Skilsmisse på den gode måde

Kom tilbage i dialogen og få opfyldt dine dybeste interesser og virkelige behov.

Lad ikke følelserne tage magten fra dig. Igennem en konfliktmægling - mediation kan du undgå en mangeårig krig og i stedet komme positivt videre i livet.

Når en skilsmisse indtræffer, viser den sig ofte at blive en af de allerværste oplevelser i livet for de mennesker, som er involveret. Det gælder i særlig grad de to voksne, men også når skilsmissen handler om børn, og også for familie, venner og andre nærtstående der bliver berørte af situationen.
 
Det er i høj grad en situttion, hvor følelserne tager magten og ofte overskygger almindelig sund fornuft og god samvittighed. Parterne fyldes med angst for følgerne af skilsmissen, bebrejdelser imod hinanden, dårlig samvittighed over egen rolle, ensomhed i den andens fravær, forbløffelse over det skete, magtesløshed i situationen, skuffelse over den andens handlinger, usikkerhed om fremtiden og mange andre smertefulde følelser.
 
Det er i reglen vanskeligt at tale fornuftigt sammen, og hver af parterne bliver sig selv nærmest. Ofte kommer tankerne til at handle om at sikre sig hver sin retmæssige andel af værdierne og andre rettigheder, herunder forældremyndighed og samvær, hvis der er børn i forholdet.

Af frygt for at blive snydt henvender den ene eller begge parter sig ofte til en advokat for at lære sine rettigheder at kende og opstille sine krav imod den anden part. Denne handling er i realiteten en optrapning af situationen. Det ligner hurtigt en krigserklæring imod hverandre, og parterne begiver sig ikke sjældent ud i en mangeårig krig imod hinanden. I en krig er der ingen vindere!

Er det så det hele værd. Det vil de fleste svare nej til, når fornuften og samvittigheden på et eller andet tidspunkt, og måske efter mange års lidelse, vender tilbage. Men hvorfor ikke undgå krigen og disse spildte år og i stedet søge de gode løsninger fra starten? Det er en mulighed i enhver skilsmisse!

I en mediation støttes parterne til at genoptage den indbyrdes dialog, som er helt afgørende for sammen at kunne finde løsninger, der tilgodeser begge parters interesser og behov. Det er mediatorens opgave at lede parterne i en proces, hvor fornuften får overtaget i forhold til de negative og smertefulde følelser.

Hvad er det dybt i hjertet parterne ønsker, at der skal komme ud af situationen, hvis forholdet ikke kan opretholdes? Eller kan det? Det er spørgsmålet, som mediationen har til formål at besvare. Herved kommer mediationen til at handle om parternes dybeste interesser og virkelige behov, som sjældent kan opfyldes igennem en krigerklæring, som retter opmærksomheden imod rettigheder og krav.

Målet er, at begge parter, deres eventuelle børn, familie og andre nærtstående, den ulykkelige situation til trods, må komme bedst muligt videre i livet, sammen eller hver for sig.

Konfliktmægler Signe Saxe Jessen har stor erfaring som professionel mediator og konfliktmægling i skilsmisse og andre konflikter i familier og konflikter i parforhold.


"Hvis I nu skal skilles, hvorfor så ikke gøre det på den gode måde?"

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Skilsmisse med færre konflikter. Læs mere