Psykolog Frederiksberg og København Jan Bentzen

Psykolog i København Krisehjælp

Blog forfatter

Psykolog København krise:

En psykisk krise opstår, når forudsætningerne, som du baserer dit liv, din selvopfattelse eller din omverdensopfattelse pludseligt ændres. Ofte sker det som en konsekvens af et tab, f.eks. dødsfald, at miste et barn, miste ægtefælle, pludselig alvorlig sygdom, ulykke med fysiske eller psykiske men eller en fyring eller økonomisk ruin.

Tabet afføder sorg og sorgen skal bearbejdes, så du ikke hænger fast i sorgen så denne evt. afføder en depression. Mange mennesker lykkes med selv, med hjælp fra venner og familie, at klare sig igennem kriser, men langt fra alle. Vi skal anbefale at du opsøger en god psykolog, hvis du føler, at du hænger fast i sorgen.

Enhver krise er en anledning til at revurdere sit liv, stille spørgsmålstegn ved livsværdier og valg, så selv de største livskriser rummer kimen til noget godt i sig. Kriser giver anledning til omorganisering og positive forandringer og til dette arbejde kan det være en rigtig stor hjælp at konsultere en psykolog. Når du går til psykolog i Abelhus Psykologcenter, arbejdes der med sorgen og bearbejdningen af tabet, så du bliver bedre i stand til at rumme dit tab, men fokus er i endnu højere grad på det vækstpotentiale, der er i en hver krise. Kriser gør mennesker modtagelige for forandringer.

Læs mere på: http://abelhus.dk/krise-psykolog.html

__________________________

Jan Bentzen
Psykolog Autoriseret af psykolognævnet
Web: http://abelhus.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Effektiv og hurtig krisehjælp hos psykolog i Frederiksberg i København