Psykolog i København Camilla Bruun

Psykolog København Selvværd

Blog forfatter

Selvværd

Selvværd handler om oplevelsen af at have værdi i dig selv, bare fordi du nu engang er dig og uden hensyn til, hvad du kan præstere eller hvor smuk, cool, velhavende eller magtfuld, du for tiden er i den ydre verden.
 
Du er værdifuld

Det er desuden sandheden om dig, at du er værdfuld.

Vi ved det godt, når vi ser på børn, at der ikke findes et barn, som er uden værdi. Vi ved det, når vi som forældre mærker en betingelsesløs kærlighed til vores børn. Når vi fx iagttager dem, mens de sover og føler, at de er noget helt mirakuløst enestående, helt uanset deres præstationsniveau – det er, hvad vi alle sammen er, hele livet.

Du vidste det også selv instinktivt, da du var et lille barn. Her havde du en organisk oplevelse af at elske at være dig, og du mærkede en begejstring over livet strømme igennem hver en celle i din krop. Dette gælder også, selvom dine barndomsvilkår har været vanskelige, og du ikke umiddelbart husker denne følelse. Vi er alle født med en grundlæggende oplevelse af forbundethed med livet, og der vil have været tidsrum i din barndom, hvor du har været åben for livets eventyr og følt en instinktiv glæde over at være i live og være dig.

Fokus på præstation

Det er dog de færreste af os, som har kunnet beholde denne stærke oplevelse af forbundethed med livet og af værdi i os selv.

Det skyldes bl.a. en samfundstendens, hvor vi længe har haft fokus på målsætning og præstation. Vi har ofte lært at søge lykken forenden af det næste mål, i stedet for at opdage lykken lige nu og her. Vi har haft fokus på at lære, hvordan vi bliver dygtige til matematik og fodbold og ikke på at bevare følelsen af selvværd, at have det godt med os selv, som vi er.

Selvkritik

Denne samfundstendens bliver ofte forstærket, hvis man som barn ikke får behovet for ubetinget kærlig opmærksomhed opfyldt.

Jo mere et barn skal anstrenge sig for at få kærlig opmærksomhed, jo stærkere bliver dets indre selvkritik. Den indre kritiker har funktion som en indre "forandrings-coach", der kan være på vagt, overvåge ens adfærd og sikre sig, at man opfører sig på den måde, som vil fremkalde mest muligt af den livgivende opmærksomhed.

Lavt selvværd

Hvis man har udviklet sådan et fokus på, at man skal forandre sig, mister man uundgåeligt følingen med sit selvværd. Det er smertefuldt. Den måde, man forsøger at forandre sig på, vil ofte følge samfundets opskrift på, hvordan man finder lykken, fx ved at stræbe efter et højtlønnet job eller et bestemt udseende.

Når man modtager budskabet om, at det gælder om at præstere og få ydre succes, så leder man ofte ivrigt efter følelsen af at have det godt med sig selv i sådanne ydre mål.  

Men uanset hvor meget succes, man opnår i den ydre verden, vil det aldrig være nok til at give en følelsen af selvværd og forbundethed med sig selv og livet tilbage.

Mindfulness terapi

Jeg bruger mindfulness i behandling af lavt selvværd.

Det er bl.a. en metode til at genfinde følelsen af forbundethed med livet og af at ens væren i sig selv er værdifuld.

Mindfulness viser også, at du hverken er dine tanker og følelser. Du er det eller den, som kan observere dine tanker og følelser. Faktisk er du i din væren, uendeligt meget mere end de tanker og følelser, som opstår i dit sind. Det betyder bl.a., at du ikke behøver at tro på det, som du tænker og føler. Når der fx opstår tanker om, at du ikke er god nok, er det blot nogle tanker, som er langt fra sandheden om, hvem du er.

Nøglen til at helbrede lavt selvværd er at lære at være kærligt tilstede for disse tanker og følelser, uden at du tror på det, tankerne og følelserne ”siger”. Det er en måde at være nærværende over for en smerte på, uden at du identificerer dig med den.

Du kan lære at føle dig "større" end denne oplevelse af lavt selvværd og rumme oplevelsen, når den opstår. Lidt ligesom når en klog, kærlig voksen trøster et lille, bange barn, som ikke er lige så bevidst om tingenes rette sammenhæng som den voksne.

Når du lærer at rette dit eget kærlige nærvær mod oplevelsen af lavt selvværd, vil du kunne helbrede den.

Du kan læse mere om næste selvværdskursus her: Selvværdskurser

Eller læs om hvordan du revolutionerer dit selvværd med mindfulness her: Revolutioner dit selvværd, læs nyeste indlæg om hvorfor du kritiserer dig selv her: Ved du, hvorfor du dømmer dig selv så hårdt?

Du er også velkommen til at kontakte mig på mail: mail@camillabruun.dk eller på telefon: 21 18 34 36


Kærlig hilsen

Camilla Bruun, psykolog København

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Camilla Bruun, psykolog i København K
Læs mere på: http://elskdigselv.com/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Selvværd og lavt selvværd Psykolog i København Camilla Bruun