Profil

Navn
Benedicte Helgason
Titel
Psykoterapeut & cert. systemisk familieopstiller
Hjemmeside
Psykoterapeut Benedicte Helgason
E-mail
pranainpic@gmail.com
Telefon
25656256
Adresse
Fortunvej 24, 2920 Charlottenlund

Introduktion

Hele dig og dig i helheden

Individuelle terapiforløb også "walk & talk" eller online. Familiesamtaler. Grupper og workshops med familieopstilling. Individuelle opstillinger 1:1. Supervision for ledelse, medarbejder og personalegrupper. Lydhealing. Holistiske forløb 1:1 Se mere på min hjemmeside.

Jeg ser dig, som en del af en større helhed og samtidig ser jeg helheden i dig.Helheden kan være familien, lokalsamfundet, arbejdspladsen, interessefælleskabet eller andre tilhørsforhold.

Nuet er det kraftfelt, hvor vi kan få mere bevidsthed ind og hvis du vil, ændre retning, så det bliver muligt at løsne op for det stagnerede. Når vi forlader det fortidige og fremtidige perspektiv for en stund, så kommer der flow i krop og følelser igen. Det er svært at blive i nuet og hvad betyder det egentlig? En ting er sikker, der er herfra vi skaber forandringen. Det er hurtigere at gøre sammen med andre.

Jeg har grunduddannelse som socialpædagog. Desuden 4. årig familie- og psykoterapeut fra Kempler, systemisk familieopstiller fra ISFO mm. Fra 2004 pæd.leder og siden som afd.leder inden for det private som familie- og psykoterapeut f.familier med problematisk afhængighed. Jeg har faciliteret børne, unge og voksengrupper siden 2004. 

"Prana Inside Pictures" fra maj 2016 hvor jeg arbejder helhedsorienteret og bruger hele mit faglige spekter. Navnet på mit firma henviser til den indre livskraft som frigives. Mine ydelser er for private, selvstændige terapeuter, behandlere og...

Brancher

  • Spiritualitet
  • Charlottenlund psykoterapeut familieterapeut grupper familieopstilling
  • Lydhealing
  • Medarbejdere og Teams
  • supervision for behandlere og psykoterapeuter

Hjemmesider

Kort


PRANA INSIDE PICTURES - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt