Psykoterapeut Kresten Kay

Sådan tænker din mand om jeres parforhold

Den nye mand sætter parforholdet og familien højere end alt andet. Singleliv og fokus på individuel udfoldelse er passé for mænd i midten af 30’erne, viser ny undersøgelse. Tankerne om at være sammen med andre kvinder er afløst af glæden over at gå 100% ind i sit parforhold. Mændene finder deres frihed og lykke i forholdet og i familien.

Myten om omfanget af singlekulturen er sejlivet og foruroligende misvisende. Vi bombarderes med tv-serier som Californication, Sex and the City, Will og Grace og hører overalt om datingprogrammer, utroskabshjemmesider, portaler og tips til hensigtsmæssig færden på kødmarkedet. Alt sammen med et ensidigt fokus på sex og medieliderlighed.

For mænd midt i 30’erne forholder virkeligheden sig helt anderledes - De ønsker det stabile parforhold og livet i familien. 4 ud af 5 lever i fast parforhold, og næsten lige så mange har børn i husholdet. Vi hører ikke meget til denne gruppes liv, og da slet ikke til de mænd, som lever i disse forhold. Disse påstande bakkes op af IFUSOFF undersøgelsen og en undersøgelse fra RUC om mænds refleksioner over parforhold. En undersøgelse hvor en række mænd blev dybdegående interviewet om deres tanker om parforholdet. Mange myter blev gjort til skamme og mediernes virkelighed stemmer bestemt ikke overens med undersøgelsens.

Klippekort til sex
En af myterne holder dog stadig vand. Mænd savner stadigvæk mere sex i deres parforhold. Nogle af mændene rapporterer om, at få klippekort til sex i julegave af deres koner. Klippekort, som vel at mærke ikke er blevet opbrugt inden næste jul. Frustrationen er til at skære igennem.

Trods mændenes ønske om mere sex betragter de det imidlertid som en naturlig del af det at være i et parforhold med børn og ved at være i et forhold i mange år. I undersøgelsen fortæller Erik på 35 år:

”Intimitet, det er noget jeg lægger stor vægt på. Jeg har sagtens kunne leve to år uden meget sex, det har ikke været sådan at jeg har været ved at gå ud af mit gode skind og har haft elskerinder. Det har været naturligt, at der ikke var plads til det, også fordi vores søn er kommet i centrum.”

Der er sket en ændring hos mændene i deres opfattelse af deres sexliv. Fra en ren frustration over sjældent sex, til en accept og forståelse af nogle af de årsager, som ligger til grund. Forståelse og accept af hinandens forskellige behov er et nøgleord for mændene, og det udspringer af et ønske om jævnbyrdighed imellem parterne.

Friheden i forholdet
Mænd i midten af 30’erne anser parforholdet som en base i livet, hvorfra de kan udvikle sig og finde støtte i de projekter, som ligger uden for familiens rammer. Og de gør hvad de kan for, at støtte og anspore deres partner til på samme måde at forfølge deres livsdrømme. Det er bl.a. her, at parforholdet adskiller sig fra singlelivet på frihedsfronten.

For hvor singlekulturen gør krav på den personlige frihed, sker det som en modreaktion på parforholdets påståede bundethed og fællesskabsforpligtigelser. Men parforholdet giver en frihed, som singlelivet ikke tilbyder. En partner kan i et solidt forhold give moralsk støtte og motivation i efterprøvning af personlige drømme, og måske tage den fælles friværdi i huset til hjælp for fx at finansiere en af parternes ønske om at vende tilbage til skolebænken i en årrække. Til gengæld er der altid to i forholdet til at tage de vigtige beslutninger, så parforholdet er stadigvæk kompromisernes holdeplads.

Forhandling i forholdet
Rammerne for hvordan et parforhold skal indrettes er under forandring, og derfor kræves det, at samlivsmønstre tages op til stadig genovervejelse. I hjemmet giver det sig udtryk i forhandling, men i en form, som er anderledes, end eksempelvis lønforhandlinger på arbejdspladsen. For begge parter i hjemmet er på ukendt grund, da deres parforhold typisk ikke ligner det forhold, som de kender fra deres egne forældre. Mange gør endda et bevidst forsøg på at håndtere parforholdet anderledes end deres forældre. Erik fortæller om hvor han finder sine forbilleder:

”Ikke hjemmefra, det vil jeg godt understrege. Af mentorer i nyere tid omkring parforhold har det helt sikkert været mine lærere og de psykologer og terapeuter jeg har mødt. Jeg vil aldrig ligne min far. På den måde er han jo et forbillede og jeg tænker ’Jeg skal i hvert fald ikke være ligesom derhjemme!’”

Forhandlingssituationen drejer sig altså i høj grad om at definere og formulere de rammer, parforholdet i dag skal operere inden for. Mange par har oplevet, at nøglen til fælles lykke skal findes dels i de fælles målsætninger, men i høj grad også i den individuelle behovsopfyldelse parterne i mellem. Derfor har forhandlingssituationen snarere karakter af planlægning af hvordan fælles og individuelle mål opnås, da det er i den fælles interesse, at begge parter får udlevet de drømme, som ikke direkte har relation til familielivet. Forhandlingernes udgangspunkt er, at der udvises gensidig fleksibilitet i dette arbejde. Hvis han skipper sit job for i en årrække at uddanne sig til skolelærer, kan hun måske en anden gang gå på deltid for at forfølge sin drøm om en forfatterkarriere.

Det eneste, som ikke er til forhandling er jævnbyrdighed. Det moderne parforhold har jævnbyrdighed mellem kønnene som en helt grundlæggende forudsætning for etableringen af forholdet. Uanset om der så også er tale om reel jævnbyrdighed parterne imellem. Det er jævnbyrdigheden mellem kønnene, der revolutionerer det traditionelle parforhold, og derfor skal mange aspekter af forholdet tænkes forfra hvad angår mål, drømme, dagligdag og roller i parforholdet og i familien.

Stabilitet er guld
Parforholdet i Danmark er altså under forandring, lige som arbejdsmarked, national identitet, kulturel forståelse og alle andre forhold er det i den verden, vi er en del af. Det bliver stadigt vanskeligere at opnå kontinuitet i sit liv på områder, som ser helt anderledes ud i dag end for blot en enkelt generation siden. Alligevel oplever mænd i dag, at parforholdet fungerer som en stabilitetszone, hvor de kan finde den kontinuitet i livet, som er vanskelig at få andre steder. Deres arbejdsliv er præget af skiftende kollegaer, arbejdssteder og kompetencekrav. Derfor er det værdifuldt for mændene at være sammen med en partner, som forstår ham og anerkender ham som det menneske han er. Gerne i et familieliv, hvor børnenes opvækst bliver et naturligt omdrejningspunkt for hans livsprojekt. Derfor er han villig til at kæmpe for det, og derfor er også mænd i dag i stigende grad interesserede i at gå på kompromis i deres karrieredrømme til fordel for partner- og familieliv.

Derfor er I sammen!
Ud fra undersøgelsen er der flere grundlæggende aspekter der gør at familielivet og parforholdet på ingen måde er truet – trods mediernes udlægning af singlelivet. Ganske rigtig bliver flere og flere skilt, men de selv samme indgår i nye parforhold og opbygger familielivet på ny. Måske med bonusbørn, men stadig med kernefamilien som forbillede. En ny slags kernefamilie.

En af hovedårsagerne til at parforholdet og familielivet stortrives er det naturlige behov for stabilitet. I et postmoderne samfund hvor alt forandres med rygende fart, hvor jobbet ikke er det samme fra dag til dag og man flytter hele verden rundt, er stabilitet en nødvendighed. Et følelsesmæssigt stabilt parforhold giver muligheder for begge parter til at udforske nye sider af sig selv. Desuden er den romantiske og dybe modne kærlighed stadig kun at finde i et langvarigt parforhold – ikke på hjemmesider for utroskab.

De mange forandringer som vi alle skal forholde os til i dagligdagen kræver en fornemmelse af kontinuitet. Denne kontinuitet tilbyder parforholdet og familie livet. En rød tråd igennem livet i en ellers omskiftelig verden. En rød tråd der indebærer anerkendelse og et livsvidne som en partner også er.

Desuden skal man ikke underkende at de allerfleste mænd stadig gerne vil have børn. De vil gerne have den identitet som faderrollen tilbyder for at finde andre værdier i livet end de materiale. Dermed er sex, selvom det kan være besværligt i en børnefamilie, også en rigtig god grund til parforhold. Det dybe og intime samvær som et langt sexliv kan indeholde, kan sagtens stå distancen i forhold til hurtige knald til julefrokosten. 

Der er altså rigtig mange gode grunde til at beholde troen på parforholdet og ikke lade sig forlede af mediernes uvirkelige portræt af kærligheden. Kærligheden er og bliver en fælles sag som man må kæmpe for og gå på kompromis med – blot for at opleve den fælles lykke og fornemmelsen af noget der er større end dit ensomme jeg.

Alt godt
Kresten Kay
Psykoterapeut MPF og fast artikelskribent på levlykkeligt.dk

Om undersøgelsen
Undersøgelsen der bliver nævnt er ”Parforhold og medier i en refleksiv modernitet” fra Roskilde Universitetscenter, samt IFUSOFF undersøgelsen.

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Dejlig artikel og helt modsat end hvad en mandlig ven for nyeligt fortalte mig om mænd. tak :-)
Hej Connie, Tak for din kommentar. Du må vise artiklen til din ven :-) måske han "bryder sammen" og fortæller at også han vil tryghed... Der er jo også en maskulin diskurs som medierne spiller på. En overflade som i undersøgelsen blev brudt ved dybdegående interviews. Alt godt Kresten
Dejlig opløftende læsning og helt i tråd med en af pointerne i min bog "Det er nu eller aldrig" - nemlig vigtigheden af at gøre familielivet til en tryg og stabil base, hvor man kan samle ressourcer og lade op til at møde de mange udfordringer og forandringer uden for hjemmet og familien.Dejligt at trenden blandt mænd går den vej - og ikke modsat, som det - som du også nævner - tit bliver beskrevet i medierne. Mange hilsener Lisbeth

Kære Lisbeth,

Tak for din kommentar.

Det lyder som om din bog er er værd at læse! Jeg vil i hvert falde skrive mig titlen bag øret.

Jo flere udfordringer det postmoderne giver os, des mere har vi brug for den stabilitet og ro familien KAN give.

Alt godt

Kresten  

Det er et meget aktuelt emne, så jeg håber du vil glæde dig til min bog der udkommer i foråret 2012, der behandler emnet om hvordan man(d) finder ind til den følsomme mand, og hvordan han kan få sagt det i parforholdet. Jeg vil dog ikke kalde det forhandling, men spørgsmålet om at kunne kommunikerer, for det er heri løsningen og nøglen findes i parforholdet.

Hej Target coaching!?

Tak for din kommentar. Jeg vil se frem til at læse din bog, det lyder jo som et relevant emne.

Den følsomme mand - ja - han er jo derinde et sted. Man(d) skal bare ikke glemme at der stadig er en stor forskel på kvinder og mænd og at der skal være det! Forskelligheden er med til at skabe et godt parforhold.

Begrebet forhandling er valgt fordi det er neutralt. Naturligvis er der kommunikation i enhver forhandling. Forhandling indebærer i mine øjne at parret taler sammen om relationen UDEN at tage de enkelte dele for personligt eller som kritik.

Alt godt

Kresten

Den nye mand sætter parforholdet og familien højere end alt andet. Singleliv er passé for mænd i midten af 30’erne, viser ny undersøgelse.