Psykolog Frederiksberg og København Jan Bentzen

Psykolog København Depression

Blog forfatter

Behandling af depression ved psykolog samtaler virker lige så godt som medicin på kort sigt og bedre på langt sigt.

Hvis du har en depression, vil du være nedtrykt og trist, men du vil også ofte have en håbløshedsfølelse, som hænger sammen med, at du ikke kan forestille dig, at din situation kan ændre sig. Det afføder initiativløshed og social tilbagetrækning.

Med til symptombilledet hører, at du føler dig træt hele tiden og ikke orker noget. Det som du tidligere fandt glæde ved og interesserede dig for, har mistet sin betydning. Din søvn er blevet dårlig og din koncentrationsevne er blevet svækket. Din appetit er forsvundet, eller også trøstespiser du.

Kan du genkende denne beskrivelse, så har du måske en depression. Man regner med at 15-25% af alle kvinder og 7-12% af alle mænd i løbet af livet, vil få en behandlingskrævende depression. Det svarer til ca. 15.000 personer alene på Frederiksberg i København, hvor vi har klinik.

Omkring behandling af depression ved man fra undersøgelser, at psykolog samtaler virker mindst lige så godt som medicin på kort sigt og bedre på langt sigt. Endvidere har psykolog behandling den fordel, at den er helt uden bivirkninger.

 

Vi har haft mange klienter i behandling fra København og omegn i vores klinik på Frederiksberg. De fleste klienter er behandlet efter 10-12 psykologsamtaler, men behovet afhænger selvfølgelig af graden af depression.

I Abelhus Psykologcenter på Frederiksberg i København arbejder vi med kognitiv terapi, når vi behandler depressioner, fordi der er god evidens for kognitiv terapis virkning over for denne patientgruppe. Men ofte må man tilpasse metoden, fordi det viser sig, at elementer fra andre metoder er virksomme for den enkelte.

 

 

Læs mere på www.abelhus.dk/depression.html

__________________________

Jan Bentzen
Psykolog Autoriseret af psykolognævnet
Web: http://abelhus.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Depression - få effektiv psykolog behandling i København.