Psykolog Frederiksberg og København Jan Bentzen

Psykolog København Angst

Blog forfatter

Psykolog København Angst:

Vidste du at hver 5 dansker i løbet af livet bliver ramt af en angstlidelse ? Det viser forskellige undersøgelser.

Angstlidelserne grupperes, ifølge ICD-10 som er det diagnosesystem, vi diagnosticerer efter i Danmark, i 5 overordnede typer: Agorafobi, enkeltfobier, panikangst, social fobi og generaliseret angst.

Agorafobi: er en fobisk angst for at færdes uden for hjemmet.

Enkeltfobier: Hvilket beskriver angstreaktioner over for specifikke afgrænsede situationer eller ting. F.eks. angst for at flyve, køre i bil, opkast, edderkopper etc. Fobier er relativt ukomplicerede at behandle og eksponering er et vigtigt element i behandlingen.

Panikangst: er nogle pludselige panikagtige anfald, som optræder uforudsigeligt, fordi de ikke er afgrænset til særlige situationer. Ofte vil man være bange for at dø, få en dødelig sygdom, fejle noget med hjertet, blive sindssyg ect. Symptomerne vil ofte være hjertebanken, sveden, trykken for brystet, kvælningsfornemmelser, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse.

Social fobi: omhandler frygt for at andre mennesker vil vurdere og bedømme en kritisk. Dette fører til tilbøjelighed til at undgå sociale situationer. Social fobi er ofte ledsaget af lavt selvværd og selvtillid. Der kan være de samme fysiske symptomer som ved panikangst. Dertil kommer ofte symptomer som: rødmen, frygt for at kaste op og vandladningstrang – eller afføringstrang eller frygt herfor.

Generaliseret angst:

Generaliseret angst er en mere diffus form for angst, hvor patienten er tynget af svære bekymringer. Det kan være diffuse bekymringer for fremtiden, at det vil gå en selv eller ens familie dårligt. Ofte opleves denne tilstand ikke af patienten som en angstform, men der er i stedet ofte fokus på fysiske skavanker som dårlig søvn, uro osv.

Behandling:

I Abelhus Psykologcenter har vi erfaringer med behandling af ovennævnte angsttilstande og anvender primært kognitiv terapi som metode.

Læs mere på:

Https://abelhus.dk/services/psykolog-behandling-af-angst/

__________________________

Jan Bentzen
Psykolog Autoriseret af psykolognævnet
Web: http://abelhus.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Professionel psykologbehandling af Angstlidelser på Frederiksberg i København