Soul Transformation Dansemeditation

Profil

Navn
Signe S. C. Rosenweis & Timiann Melissa Olsen
Titel
Dans, Healing, Clairvoyance & Healer, Coach, Parterapeut
Hjemmeside
www.soultransformation.dk
E-mail
timiann.olsen@gmail.com
Telefon
40456011 & 53771668
Adresse
Kildegårdsvej 16B Hellerup, Thingvalla Alle 4 København S

Introduktion

Transformerende dans

Vi arbejder i et flow af healing, dansemeditationer, stille meditationer og øvelser. Hver enkelt deltager transformerer alt det, der er muligt indenfor de pågældende emner vi arbejder med. Vi arbejder med kanaliserede healingsenergier og med Tankeform Healing, og derudover går vi clairvoyantisk ind og læser, hvad der bremser gruppen og den enkelte løbende i workshoppen.

Vi arbejder med et stort healingsfelt, der både holder processen og åbner op for en dybere transformation af det gamle, som ikke længere bidrager i vores liv. Healingsfeltet hjælper også til, at vi kan modtage det nye og integrere det. Vi guider deltagerne til at sætte intentionen dybere og virkelig ønske at hæve deres vibration permanent. På den måde kan deltagerne tage nogle større kvantespring.

Vi arbejder både opadtil med meget høje vibrationer, og vi arbejder nedadtil med moder jord. Vores overordnede mål er, at hver enkelt deltager får mere sjælskontakt. Vi arbejder med sjælskontakt og hjerteåbning ved at rense alle menneskelige tilstande og traumer, der blokerer for vores højeste bedste. Hjerteåbning er central på vores spirituelle selvudviklingsvej, og vi oplever at folk oftest kommer til os, når de har udlevet en pæn portion karma og er parate til et kvantespring. På det tidspunkt kan vi få lov at arbejde mere magisk og teknisk med healingen, hvor vi bl.a. indsætter hellige symboler i kroppen og arbejder med forskellige typer energistrømme, der opgraderer chakraerne, aktiverer pinealkirtlen og det tredje øje.

Soul Transformation er et samarbejde, som er opstået i foråret 2016 mellem Signe S. C. Rosenweis og Timiann Melissa Olsen. Vi brænder begge for vores egen og andres personlige og spirituelle selvudvikling, og vi har hver især brugt årtier på at uddanne og udvikle os. Da vi mødtes, var det klart for os, at vi supplerer hinanden utroligt godt i vores forskellighed. Den ene har meget ild, den anden har meget jord, den ene er meget energisk, den anden er meget rolig. Vi sanser meget forskelligt og læser ind i krop, sjæl og energisystemer på forskellig måde. Det betyder, at der sjældent er noget som går udenom vores radar. Og vi har det til fælles, at vi er vågne i det, der er, vi har stor empati og medfølelse, ser klart og ser sammenhænge, så vi kan finde ind til roden af problematikkerne.

Vi er bl.a. uddannet i Reiki Healing, Theosis Healing, Access Conciousness, Theta Healing, Clairvoyance, Advanced Sound Wave-Energy Therapy, Imago, Tantra, Teosofi, Shamanisme og meget mere. I løbet af vores samarbejde begyndte vi at få vist helt nye måder at arbejde på, som gav mening for os og som byggede videre på de forståelsesrammer, vi havde fået i de gamle systemer.

Vi har kanaliseret en helt ny healingsform; ”Tankeform Healing”, hvor vi omprogrammerer tankemønstre, i menneskets styresystem, der ikke tjener vores højeste bedste, og det har en øjeblikkelig virkning på psyke, fysik og adfærd. Det nye healings-system arbejder vi med på både vores danseworkshops og i vores individuelle sessions. Vores Transformerende Danseworkshops er også et koncept, vi er blevet inspireret til at skabe sammen, og vi kan se hvor meget, det forvandler i deltagerne. Det er virkelig intense workshops, hvor deltagerne er i proces hele tiden.

Vi rodfæster alt i kroppen, det er bl.a. derfor at vi arbejder med dans. Vi tror på at krop og sjæl skal forenes gennem hjertet, og vi hjælper alle energiændringerne ved at kroppen er i bevægelse, så vi nemmere kan slippe og modtage de forskellige energistrømme og forvandlinger. Vi tror på at kroppen er vores tempel, og at vi skal være tilstede fuldt ud med al vores livsglæde og nydelse.

Vi arbejder med at slippe vores historie og slippe behovet for at kontrollere, definere og begrænse, så vi kan rumme alt i os selv og andre. Vi arbejder med alt dette uden ord, gennem øvelser der belyser de forskellige problematikker, og gennem dans hvor vi giver slip i vores begrænsede opfattelse af os selv og andre, og vores måde at leve gennem den fysiske verdens moralske forskrifter. Så vi udfordrer Janteloven og hele det kollektive ubevidste fra vores kultur.  

Vi arbejder meget med at sænke barriererne, og finde ind til vores sårbarhed og indre styrke og derigennem stå i vores autoritet. Vores sårbarhed er ikke vores sårede indre barn. Det er en kraft fra vores sjæl, som vi kan få fat i, når vi synker ind i os selv og tør tage barriererne ned. På samme måde er vores styrke ikke den del af os, der tager over-ansvar eller tonser derudaf. Det er en kæmpe kraft fra vores sjæl, der rummer klarhed, grounding, timing og modet til at være den vi er!

Vi planlægger workshoppene og processerne meget detaljeret, og derefter tillader vi at arbejde meget intuitivt på dagen. Vi lader os guide i et indre flow. Vi går dybt og energierne skaber stor transformation. Så vores workshops henvender sig til dig, der virkelig ønsker indre vækst og kvantespring. Og det er en god idé at være helt åben overfor, hvordan det nye manifesterer sig i livet helt uden forudindtaget mening og begrænsende idéer om, hvad der er muligt. Vi involverer os meget personligt i workshoppene og er med i de fleste meditationer, øvelser og danse, så vi arbejder i og med strømmene og processerne både udefra og indefra. Det skaber et meget trygt og fortroligt felt, der gør det muligt for deltagerne at give sig helt hen.

Brancher

 • clairvoyance
 • Dans
 • dans
 • dansemeditation
 • femin helliggørelse
 • fulde potentiale
 • Healing
 • Healing
 • Kurser, workshops
 • kvindegruppe
 • livsglæde
 • livskraft
 • omkode tankeformer
 • relationer
 • seksualitet

Hjemmesider

Kort


Soul Transformation Dansemeditation - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt