Psykopaters mønster

Psykopater har jeg stort set været omgivet af det meste af mit liv. Enten i form af min mor, som i større eller mindre grad har været i mit liv indtil for godt to år siden, hvor hun døde. Eller i form af kærester, venner, veninder, kollegaer med videre.

Psykopatisk adfærd som det normale

Jeg plejer at sige, at psykopatisk adfærd var det normale i mit liv, og at den adfærd hverdagspsykopater har, var bagtæppet til mit liv. Et bagtæppe, der altid var der, men som jeg aldrig lagde mærke til. Hvordan skulle jeg? Jeg havde jo ikke noget at sammenligne med.

Efterhånden, som det gik op for mig, at min opvækst vist ikke var helt sund, at mine forhold ikke alle sammen var særligt sunde, og at mange af mine andre relationer heller ikke var opbyggelige og støttende, så indså jeg, at jeg var nødt til at kigge på det der bagtæppe.

Jeg brugte mange år på at undersøge bagtæppet i detaljer, forstå det, gennemskue det og forsøge at reparere hullerne i det. Men det var først, da jeg begyndte at lære noget om, hvad sund adfærd er, og hvordan sunde mennesker lever, at jeg for alvor kunne se mit slidte bagtæppe klart.

At være sammen med hverdagspsykopater betød også, at jeg blev isoleret. Så isoleret, at psykopaternes stemme til sidst var det eneste, jeg hørte, de eneste stemmer, der altid talte til mig. Om hvor mange fejl, jeg havde, hvad jeg ikke kunne, hvor jeg var en skuffelse, hvad jeg manglede. Men også om hvilken kasse, jeg skulle passe ned i, og hvor godt det ville være, hvis jeg ville folde mig sammen i den kasse. Også selv om kassen altid ændrede sig, kravene ændrede sig og kassen blev mindre og mindre og mindre.

Jeg passede jo aldrig ind - kravene til mig ændrede sig hurtigere end jeg kunne ændre mig selv. Selv om jeg prøvede. Og blev ved med at prøve langt ud over al rimelighed. Jeg var blevet overbevist om, at det var mig, der ikke gjorde det godt nok.

Sund adfærd som det normale

Den amerikanske diagnosemodel (den nye af dem) tager udgangspunkt i en definition af, hvad sund adfærd er. Den har jeg læst mange gange, for da jeg så den første gang, gik der endeligt et lys op for mig. Hvis det var sund adfærd, så kendte jeg ikke til sund adfærd - men det var også en beskrivelse af adfærd, som jeg helt ind i sjælen længtes efter. Både hos mig selv og i mine relationer. En adfærd, som jeg havde stræbt efter at opnå for mig selv i mange år. Til stor irritation for psykopaterne omkring mig.

Psykopatisk adfærd som det unormale

Diagnosemodellen beskriver afvigelser fra en sund adfærd, og fortæller hvor stor afvigelse, der skal være fra sund adfærd, hvis man skal kunne tale om psykopatisk adfærd. Det mønster, der dannede sig inde i mit hoved var epokegørende for mig. At alle de mærkelige ting, jeg havde oplevet fra psykopaternes side, de kunne nu puttes ind i fire kasser af afvigende adfærd plus nogle ekstra karaktertræk.

Alle mine oplevelser med psykopatisk adfærd, hvor jeg havde tænkt: Hvad sker der? Hvorfor siger og gør han/hun sådan? Jeg fattede intet, for det var ikke logisk for mig. Nu kunne jeg se, at det stadig ikke var logisk, men at al adfærden passede ind i et klart og letgennemskueligt mønster.

Et mønster, der har med to forhold at gøre:

  1. Psykopatens opfattelse af sig selv.
  2. Psykopatens måde at være i relationer på.

1. Psykopatens opfattelse af sig selv

Psykopatens identitet og selvværd afhænger groft sagt af andre menneskers beundring og af mængden af penge, magt og prestige. Jo mere af det, jo højere selvværd.

Psykopaten har ikke ret mange andre mål i livet, end at sørge for at være der, hvor han/hun får anerkendelse. Psykopaten mener sig berettiget til andres opmærksomhed, men er ikke i stand til at tilpasse sig andre mennesker eller samfundets normer

2. Psykopatens måde at være i relationer på

Psykopaten kan ikke genkende eller identificere sig med andre menneskers følelser eller behov. De kan tilpasse sig andres følelser og behov, hvis det er til fordel for dem selv, men har ingen fornemmelse af omsorg og intimitet, og kan behandle andre særdeles dårligt uden at føle nogen form for dårlig samvittighed.

Psykopaten har grundlæggende kun overfladiske relationer, og de har kun det formål, at forsyne psykopaten med anerkendelse samt penge, magt og prestige. Der er ingen gensidighed, men altid en grad af udnyttelse, der kan gå over i tvang, svig og kontrol af andre mennesker.

Det grundlæggende mønster

Dette er det grundlæggende mønster - lagkagebunden om man vil. Så kan man putte mange ting i lagkagen og pynte lagkagen med meget forskelligt, men det er stadigvæk inden for temaet sukker, smør, fløde, frugt og kakao.

Ligesådan er al yderligere pynt hos en psykopat inden for kategorierne magt, kontrol, følelsesmæssig afstumpethed og en altoverskyggende fokus på egen behovsopfyldelse. 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Psykopaters mønster og adfærd. Læs mere