PSYKOTERAPI TIL ALMINDELIGE LIVSKRISER - STRESS, ANGST, DEPRESSION

Blog forfatter

 

PSYKOTERAPIENS HVAD OG HVORFOR

Der kan være mange årsager til at ville i terapi. Alle handler de om, at der er noget, der ikke fungerer optimalt. Jeg arbejder med de følgende emner inden for terapi:

 

     - Stress, depression, mistrivsel

     - Angst

     - Selvudvikling og personlig udvikling

     - Parterapi og relationer

     - Traumer og fortid

     - Afhængighed

     - Chok og tab

 

STRESS, DEPRESSION, MISTRIVSEL

Mange mennesker har en travl hverdag - og tilmed en for travl hverdag. Dette kan man godt tåle i kortere stræk. Men mange udsættes for dette i lange perioder, og derfor opstår stress og depressions-lignende tilstande. Meget ofte vil et terapeutisk arbejde med stress klargøre, at der ligger nogle dybere følelser til grund, som ofte er nødvendige at få bearbejdet for at kunne håndtere stress'en. Derfor er et psykoterapeutisk samarbejde omhandlende stress knyttet sammen med et arbejde omkring dybere følelser og det almindelige liv, man lever. 

 

ANGST

Mange forskellige mennsker, både unge, gamle, ledere og arbejdsløse, oplever perioder med angst. Psykoterapi er et godt redskab til en fundamental bearbejdelse af angst. Der kan være mange årsager til, at man får angst. Vi vil arbejde med at kulegrave disse årsager, for derefter at bringe mere klarhed ind i netop disse mønstre. For derved at reducere eller helt fjerne angsten. 

 

SELVUDVIKLING
Flere og flere mennesker har både et ønske om at udvikle sig og de mærker også nødvendigheden heraf. Et terapeutisk arbejde omhandlende selvudvikling søger at afklare, hvad det er for mønstre, der er medbestemmende for ens konkrete liv. Heroverfor forøsger man at forløse de mest negative af disse møsntre, sådan at de vaner og adfærds-mønstre, der udsprang heraf, kan ændres, og nogle andre mere hensigtsmæssige vaner kan indføres. Et teraputisk forløb omhandlende selvudvikling vil også kunne indbefatte konkrete meditative øvelser, som kan hjælpe en på vej videre, hvis dette ønskes. Et terapeutisk forløb, der har en selvudviklende horisont, vil tilsigte, at man får stadigt flere resurser og aspekter af sig selv i anvendelse, hvilket selvfølgelig ændrer ens konkrete liv til det bedre.  

 

TRAUMER OG FORTID

Alle menensker bærer rundt på det, man i psykologien kalder udviklings-traumer. Hvilket egentligt vil sige "almindelige" erfaringer fra ens barndom af ikke, eksemplevis, at have fået nok omsorg fra sine forældre, eller andre former for svigt. De livsmønstre, der affødes af sådanne erfaringer, følger en gennem hele livet, som ubevidst bagage. Og det er netop denne bagage, man søger at lette i arbejdet med traumer og fortid. Det er de såkaldte udviklings-traumer, der besværliggør ens nutid. Og det er ens udviklings-traumer, der gør, at mange mennesker ikke får deres egentlige potentialer og resurser i spil. 

 

AFHÆNGIGHED

Langt de fleste mennesker er afhænguge af noget. Nogle gange kan denne afhængigheds-adfærd blive så skadelig, at man får lyst - eller det bliver nødvendigt - at gøre noget ved det. Et terapeutisk arbejde omhandlende afhængighed, søger foklaringer på, hvorfor man har denne afhængighed. Og finder forklaringer på, hvad det gør at indtage ens "stof", hvilken følelse, man får, når man får det, man er afhængig af. Uanset om det er shopping, alkohol, stoffer, sex, dårlige relationer, mad eller noget andet. Uanset hvad man er afhængig af, er det meget identiske mønstre, der underliggende er på spil. Og uanset hvad, man er afhængig af, kan man arbejde med det. 

 

PARTERAPI OG RELATIONER

Jo tættere en relation er, des flere ubevidste sider i en selv vil relationen pirke til. Jeg tilbyder både almindelig parterapi og terapi, der på et generelt plan søger at arbejde med og forbedre ens relationer. Relationerne kan være til ens venner, familiemedlemmer eller ens kolleger. Man arbejder dér, hvor der er mest grus i maskineriet. Det relationelle område er (givetvist) det område, der udfordrer os mennesker mest. Samtidig er det relationelle (nok) også det ormåde, som indeholder de største nøgler til en forøget livskvalitet. Et terapeutisk arbejde inden for det relationelle område er derfor en investering i egen livskvalitet - uanset hvilke relationer, der er tale om. 

 

CHOK OG TAB

De fleste mennesker kommer i løbet af et liv ud for såkaldte chokerende begivenheder. Nogle af dem er tydelige. Andre er man ikke selv klar over betydningen af. Der kan være tale om fx betydningen af tabet af forældre, svigerforældre eller andre relationer. Andre gange kommer mennsker ud for uheld, ulykker eller andre traumatiserende begivenheder. Her er terapi et godt redskab til at forløse chok-traumer, sådan at man kan komme videre på sin vej. 

__________________________

Simon Vittus Jasper Hansen.
Cert. Hatha Yoga Lærer. Cert. Psykoterapeut.
Cand.mag. i Filosofi & Kommunikation. Underviser i meditation, på retreats og i mindfulness.
http://simonvjhansen.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Arbejd professionelt med stress, angst, depression