Psykoterapeut Lone Holm Feddersen

Psykoterapeut i Odense

Blog forfatter

Psykoterapeut i Odense Lone Holm Feddersen tilbyder psykologisk hjælp og støtte. I den psykoterapeutiske praksis arbejder Lone Holm Feddersen eksistentielt, jeg-støttende og fænomenologisk (oplevelsesorienteret).

Den eksistentielle psykologi er vigtig, idet Lone Holm Feddersen med sin uddannelsesmæssige baggrund teoretisk bevæger sig i grænselandet imellem psykologi og filosofi. Her hentes stor inspiration fra blandt andre Søren Kierkegaard, Emmy van Deurzen, Irvin Yalom, Ernesto Spinelli og Viktor Frankl. Ved den eksistentielle psykoterapi og rådgivning bliver det muligt på en naturlig måde at inddrage livets store spørgsmål om frihed og ansvar, angst, isolation og ensomhed, livet og døden samt meningsløshed. Det er store spørgsmål, som de fleste mennesker kan spekulere over, men som er svært at tale med andre om.

Den jeg-støttende tilgang i det psykoterapeutiske arbejde handler om at støtte klienten på en blid og nænsom måde. Hvis man har været udsat for omsorgssvigt eller andre traumatiske hændelser, opleves det ofte, at andre mennesker ikke forstår en. Man har altså en oplevelse af at blive misforstået, overset eller holdt uden for fællesskabet. I forholdet mellem klient og psykoterapeut er det derfor vigtigt, at klienten får oplevelsen af at blive set, hørt og forstået, hvis en personlig udvikling ønskes gennemført.

Den fænomenologiske tilgang som metode kaldes også oplevelsesorientert psykoterapi. I praksis betyder det, at det er klienten, der som udgangspunkt prioriterer det valgte indhold. Ofte har klienter fortalt om, hvorledes de i andre sammenhænge har fået "dømt" deres udsagn som vrangforestiller o.lign. Hvis et psykoterapeutisk forløb skal lykkes, må  relationen mellem psykoterapeut og klient bygge på tillid og respekt.

Grænser er et tema, som Lone Holm Feddersen i sin psykoterapeutiske praksis har arbejdet med i adskillige år. De fleste mennesker kender problemerne med at "sige til" og "sige fra" på en måde, så det bliver forstået. Det at kunne sætte grænser afhænger ofte af, hvordan ens opvækst er forløbet. Har et menneske fået sine grænser overskredet ved enten fysiske eller psykiske overgreb, kan det miste den selvregulerende evne, der senere i livet er så vigtig i forhold til at kunne mærke egne behov og ønsker. Ved det tab bliver det svært at mærke og sætte grænser for, hvad der er acceptabelt for en selv at indvilge i.

At have oplevet grænseoverskridende handlinger, resulterer ofte i

 • Angst
 • Autisme
 • ADHD
 • Depression
 • Vrede
 • Skyld
 • Skam
 • Forladthed
 • Ensomhed
 • Sorg

Lone Holm Feddersen er uddannet cand. mag. i psykologi og filosofi fra Roskilde Universitetscenter, klinisk psykologi fra Universitetet i Zürich samt psykoterapeut MPF fra Psykoterapeutisk Institut.

Kontakt Lone Holm Feddersen på Tel. 2070 1446 eller www.naturensveje.dk

 

 

 

__________________________

Lone Holm Feddersen,
Psykoterapeut i Hillerød og Dronningmølle 

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Psykologisk hjælp og støtte? Eksistentiel, fænomenologisk og jeg-støttende psykoterapi tilbydes af Naturens Veje v. Lone Holm Feddersen, cand. mag. Psykoterapeut MPF