Profil

Navn
Simon Vittus Jasper Hansen
Titel
Yoga og meditations-underviser
Hjemmeside
Retreat med Yoga og Mindfulness
E-mail
simonvjh@gmail.com
Telefon
24923453
Adresse
Rørbækvej 7, 8766 Nørre Snede København Århus Vejle Herning

Introduktion

RETREAT DANMARK - RETREATS MED SIMON VITTUS JASPER HANSEN

Retreat Danmark udbyder en længere række retreats. Neden for kan du læse om de forskellige typer af retreats. Selvom retreats'ne, eller rammerne for retreatsne, er forskellige, findes der fællesnævnere, som går igen for samtlige retreats. 

 

FORMÅLET MED RETREATS

For mennesker, der endnu ikke har deltaget på et retreat, kan man stille spørgsmålstegn til, hvorfor man overhovedet bør  - eller måske rettere, hvad man kan få ud af at - deltage på et retreat.

 

Det er sådan, at de fleste menneskers hverdag - som de felste er udmærkede klar over - simpelthen indeholder så mange gøremål og projekter, at man kan - og mange gør det - miste kontakten til sig selv. Denne manglende kontakt kan give udslag i stress, depression eller bare en følelse af, at der er mere. At man kan få mere mening ud af livet. At genskabe og kultivere kontakten til sig selv er netop formålet med retreats. Uanset om det er et yoga retreat, et stilheds retreat, et rent mindfulnss retreat eller et retreat, der foregår enten i byen - som de såkaldte Urban Retreats - eller natur retreats, som foregår i eller inddrager naturen. Der kunne siges meget mere om retreats, og derfor er der vedhæftet en artikel neden for, som forklarer både, hvad retreats er, hvad man kan få ud af retreats, og hvordan der kan være en positiv sammenhæng mellem det at deltage på retreats, og så ens hverdag og almindelige liv. Fælles for alle retreats er også, at man kan deltage på dem som nybegynder. Og at der arbejdes med absolut repsekt for den enkeltes grænser. Erfaringen viser med al tydelighed, at retreat-formen kan være en rigtig god måde for nybegyndere at stifte bekendstkab med både yoga og meditation.     

 

YOGA RETREATS

På yoga retreats fokuserer vi på den fysiske yoga praksis. Nærmere bestemt den klassiske hatha yoga. Erfaringen viser, at når man intensiverer den fysiske udfoldelse, så opstår der et større veælvære inde i mennesker. Noget af al den unødvendige tanke-aktivitet, der normalt er inde i hovederne - og som vi tilsyneladende ikke så nemt kan dæmpe - reduceres kraftigt på et yoga retreat. Og man får derfor en vigtig erfaring af, rent faktisk at kunne dæmpe tanker og uro. Udover yogaen arbejder vi også en del med meditation og mindfulness på yoga retreatsne. Og vi anvender flere forskellige former for yoga. Udgangspunktet er den klassiske hatha yoga. Herudover anvender vi yin og vinyasa/yoga. Endelig inkorporerer vi pilates, qi gong og dans, så kroppen får bevæget sig på flere forskellige måder. Du kan få mere specifik information - program, pris, hvor yoga retreats foregår etc. - her https://levlykkeligt.dk/yoga_retreats  

 

URBAN RETREATS 

Normalt er retreats noget, man tager ud af byen for at fordybe sig. Og gerne i flere dage. Urban Retreats gør det omvendt, og bringer retreat-muligheden ind i hjertet af byen. Urban Retreats forgår i København og Århus, henover en weekend. Og det er muligt at melde sig til enten én eller begge dage. Urban Retreats adskiller sig fra almindelige retreats, da der ikke foregår undervisning i meditation eller i mindfulness, men i stedet er fokus på stilhed og egen praksis. Urban Retreats er nogle lange og intense dage, og det er vigtigt, at man sætter sig ind i koncept og program. Se mere på følgende sider, hvor der findes masser af information om både det præcise program og koncept og en artikel om det at deltage på retreat. 

https://www.facebook.com/urbanretreatskobenhavn/ 

https://www.facebook.com/Urban-Retreats-%C3%85rhus-IURFD-1596700167035810/ 

 

NATUR- OG UDENDØRS RETREATS

De fleste mennesker har erfaringer af, hvor saliggørende det kan være at være i naturen i kortere eller længere tid. Måske derfor er det blevet mere og mere almindeligt, at yoga- og meditations retreats foregår delvist udendørs. På disse retreats vil man altså lave en del - når vejret tillader det - yoga og meditation og afspændings-øvelser ude i naturen. Man sover indendørs på almindelige retreat steder, som har kort til - eller ligefrem ligger i - smuk natur. Sikkert er det, at kombinationen af natur og det at lave yoga og meditation supplerer hinanden på en meget smuk måde. Når det meditative nærvejr bringes ud i naturen, fremstår naturen endnu mere smuk og betagende. Og når den krosplige yoga praksis bringes ud i naturen, ændres ens yoga praksis, og der kan opstå en følelse af at få noget forærende af naturen - fra luften, fra jorden etc. - mens man laver sin yoga.        

 

SILENT RETREATS

Stilhed er en vigtig ingrediens i fordybelses-processerne. Nogle gange afholdes rene strilheds-retreats. Og som oftest kombinerer vi stilheds-elementet med en af de andre retreat-former. Fx er det sådan, at Urban Retreats foregår i stilhed, ligesom store dele af yoga-, mindfulness- og natur-retreatsne gør det. Selvom stilheden kan virke provokerende for nye, er den klare erfaring dog, at også nybegyndere drager stor gavn af perioderne med stilhed. På de fleste retreats opretholdes stilheden ikke totalt. Fx vil der være øvelser, hvor man skal udveksle om processen. Og en del af undervisningen foregår også guidet med tale.   

 

MINDFULNESS RETREATS

Det at være mindful - eller som vi kalder det på dansk: det at være bevidst nærværende - er en evne, som alle mennesker har. Og en evne, som alle mennesker kan få et stort udbytte af at træne. Ofte oplever vi, at det mere er sindet, der har kontrol over os, og ikke omvendt. Træning af mindfulnes fordyber ens evne til at være i kontrol over og med sit eget sind. Sådan at man kan få mere adgang til ens egentlige resurser og potentialer. Der vil på mindfulness retreatsne typisk være et fokus på et delområde. Fx på hvordan man sikrer, at hjertet og hjertefølelserne også bliver en naturlig del af ens mindfulness-praksis. Eller på hvordan man bør sørge for, at ens praksis ikke bliver for instrumentel, men hele tiden sættes sammen med ens dybere identitet.       

 

OM UNDERVISEREN

Simon Vittus Jasper Hansen er cand.mag. i filosofi og kommunikation fra Roskilde Universitet. Med speciale i forskning i meditation og mindfulness. Simon har undervist en årrække på Københavns Universitet i kommunikation. Simon er i dag arbejdsmæssigt udelukkende beskæftiget med undervisning i yoga, meditation og selvudvikling. Hertil kommer private sessioner med terapi. Han er cert. psykoterapeut fra den 4-årige og tværministerielt godkendte uddannelse på ID Academy. Cert. 200-timers klassisk hatha yogalærer fra Thailand. Cert. på 300 timers yogalærer-efteruddannelse i Danmark. Fra 2018 uddannet mindfulness-instruktør fra Århus Universitet i MBSR-systemet. Simon er bosiddende ved Vækstcenteret i Nørre Snede, hvor han modtager - også i forhold til interntaionale standarder - højkvalitets undervisning og supervision i meditation og selvudvikling.  Se mere på simonvjhansen.dk

Brancher

  • Coaching
  • Foredrag
  • psykoterapi
  • retreat Mindfulness i Danmark
  • Retreat Yoga i Danmark
  • Stresshåndtering
  • Uddannelse
  • Undervisning og foredrag

Hjemmesider

Kort


Retreat Danmark - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt