Særligt sensitiv - Psykolog København

Selvværd - Psykolog København

Blog forfatter

Hvad er selvværd?
Hvad kan give dårligt selvværd?
Hvad er symptomerne på et dårligt selvværd?
Hjælper terapi, hvis man har et lavt selvværd?
Hvad kan jeg selv gøre for at få et bedre selvværd?

Styrk dit selvværd – hver eneste dag
Grænser - lær at sige til og fra – på en god måde. 

At klare sig godt for at have det godt, eller at have det godt for at klare sig godt?

På de sociale medier, som Facebook, Instagram og Snapchat ser det ud til, at det er den første sætning, der gælder. Vi bliver liket og delt, når vi poster statements som ”Har lige været til eksamen og fået 12”, ”Så er videreuddannelsen i hus”, eller ”Er sammen med alle vennerne”. Vores præstationer, vores resultater i form af løn, antal venner eller følgere afgør hvem vi er og hvor meget vi er værd. Eller hvad? Ved vi godt, at virkeligheden på de sociale medier ikke er den fulde og sande virkelighed? Hvis min veninde får 150 likes for sine sommerferiebilleder på Facebook og jeg kun får 4 – er jeg så mindre likable? Er jeg så mindre værd?

Snydt igen  – af den virtuelle virkelighed

Den performancekultur, der præger livet på facebook og mange andre områder af vores liv manifesterer på bastant vis, at det er dine præstationer, der afgør hvem du er og hvad du er værd. Og at vi hele tiden er i skarp konkurrence med hinanden.

Problemet er bare, at den følelse vi får, når vi klarer os godt ikke er med til at styrke vores selvværd, men vores selvtillid, en anden størrelse, der netop bliver styrket, når vi opnår gode målbare resultater og får ros fra vores omgivelser.  Nogle gange kan en øget selvtillid godt påvirke selvværdet og andre gange virker det fuldstændig modsat.

Men forsøger du at få et større selvværd ved at få en ekstra uddannelse, købe et større hus, eller tjene mere, vil det virke som et hurtigt fix, der lige nu og her giver dig en god fornemmelse af dig selv. På længere sigt vil dit store hus eller dit fede job dog næppe give dig et mere solidt selvværd. Fordi selvværd er noget helt andet…

Hvad er selvværd? Selvværd er en grundlæggende følelse eller tilstand inden i dig selv af, at du er god nok, fordi du er dig.

Fornemmelsen af hvem vi er, blev grundlagt i vores barndom. Vores forældre var de første mennesker, der så os. Deres blik på os, deres reaktioner på vores adfærd, er af afgørende betydning for den fornemmelse vi udvikler af os selv og det blik vi senere får på os selv.

Barndommen, vores forældre og begyndelsen på det hele

Skal vi se tilbage på vores forældres reaktioner på os er spørgsmål som:

 • Hvordan reagerede dine forældre, hvis du var ked af det? Viste de dig omsorg og forståelse, eller sagde de til dig, at du skulle lade være med at græde, at der da ikke var noget at være ked af?
 • Hvordan reagerede dine forældre, hvis du var glad?
 • Havde du en fornemmelse af, at du skulle gøre noget bestemt, være god til noget, for, at dine forældre så dig? Eller oplevede du at være noget helt særligt, ene og alene fordi du var dig?
 • Hvordan håndterede dine forældre, hvis du led nederlag, fik dårlige karakterer, tabte en fodboldkamp?  Viste de omsorg og støtte med din skuffelse og sagde du bare måtte prøve igen? Eller blev de synligt skuffede, spurgte dig, hvad de andre i klassen havde fået for karakterer, og hvad der skulle til for at vinde kampen næste gang?

Vores sociale relationer og troen på os selv

Måske tyder svarene på disse spørgsmål på, at du har haft nogle støttende og omsorgsfulde forældre, der i det store hele har elsket dig for den du er og ikke kun det du gjorde. Alligevel oplever du virkelig ofte, at du mangler den der iboende følelse af at være god nok som du er. Under vores opvækst er vi ikke alene præget af vores forældre, men også af de sociale relationer vi indgår i. Så nogle væsentlige spørgsmål er derfor også:

 • Hvordan har du haft det socialt i din barndom? Har du haft tætte venner du kunne stole på? Eller har frikvarterene været svære at komme igennem, fordi du ikke havde nogle at lege med?
 • Har du oplevet at blive mobbet, eller føle dig uden for og måske forkert i sociale sammenhænge?
 • Fik du hjælp af voksne, hvis du havde det svært i dine sociale relationer – eller måtte du selv finde ud af det?

Hjælper terapi, hvis man har et lavt selvværd?

Men hvordan kan man arbejde med så floffy en størrelse som selvværd? Hvis størstedelen af dit selvværd blev grundlagt i din barndom, hvad kan du så gøre i dag for at rette op på skaderne, og styrke din tro på dig selv?

Når jeg arbejder terapeutisk med selvværd arbejder jeg både med det der sker for dig i dag i dine nuværende relationer, og med det der skete i din barndom, hvis det er relevant. Vi arbejder med selvværd som en kontekstbestemt størrelse. Det er ofte sådan, at det ikke er i alle relationer du føler dig mindre værd.

Vi undersøger derfor både i hvilke situationer og relationer du har det godt med dig selv og i hvilke situationer du ofte tvivler på dit eget værd. Hvad tænker og føler du i de to forskellige situationer og hvordan får det dig til handle? Vi arbejder her med hvordan du få de positive relationer til at fylde noget mere, hvordan de kan få lov til at bestemme, hvad du tænker om dig selv. Man kan sige, at vi arbejder med at få de positive historier om dig og dit selvværd ”smurt tyndt ud” over hele dit liv.

Vi kikker også på, hvordan du taler til dig selv, når du har det svært med dig selv. Vi undersøger hvordan du ved at tale blidere og mere positivt til dig selv kan få vendt den onde cirkel, som ofte ligger bag et lavt selvværd.

Grænser - At sige til og fra

En anden vigtig del af det at arbejde med selvværd er at arbejde med dine grænser i forhold til andre mennesker. Grænser handler her både om, hvad du tillader, at andre gør ved dig, men også hvad du gør ved andre mennesker. Jeg oplever ofte, at mennesker, der kæmper med deres selvværd godt kan mærke når deres grænser bliver overskredet, men har svært ved at vurdere, hvornår det er rimeligt at sige til eller fra.

Vi arbejder derfor konkret med, hvordan du kan sige fra på måder, der er gode for dig. Det er heldigvis ofte sådan, at vi ved at være tydelige overfor vores familie og venner (ved f.eks. ind i mellem at sige fra), samtidig er med til at styrke og forbedre disse relationer. Selvom du ikke siger noget, vil dine omgivelser ofte kunne mærke, hvis du oplever, at dine grænser bliver overskredet. Når du får gjort dine relationer opmærksom på, hvor dine grænser går, vil de bedre kunne mærke dig, hvilket er trygt for dem. Og du vil bedre kunne mærke dig selv. Men bedst af alt, du vil være tro over for dig selv – og det er her det gode selvværd begynder at blive bygget op.

Se mere om min metode og mine erfaringer med at behandle selvværdsvanskeligheder her.
Du er også velkommen til at kontakte mig på mail: post@psykolog-aakerlund.dk eller på telefon: 26 20 15 18

Selvværd – Psykolog København, læs mere her

__________________________

Psykolog i København Ane Aakerlund
http://www.psykolog-aakerlund.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Lavt selvværd? – eller lav selvtillid? Se mere her