Børn og Unges Trivsel – rådgivning til børn og unge

Selvtillid og Selvværds Coaching

Blog forfatter

Selvtillid
Din selvtillid er tilliden til dine egne evner.
Din selvtillid kan være forskellig, alt afhængig af situationen og hvad du skal.
I nogle situationer kan den være høj og i andre lav.

Om du har høj eller lav selvtillid, kan bl.a. afhænge af følgende:

- Hvilke tilbagemeldinger du får af dine omgivelser
- Hvad du tidligere har haft af succes eller fiasko


Hvad er selvtillid?
En afgørende faktor for følelsen af selvtillid er overbevisningen om, at når du gør noget, så er du noget. Du placerer altså en grundliggende vurdering af dine evner uden for dig selv og lader det være op til dine omgivelser at vurdere for dig. Dette skaber en afhængighed af at få anerkendelse, ros og accept fra andre.

Igennem din opdragelse er din selvtillid typisk blevet styrket gennem ros og ris fra dine forældre samt pædagoger og lærer. Du har mærket følelsen af tilfredshed når tilliden er vokset via ros og anerkendelse, og i modsat fald hvordan følelsen af tilfredshed er blevet erstattet med ubehag, frygt og tvivl når rosen udebliver eller ligefrem erstattes med ris.

Ved denne afhængighed af omgivelsernes accept og anerkendelse udvikler du en sårbarhed over for kritik og problemer. Følelsen af skyld og selvkritik får en fremtrædende plads i dit indre som begrænser dig i at udvikle en god selvtillid.


Selvværd
Et godt selvværd bunder i at du oplever at være god nok, som du er.

- Du behøver ikke at være perfekt til alt
- Du føler dig værdsat og vigtig
- Du er lige så meget værd, som alle andre
- Du er ikke afhængig af accepten fra andre

Hvad er selvværd?
Selvværd adskiller sig fra selvtillid ved at være integreret i vores ”hjerte” og er uafhængig af anerkendelse og accept fra andre. Du ved, at det at være ”dig selv”, er godt nok. Du styres af kontakten til dit indre. Måske lyder dine overbevisninger sådan her: ” jeg er god nok som jeg er”, ”jeg er værd at elske”, ”jeg er ligeværdig”.

Igennem din opdragelse er dit selvværd blevet styrket via en ubetinget kærlighed. Du er blevet set og accepteret som den du er, og der har været et mindre fokus på dine mål, præstationer og adfærd.

”Du er fritaget for andres vurdering af dit værd”


Du frygter ikke omgivelsernes vurdering, når du står frem med dine ønsker, behov og holdninger, men oplever en styrke og en tryghed i at være lige netop den, du er. http://www.coachingpeople.dk/selvvaerds-coaching

__________________________

Børns Trivsel NGO;
T  +45 4580 3333
Mail: HG@boerns-trivsel.dk
Hjemmeside: https://boerns-trivsel.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
selvtillid er i det ydre og selvværd er det der er i det indre coachingpeople tilbyder coaching forløb