Sensitive kvinder i parforhold

Hvis du er særligt sensitiv, især emotionel sensitiv som kvinde, vil der ofte være nogle særlige smertepunkter i dit kærlighedsliv. Situationer og mentale triggere, som vil udløse en svær følelsesmæssig reaktion i dig, igen og igen. Disse smertepunkter er tit meget ens hos os, der er særligt emotionelt sensitive.

Denne blog er til dig, som er opmærksom på, at du har tendens til at overhøre dig selv, nedtone dine behov (eller måske helt forsøge at udviske dem) eller være alt for meget henne i din partners energi – og dermed væk fra dig selv.

Et smertepunkt er der, hvor vores mest sårbare sider, som et forsvar - bliver aktiveret. Og der hvor vi også mange gange har mærket, at vi ikke kunne elske os selv – blev selvfordømmende, mærket skam og angst for tab af kærlighed – og især også angsten for tab af den fredfulde, kærlige og harmoniske forbindelse til en partner.

Den emotionelt sensitive kvinde har dyb kontakt med sine smukke feminine sider:

Når man som kvinde, er meget emotionel sensitiv, har man faktisk en meget stærk og direkte adgang til og forbindelse til de allermest feminine kvaliteter og energier, en kvinde kan indeholde.  Så i udgangspunktet er det både smukt og naturligt – og den rene indfølende, receptive og omsorgsfulde feminine energi for fuld udblæsning:

- Vores empati og omsorgsfølelse er stor og dyb, og nogle gange grænseløs

Og vi lader tit vores grænser blive overskredet og vores behov være usynlige pga. dette

- Vi har et kæmpestort indre rum og dermed en udtalt kapacitet ift. at optage eller containe andres svære følelser, energi og – dårlige behandling.

Og vi har svært ved at føle, hvornår vi er udsat for alt for meget dårlig energi eller behandling

- Vi vil gå meget langt for at holde sammen på et forhold, og på at skabe fred og overensstemmelse

Og vi bliver tit i tvivl om, om vores tilskyndelse til at forlade en partner, der ikke er god for os, nu også er rigtig, i orden og acceptabel – ofte bliver vi alt for længe

 

- I kraft af vores helt specielle evne til at have øje for, om alle i vores relationer trives og at der opretholdes fred og balance, har vi en meget stor opmærksomhed på, om vores egen adfærd er ”passende” – vi selvevaluerer konstant os selv og har en vedvarende vurderende radar rettet mod responsen på vores adfærd og kommunikation. Så vi kan justere på os selv og komme tilbage til balance i relationen.

og, vi bliver ofte i tvivl om, om vi nu er ”rigtige”, eller om vi er forkerte og for følsomme. Og vi føler os ofte usikre på vores behov og grænser.

Disse evner eller måder at forsøge at skabe eller opretholde fred og harmoni, er dybt feminine. Blot er det også disse kvaliteter, der ofte dræner os, gør os udsatte for dårlig adfærd og sår tvivl i vores selvtillid – og der, hvor vi ofte oplever smerte i vores parforhold.

 

Omsorg, selvopofrelse og tilsidesættelse af dig selv, er stærke ”urkraft” sider – vælg dem med omhu:

En kvinde som er i stærk kontakt med sin feminine energi, vil føle den genetiske betingning til at søge mod harmoni. Både i sig selv og i sin relation. Og det er ofte det der gør, at vi nærmest som en meget stæk tilskyndelse, vælger ovenfor beskrevede adfærd.

Det genetisk perspektiv skal hentes i, at i vores ”hule-tid” dengang vi skulle overleve på stepperne. Da var det overlevelses instinktet, der bød kvinden at sikre sammenhold og fred i stammen, som et værn mod angreb. 

Ligeledes er kvinden betinget til at mindske stress gennem den fredfyldte interaktion med sine relationer. Hendes østrogen betyder også, at hun har en kæmpe, markant evne til at bemærke alt omkring sig og opsnappe alle energier og stemninger.

Og i en verden af ren kærlighed, hvor der ikke findes grænseoverskridende adfærd, ubevidste mennesker, aggression eller vold, ville den sensitive, feminine kvinde kunne leve fredfyldt.

Udfordringen for den sensitive kvinde er, at vi lever i en verden, hvor vi skal kunne markere vores grænser og have evnen til at fjerne os fra situationer og mennesker, som ikke er gode for os.

Og, vi skal være bevidste om, at evnen til at mærke og læse vores omgivelser, ikke nødvendigvis er tegn på særlig sensivitet – men blot en naturlig feminin evne. Som altså nogen gange bliver forstørret i kvinden som en overlevelses- eller tryghedsstrategi.

 

Lad os i dette lys forsøge at dreje vores perspektiv på den feminine evne til indføling og omsorg.

Hvis vi kigger hen på den rene maskuline energi, kan vi se, at manden i steppe-tiden var afhængig af at kunne mønstre kraft (vrede), styrke og kamphormoner, for at kunne sikre overlevelsen. Ofte var han også nødt til at kunne kæmpe alene. Han lader også bedst op og giver slip på dagens kampe, i sit eget selskab.

Den rene maskuline kraft er helt perfekt i en verden, hvor der er kamp, trusler og lurende hungersnød hele tiden.

Manden i dag, i vores tids parforhold og kærlighedsrelationer, er nødt til at have bevidsthed i forhold til at reagere med for meget vrede og for meget ikke indfølende ”Tarzan-adfærd”. Fordi vi ikke lever på sletten mere. Og også fordi kvinden i dag, stiller større krav om, at manden kan regulere sin adfærd.

 

Det feminine kan også blive en stærkere kvinde - med evnen til at vælge, hvordan hun bliver en mere bevidst og moden kvinde:

Set i dette perspektiv, kan vi som en emotionel sensitiv kvinde, finde fred med, at vi ikke behøver at ty til den ”rene” udgave, af vores feminine kvaliteter – empatien, den (for) store rummelighed og omsorgsevne. Evne til at tilsidesætte sig selv for helhedens skyld. Evnen til (kæmpestor) indføling og forståelse.

Det er i orden at stoppe op, før vi giver for meget, forstår for meget, før vi lader grænserne overskrides og før vi tager alt for meget ind.

Det er også i orden, at vide, at du har den meget smukke energi inden i dig, og at du selv kan bestemme til hvem, du vil lade alt set lys skinne åbent og sårbart.

Men vi behøver ikke gøre det for at overleve.

Det er helt i orden at vælge at være mere bevidst om, hvad der er godt for dig og for din måde at være i parforhold på. 

Og at vælge den modne, selvomsorgsfulde kvindes evne til at slippe mønstre, som giver for meget smerte. 

Du er smukkest, når du bevarer kontakten til dine grænser, og ikke sætter dig selv til side som kvinde.

Kærligst Helena 

 

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Sensitive kvinder i parforhold. Læs mere