Meditationslærer Svend Trier

Spiritualitet uden dogmer

Begrebet spiritualitet eller spirituel udvikling er blevet mere udbredt herhjemme gennem de senere år. Bøger af spirituelle lærere og forfattere som Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch og Deepak Chopra er blevet bestsellere og læses af mennesker langt også ud over New Age miljøerne. Et stadig stigende antal danskere udøver forskellige former for meditation eller interesserer sig for spirituelle værdier, uden at der på nogen måde er tale om nogen entydig størrelse.
Ja, for hvad mener vi egentlig, når vi taler om spiritualitet eller spirituel udvikling? Et spørgsmål jeg ofte stiller mine kursister. Det er altid spændende at lytte til de mange forskellige opfattelser af.

Har spiritualitet noget at gøre med særlige højdepunktsoplevelser eller visioner? Eller er det snarere en bestemt måde at leve og relatere til omverdenen på? Har spiritualitet noget at gøre med specielle psykiske evner som f.eks. clairvoyance eller evnen til at kontakte afdøde? Eller med troen på usynlige kræfter eller opstegne mestre, der overvåger vores udvikling fra en anden dimension? Eller skal man tro på karma og reinkarnation for at være ”rigtig” spirituel?

Der er mange forskellige opfattelser og definitioner, så det kan ofte være svært at vide, hvad det er man egentlig taler om. På samme måde, som når man taler om ”Gud”: Er Gud personlig eller upersonlig? Han, Hun eller måske Det? Med eller uden form? Kærlig, tilgivende eller straffende - eller måske begge dele? Findes Han/Hun/Det inden i os selv eller et eller andet sted oppe i Himlen? I Biblen står der, at mennesket er skabt i Guds billede, men måske ville det være mere korrekt at sige, at Gud er skabt i menneskets billede, og at vores Gudsbegreb derfor er forskelligt fra menneske til menneske – afhængigt af bevidsthedsniveau og den religiøse, spirituelle og kulturelle programmering, som den enkelte er udsat for.   

Spørger jeg mig selv, hvad begrebet spiritualitet er for mig, vil jeg mit svar være anderledes i dag end for 5, 10 eller 20 år siden. Og i morgen vil jeg formentlig komme med endnu et nyt svar. Det betyder ikke, at min forståelse af spiritualitet var forkert for 20 år siden. Som den berømte indiske yogi Vivekananda engang har udtalt: ”Mennesket bevæger sig ikke fra usandhed til sandhed, men altid fra en mindre sandhed til en større sandhed”. Vores forståelse og opfattelse af virkeligheden, af Livet, ændres og uddybes i takt med at vi gror og udvikler os mod en større bevidsthed. Og hvem ved? - måske er der intet endegyldigt slutpunkt for denne udviklingsproces.

De svar, vi kommer frem med og formulerer i ord, vil aldrig være fyldestgørende og endegyldige. Der er altid videre horisonter at udforske. Det øjeblik vi forestiller os, at vi har ”regnet den ud” og tror, at vi kender ”Sandheden”, lukker vi automatisk af overfor en højere mulighed og vores udvikling standser. Det menneskelige intellekt synes ikke at være i stand til fuldt ud at fatte virkelighedens uendeligt komplekse og multidimensionale natur. Og alligevel kan vi have en intuitiv fornemmelse af en større sammenhæng eller mening. Glimt af indsigt og forståelse, som efterlader os tavse og undrende overfor livets mysterium og dybde.

Så hvad forstår jeg ved begrebet spiritualitet? Hvad betyder det spirituelle for mig på dette tidspunkt i mit liv? At stille disse spørgsmål er i sig selv en form for meditation eller kontemplation. Vi kan formulere spørgsmålet som en bøn fra hjertet – ud fra ens egen indre dybde. At spørge på den rette måde kan være med til at åbne hjertet eller bevidstheden for en større virkelighed, som ligger ud over sindet eller intellektet – eller ud over hvad man har læst i bøger eller hørt andre tale om. Selve spørgsmålet kan være med til åbne døren til den spirituelle dimension.
For mig er det spirituelle først og fremmest et spørgsmål om direkte erfaring eller væren – ikke trossystemer, overbevisninger eller forestillinger. Oplevelsen af det spirituelle ligger ud over, hvad der kan beskrives med ord eller begreber, og det er altid en ny og frisk oplevelse. Ordene, begreberne, kan i bedste fald pege ud over sig selv i retning med det uendelige, mysteriet, den guddommelige essens. Men alt for ofte forveksler vi begreberne og symbolerne med selve den spirituelle substans. Som man siger indenfor zen-buddhismen: Vi ender med at dyrke fingeren, der peger mod månen, i stedet for månen selv.

Det er afgørende i vores hektiske tidsalder, at vi giver mere plads til den spirituelle impuls. At vi nærer og opmuntrer en spiritualitet, som er fri for dogmer, men som kan hjælpe os til at udvikle vore bedste menneskelige kvaliteter. “Gå med dem, som søger sandheden, men flygt fra dem, som har fundet den,” som Tjekkiets tidligere præsident Vaclav Havel engang udtalte.

Spiritualitet er blevet et modeord, men det er vigtigt at forstå, at det spirituelle ikke nødvendigvis har noget at gøre med at se auraer, læse i tarotkort, tale med ånder eller andre psykiske fænomener, som man i disse tider hører i tv-programmer og læser om i ugeblade. Det handler heller ikke om at lære en masse new age-begreber.

Det spirituelle kan vi opleve i dyb meditation, i det stille tomrum mellem to tanker, hvor sindet er helt stille, men årvågent til stede. Det er blevet beskrevet som en oplevelse af frihed, lettelse, intenst nærvær og opmærksomhed. En fornemmelse af tidløshed eller ”evighed”, hvor vi føler os dybt forbundne med os selv, vore omgivelser og verden.
Jeg føler mig overbevist om, at den spirituelle dimension vil få en større plads i vores samfund og kultur. Et stigende antal mennesker vil begynde at opleve tomheden i forbrugsræs og ydre statussymboler og vil derfor søge efter et dybere livsindhold.

Den store uvished og uforudsigelighed, som præger situationen i verden i dag, vil tvinge os til at sætte spørgsmålstegn ved de værdier, der hidtil har styret vores tilværelse. Kriser og udfordringer vil få os til at revidere vore holdninger og opprioritere det, der er væsentligt i tilværelsen.

Svend Trier, meditationslærer og forfatter, quantumseminars.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Spiritualitet er ved at få jordforbindelse, det er ikke længere forbeholdt mennesker med mærkelige navne, langt hår og sjovt tøj, de har gjort en stor indsats som nu bærer frugt.

Meditation, Chi Gong, Yoga, Mindfullnes breder sig hastigt til flere og flere mennesker.

Der er en dejlig bevægelse i retning af at menneskeliggøre spiritualitet.

Og du Svend har da i særdeleshed været med til at holde faklen for mange søgende og nysgerrige.

 Tak for din store og tålmodige indsats!

Spiritualitet er udledt af ordet spirit som betyder ånd eller sjæl. Spiritualitet er når sælen arbejde i og med os. Det kan blandt andet ske når vi mediterer. Mennesker kan blandt andet mærke sjælens arbejde i og med os igennem deres intuition. Intuition er sjælen der visker til bevidstheden i det stille rum mellem to tanker. Deepak Chopra Merete
Spiritualitet uden dogmer. Meditationslærer Svend Trier skriver på Levlykkeligt.dk