Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Skærp din evne til at kommunikere og samarbejde som leder

Blog forfatter

God ledelse hører uløseligt sammen med effektiv kommunikation. Vores lederkurser styrker lederens kommunikation i forskellige situationer: konfliktløsning, facilitering af teamsamtaler, MU-samtaler, coaching og stresshåndtering. Alle vores kurser bygger på et solidt teoretisk fundament og masser af praktisk træning, der kan føre til en styrket lederfunktion, forhøjet effektivitet og større medarbejdertilfredshed.

Herunder kan du læse mere om vores kursustilbud inden for vores speciale i lederudvikling.

 

Konfliktløsning for ledere – kursus i konflikthåndtering i praksis

Konflikter og uoverensstemmelser er uundgåelige. Når vi arbejder sammen med andre, vil der undertiden opstå situationer, hvor vores meninger, interesser og temperamenter støder mod hinanden. På dette lederkursus lærer du at forebygge og håndtere konflikter konstruktivt, ligeværdigt og målrettet. Formålet er at skabe fælles løsninger på uoverensstemmelser og styrke relationen mellem parterne.
På kurset i konfliktløsning bliver du bedre til at forstå og arbejde med konflikter - både når du selv er involveret, men også når du er tredje part i konflikten.

Du får en dybere forståelse for, hvorfor konflikter opstår, og hvordan de kan eskalere, hvis der ikke bliver taget hånd om dem i tide. Du bliver bedre til at spotte og reagere på konfliktsignaler. Du lærer, hvordan du bevarer roen og overblikket og agerer konfliktdæmpende i konfliktsituationer. Du træner din samtaleteknik, så du kan skabe tillid og bedre kontakt til de involverede for derigennem at åbne op for en konstruktiv dialog omkring konfliktens forskellige aspekter og mulige løsninger.

Læs mere om vores kursus i Konfliktløsning for ledere, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Lederen som coach – kursus i ledelsesbaseret coaching

Coaching er et ledelsesværktøj, som i takt med den øgede uddelegering og ønsket om mere selvledende medarbejdere, bliver stadig vigtigere for en leder at beherske. Som coachende leder mestrer du at lede en dialog som guider dine medarbejdere til at få større selvindsigt, udnytte deres resurser optimalt, tage ansvar og skabe bedre resultater.

Kurset er for alle som har ledelsesansvar og som ønsker at udvikle sin ledelsesstil med et af tidens vigtigste ledelsesværktøjer. Typiske deltagere er ledere med personaleansvar og chefer som leder igennem underordnede ledere.

På kurset lærer du at integrere coaching i din personlige ledelsesstil. Du får coaching værktøjer til at stimulere motivation, målsætning og handlekraft hos dine medarbejdere. Gennem den coachende samtale lærer du at øge bevidstheden og ansvarligheden hos den enkelte og skabe ejerskab til opgaver og mål.

Du får indsigt i hvad der kræves af en værdifuld coach og sparringspartner, og på hvilke områder du med succes kan bruge coaching. Du træner coaching-samtalen i praksis og får sparring og feedback på dig selv som coach af underviser og øvrige deltagere.

Læs mere om vores kursus i ledelsesbaseret coaching, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Stresshåndtering for ledere – kursus om stress og ledelse

Kurset i stresshåndtering er et praktisk baseret kursus for dig som ønsker at blive bedre til at tage hånd om stress og styrke trivslen på arbejdspladsen. Du arbejder typisk som leder, projektleder, teamleder, tillidsrepræsentant eller HR-konsulent.

Efter kurset vil du bl.a. have fået indsigt i og svar på følgende spørgsmål:

  • Hvornår og hvordan skal du som leder gribe ind, når stressen melder sig?
  • Hvordan kan du støtte medarbejderne og teamet i at undgå stress?
  • Hvordan forholder du dig til en medarbejder før, under og efter en sygemelding
  • Hvordan taler I om stress og stresshåndtering, så det bliver en naturlig del af kulturen?
  • Hvordan skaber man optimale rammer for trivsel og bekæmpelse af stress?
  • Hvilket ansvar er der på de forskellige niveauer i virksomheden ift. at håndtere stress?

Læs mere om vores kursus i Stresshåndtering for ledere, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Dit personlige lederskab - Lær at navigere ud fra dit eget "indre kompas"

Oplever du, at alle de bolde, du skal gribe gennem en arbejdsdag, lægger så meget beslag på din opmærksomhed, at den hele tiden er rettet mod dine ydre omgivelser? Og føler du, når dagen er omme, at du er mentalt træt og til tider stresset? Så vil dette kursus give dig muligheden for at styrke din kontakt til dit eget indre kompas og forbedre din evne til nærvær betydeligt. En evne som vil have stor betydning for, hvordan du skaber et sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Du træner redskaber til at udvikle større klarhed, overblik og fornemmelse for mere sunde og hensigtsmæssige tilgange i dit arbejdsliv. Du vil komme hjem med redskaber til en mere klar måde at forholde dig til dig selv, din omverden og dens udfordringer på.

På kurset får du en ”saltvandsindsprøjtning”, hvor din motivation og det, der giver mening for dig, bliver meget nærværende. Uanset om du er leder eller medarbejder, vil du få adgang til, indsigt i og forståelse for de kræfter, der flytter mennesker, virksomheder og bjerge.   

Læs mere om vores kursus i ”Dit personlige lederskab”, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.

 

Se mere om alle vores kurser i ledelsesudvikling

Læs om alle vores kursustilbud i lederudvikling, og få informationer om datoer, sted, underviser, pris, indhold og tilmelding, eller kontakt os på tlf. 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

 

 

 

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Lederkurser om stresshåndtering og konfliktløsning