Kostvejleder og Coach Malene Hansen Sønderborg

Sæt dig mål og nå dem

Blog forfatter

Kender du dét med ikke at nå i mål med det du har sat dig for?

Prøv at gennemgå og svar på disse 5 punkter næste gang du sætter dig et mål: 

1. Hvad er din hensigt?
Du kan opstille utallige mål og gå efter dem, men hvis du ikke er klar over hvad din hensigt med dine mål er, kan det være svært at nå dem. Spørg altid dig selv hvad din hensigt med det ønskede mål er og hvad det vil give dig at opnå netop det mål.

2. Specifikke mål
Gør dit mål så specifikt som muligt. Jo mere detaljeret og gennemarbejdet et mål er, jo nemmere vil det være at arbejde hen i mod det. Sæt altid en tidsramme for dit mål, det gør det mere overskueligt efterfølgende at lave del-mål og nyde det når de nåes. 

3. Del-mål
Hvis du vil arbejde hen imod et stort eller langsigtet mål, er det vigtigt at dele processen op i del-mål, så du undervejs anerkender og glæder dig over de succeser der ligger undervejs. Del-mål hjælper til at gøre et stort fantastisk mål overskueligt. 

4. Tag ansvar
Når du tager ansvaret for at nå dit mål, bliver du mere ressourcefuld og handlekraftig. Så hvis noget ikke lige lykkes, så tag ansvaret for det i stedet for at kaste skyld på andre.

5. Tro på dig selv
Lyt ikke til mennesker der bevidst eller ubevidst fodrer dig med negative tanker og umuliggørelse af dit mål. Tænk på din hensigt med målet og anderkend dig selv for at gå efter det der betyder allermest for dig. Omgiv dig istedet med mennesker der er positive og ligesom du selv, vælger at gå efter det de brænder for inderst inde. 

Personlig coaching af en coach du har god kemi med, kan give dig de redskaber og den støtte, der skal til for at du når i mål.

Vaner skaber forandring. 

Det giver måske sig selv, men vi glemmer nogle gange at vaner ikke kun er dem, vi har i forvejen. Vi kan skabe *nye* vaner - ved gentagne gange at gøre den ting, vi gerne vil blive vant til. 

På et tidspunkt bliver din nye handling bare noget, du gør uden at tænke på det. Du har pludselig et bedre selvværd og en bedre tankestrøm, uden at bruge ekstra energi på det.

At komme i mål og holde det kræver vedligeholdelse.

Vedligeholdelse kræver vedvarende motivation.


Godt råd: Gør jævnligt status og glæd dig over alt det, som du har opnået. Mind dig selv om, hvorfor du i sin tid ønskede at ændre livsstil. Reflekter over, hvad konsekvensen ville være, hvis ikke du holdt fast. Og sørg for, at du holder fast!

__________________________

Malene Hansen Sønderborg, Kostvejleder og Coach
Læs mere på http://learn2live.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Sæt dig mål og nå dem - coaching Sønderborg