøjlen , hvilket den også gør når den vækkes , dette kaldes kundalinirejsning . Kundalinirejsning kan skabe en dyb psykisk og fysisk transformation af individet. Supplerende litteratur : Lars Muhls bøger , ; Kvinder som løber med ulve ; af Clarissa Pinkola Estès __________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
.. min oplevelse er at vesten har udviklet det metale i så høj grad at mange får problmer med at slippe kontrollen .. at have tillid til livet og følelserne.. vi tror at spiritualitet er at skabe det perfekte liv .. det vil sige styre og kontrollere vores liv og færden til ren perfektion. Blot at være til, at give slip på kontrollen og ideerne om at vi skal nå et mål , er måske den største udfordring for det moderne menneske ? Hengivelsen til den sorte essnes og livets vilde og blide kraft er nødvendig for både mænd og kvinder, for at vi kan leve et helt liv .. kærlig hilsen Johanne
...Min oplevelse af den spirituelle verden er: - at den begrænser mig med sine forudindtagne visioner og opfattelser af sammenhænge. - at det gør det sværtere for mig, at finde min plads i den etablerede spirituelle institution. - at jeg bevidst vælger at bevare min kritiske san som en del af mit verdensbillede - uden at give afkald på den spirituelle side af mig - men at det også giver konflikter i forhold til andre spirituelt interesserede - fordi vores basale forståelse af hinanden - ikke matcher. Og at jeg oplever, at der i den spirituelle verden ikke er megen plads til åndelige anarkister... ;) Men, men men.... Ingen kan jo tage min oplevelse af helhed og kontakt til de universelle kræfter fra mig - bare fordi jeg ikke deltager i det gensidige rygklapperi og den gængse spirituelle opfattelse. Kærligst og alt godt Shreya
Spiritualiteten og den feminine ur-kraft !